Erweiterte Suche

Top Indien Clans

# Rang Clan Punkte Clanpunkte Mitglieder
1 INFINITY GAMING
#P00R0GQQ
59579 48 / 50
2
3
INDIA 24
#L0JL2Q
58978
-601
50 / 50
3 GulfNation™ IN
#9Y9RQ082
58563
-415
50 / 50
4 The Titans
#9CUGGLC9
58081
-482
45 / 50
5
3
The Titans Zonk
#9Y8J08Q2
58012
-69
49 / 50
6 The Titans Fire
#Y88GVGGJ
57618
-394
49 / 50
7 The Titans Xtrm
#P9JPUJ8J
57340
-278
49 / 50
8 Sandstorm IND
#99JLLPG0
57187
-153
47 / 50
9 The Titans Rage
#9ULGVUL9
56531
-656
47 / 50
10
3
Delhi East
#PPP92U
56362
-169
49 / 50
11 EPIC WARRIORS
#9CVPGPR0
56332
-30
49 / 50
12 INDIAN ROYALE
#2Q9VPUY2
56325
-7
50 / 50
13
3
Tamizh fantasy™
#2R2QJ92
56023
-302
47 / 50
14 The Titans Ace™
#9G9VUQ2U
55751
-272
44 / 50
15
3
Beg For Mercy
#8JURQ
55725
-26
48 / 50
16
1
Indian
#8J9Q9
55668
-57
46 / 50
17
8
Omega™ India
#9YPPJVQU
55563
-105
47 / 50
18
1
ákros
#20RGLPVV
55545
-18
49 / 50
19
3
DEMONIC SOULS
#20ULJ8R
55427
-118
50 / 50
20 royal ghouls
#9J0QLVR0
55310
-117
46 / 50
21
1
Tamil Gang
#8VU2QYQL
55168
-142
48 / 50
22
10
CLASH INDIA
#Y0VY98U
55105
-63
49 / 50
23
14
Mahabharat
#8Y0URCYQ
54998
-107
46 / 50
24
15
Royal Knights
#89R92R0
54991
-7
48 / 50
25
1
Uprising Rivals
#9LCCLRCJ
54967
-24
46 / 50
26
5
Scopperloit™
#9YLGG28L
54920
-47
48 / 50
27
4
Desi Legends
#89P9RRQY
54901
-19
45 / 50
28
2
ThuG MafiaS^
#2CJUYJ90
54894
-7
49 / 50
29
2
#InDiAn EliTes
#98J8YL2L
54884
-10
50 / 50
30
1
India Royale
#2G8YV2QJ
54816
-68
49 / 50
31
2
MW: Desi Royale
#CRLJV0R
54805
-11
50 / 50
32
5
!nd!an Elites™️
#99PQ8GLP
54759
-46
46 / 50
33
5
GulfNation™ IN2
#9YPJQRYP
54756
-3
47 / 50
34
10
Alpha Primal
#9PQ2209
54610
-146
40 / 50
35
3
INDIA
#PYLJJRU
54608
-2
48 / 50
36
1
Indian khiladi
#P2LQG99V
54543
-65
49 / 50
37
11
Akatsuki India
#2VCG08Y
54512
-31
48 / 50
38
4
Indian Rebels
#9C9JRJRR
54494
-18
48 / 50
39
22
Lixer Lust
#8VUYGYR9
54486
-8
44 / 50
40
5
Indian Clashers
#PUVU08R
54422
-64
49 / 50
41
5
Pune (India)
#Q8GJR28
54272
-150
49 / 50
42
5
Saacha dost jay
#PPU2GY08
54257
-15
48 / 50
43
3
kolkata
#LQYC8U8
54248
-9
49 / 50
44
1
The Mavericks
#2RJJ89Y9
54244
-4
44 / 50
45
1
Indian warriors
#8G00Q2QG
54163
-81
46 / 50
46
7
TF™ Unsullied
#CJJLQPJ
54121
-42
46 / 50
47
6
#INDIA
#LYVYYY
53997
-124
46 / 50
48
7
RoyalFlush IND
#8Q0YPP0C
53989
-8
50 / 50
49
1
Rising Rivals
#98PPULPP
53982
-7
50 / 50
50
1
GUJARAT
#9YC0G99
53949
-33
47 / 50
51
26
INDIa
#RJLJJP
53945
-4
49 / 50
52
21
CLASHwithINDIAN
#8UL8V0Q0
53890
-55
50 / 50
53
11
India saiyans
#RGV90R
53880
-10
45 / 50
54
10
Indian
#9CVGURQU
53876
-4
48 / 50
55
4
!ND!AN EL!TE$
#GRULJRY
53865
-11
50 / 50
56
2
INDIAN MAGIC
#90Y8Y98P
53849
-16
48 / 50
57 #indians
#2U2RPU0Q
53817
-32
44 / 50
58
6
50 Legends
#Y090LL8U
53814
-3
49 / 50
59
2
Dilli se hai BC
#99LY99VL
53765
-49
48 / 50
60
4
Assam assailant
#L8J8GC0
53693
-72
49 / 50
61
1
Kerala Clashers
#98GC2880
53684
-9
48 / 50
62
25
India Esports™
#2GR2GQRC
53643
-41
50 / 50
63
14
Mumbai Stars
#80RGY2QL
53619
-24
44 / 50
64
1
Manipur NemesiZ
#GU9CQ
53615
-4
50 / 50
65
1
Conqueror'$
#9R0JULRU
53599
-16
50 / 50
66
31
Volcano Elite
#88JY0VJR
53555
-44
48 / 50
67
3
..INDIAN ARMY..
#R9CQUG
53467
-88
50 / 50
68
6
INDIAN SLAYERS
#PQLVP99Y
53437
-30
46 / 50
69
25
TELUGU INDIANS
#LUGVLL
53433
-4
45 / 50
70
1
EŁECŤRÍÝ CÍTÝ
#9RV2L0UQ
53402
-31
48 / 50
71
6
INDIAN SPARTANS
#22G88GV
53399
-3
47 / 50
72
4
beginners
#PULPQR
53398
-1
48 / 50
73
4
# BACKBENCHERS
#LRG2VCL
53398
0
49 / 50
74
40
Bengaluru Arena
#QQ8QUL
53385
-13
40 / 50
75
8
Clan Of India
#PY98029
53374
-11
50 / 50
76
2
God Of War
#20G929GQ
53348
-26
49 / 50
77
3
!!THE ROYALES!!
#2UY0R8J
53284
-64
50 / 50
78
10
Titans Army
#92P0QGVY
53278
-6
50 / 50
79
16
Hyderabad
#22QR8C
53264
-14
44 / 50
80
8
Assam Knights
#9YQYPR
53225
-39
47 / 50
81
29
Stars Elite™
#9VVQR8GR
53219
-6
46 / 50
82 #BloodyKnights
#8VQ9RVG
53215
-4
47 / 50
83
8
#PREDACONS
#92LU8LYC
53135
-80
47 / 50
84
9
Team Kannada
#PL2Q8Q
53118
-17
48 / 50
85
9
Alpha™
#2C8JP
53090
-28
47 / 50
86
32
Indian Savages
#8GUU028G
53084
-6
42 / 50
87
7
INDIAN LEGENDS
#PCQY28VR
53083
-1
50 / 50
88
3
ákros II
#8GCPCG9G
53072
-11
50 / 50
89
1
!nd!an Elites™3
#9CLUGV9Q
53019
-53
49 / 50
90
6
ELITE INDIANS
#8LRPPPR2
52998
-21
44 / 50
91
2
Miner's Burrow
#29JGU9U8
52979
-19
45 / 50
92
9
The Invincibles
#P0CPLQJQ
52974
-5
46 / 50
93
11
Chennai Heavies
#PPQRLG
52960
-14
42 / 50
94
2
!!!_Indian army
#9YR9RY22
52943
-17
50 / 50
95
4
! INDIAN CLAN !
#2QVCVYRG
52923
-20
50 / 50
96
47
The Titans Hype
#9CUV0VUJ
52863
-60
41 / 50
97
3
Black Assassins
#9Q8RPUQQ
52835
-28
49 / 50
98
8
India
#RJP8VGU
52819
-16
50 / 50
99
7
!ND!AN LEGEND$
#LRV09C8
52810
-9
41 / 50
100
2
A A A A A A A
#90LRJ9P2
52794
-16
50 / 50
101
14
UnholyAlliance
#228RVL0
52765
-29
50 / 50
102
6
Elite Royals
#8J8LVQ
52735
-30
50 / 50
103
22
Mkers IND 4
#9R8P2J2Y
52726
-9
43 / 50
104
1
One Dirty Clan
#8JC2URLU
52717
-9
43 / 50
105
3
Gujarat
#QC09YVU
52682
-35
49 / 50
106
7
QLASH India2
#P0Q2P8C0
52682
0
50 / 50
107
5
#AaganJain
#90022UJV
52658
-24
50 / 50
108
29
Indian
#9UYC8JLY
52627
-31
40 / 50
109
27
!nd!4n
#2RYLLRYG
52616
-11
48 / 50
110
9
ABSURD VANDALS
#U02VURP
52613
-3
40 / 50
111
4
Mumbai
#9YQ00G
52605
-8
44 / 50
112
4
B A A J
#90YGJQPY
52603
-2
49 / 50
113
8
F.E.K.U. BOYS
#LC08GG9
52602
-1
50 / 50
114
6
#ROYAL CLASHERS
#8CUGYL2J
52573
-29
50 / 50
115
29
" Hindi Hai Hum
#88C2G8V9
52557
-16
46 / 50
116
6
GurgaonFighters
#PVJRCP9
52515
-42
47 / 50
117
1
CHENNAI
#RRUV20
52513
-2
50 / 50
118
7
#chilling curse
#20VL9Q8
52510
-3
50 / 50
119
2
Indian Wizards™
#88C8YG0R
52504
-6
50 / 50
120
17
INDIA
#2G09RVQ
52485
-19
49 / 50
121
16
India
#CV2LL2
52475
-10
49 / 50
122
16
GALLOWS INFERNO
#LPYUJJ8
52474
-1
50 / 50
123
48
CBSA BANDITS
#9J28V9QR
52465
-9
43 / 50
124
4
The Titans Apex
#9QUVY9C2
52437
-28
45 / 50
125
16
!nd!an Heroes
#8PQJ29Q9
52436
-1
45 / 50
126
4
2XTREME
#GL9GLG
52427
-9
50 / 50
127
13
BENGALURU
#2092LYL
52426
-1
50 / 50
128
27
'THE HUNTERZ'
#PCLLG2PG
52403
-23
45 / 50
129
82
Almighty Guys
#Q9UG20
52389
-14
47 / 50
130
1
mumbai
#JUPRRRG
52378
-11
50 / 50
131
3
#DEFENDERS
#99JJCGRR
52374
-4
47 / 50
132
18
India
#PQYUL9
52363
-11
50 / 50
133
10
Serious Noobs
#2LJPCVYU
52345
-18
41 / 50
134
11
Ranchi Defender
#RQ2P0R
52329
-16
49 / 50
135
19
#Star Warriors©
#20Q9Q0YG
52315
-14
50 / 50
136
10
royal Hut
#J9UYGCP
52310
-5
50 / 50
137
2
Airolikars
#LL0LR2P
52289
-21
40 / 50
138
1
#Active India#
#GLVVLP
52278
-11
50 / 50
139
8
$oul $ociety
#22CP9U2L
52228
-50
50 / 50
140
7
Delhi
#2R8Y92YC
52201
-27
48 / 50
141
1
Sandstorm IND 2
#PVC0VJYY
52198
-3
48 / 50
142
8
Khalsa Force
#9Q8C2L
52182
-16
50 / 50
143
8
Attitude India
#LRP2UC
52163
-19
47 / 50
144
4
ROYAL PATIALVIS
#88V9QJP
52159
-4
44 / 50
145
13
ÍÑDÍÅN BRØTHÊRS
#U92GRL
52157
-2
50 / 50
146
32
50 Champs 3.0
#Y98PQ28Q
52124
-33
47 / 50
147
3
Tamil
#UGRY28L
52094
-30
48 / 50
148
7
kuch bhi rakh
#ULL9G89
52057
-37
49 / 50
149
15
Delhi Avengers
#JYLQY0
52037
-20
48 / 50
150
4
Delhi
#8Y0VQLQL
52004
-33
44 / 50
151
24
+91 WAR
#LLPYUJ
51999
-5
45 / 50
152
57
SHOHOR KOLKATA
#Y9V9YL8G
51998
-1
49 / 50
153
21
tamil
#9YLU8JYY
51995
-3
49 / 50
154
16
GUJARAT FORCE
#JU20P
51988
-7
50 / 50
155
22
royl_army™
#9RVQP9QG
51981
-7
44 / 50
156
17
India
#8GG8P8RP
51974
-7
42 / 50
157
73
chennai
#GRY28Y
51972
-2
48 / 50
158
159
Annoyed Power
#PLPLRPPQ
51970
-2
49 / 50
159
4
MUMBAI
#8PUL2VU2
51969
-1
49 / 50
160
1
#nova I rage
#PG2QGJG8
51960
-9
49 / 50
161
8
GLADIATORS
#9CJVUVVQ
51944
-16
48 / 50
162
6
BARASAT LEGENDS
#2L0GUJL
51944
0
44 / 50
163
8
Rising Unicorns
#29V9YPU9
51908
-36
41 / 50
164
4
#BEAST'S
#980P2LJC
51905
-3
49 / 50
165
4
TAMIL
#8VRPPUCR
51903
-2
47 / 50
166
3
#Royal Deck
#PL0900Q0
51902
-1
50 / 50
167
1
KERALA
#8PRLRLV
51892
-10
50 / 50
168
8
Gorakhpur
#20VRYUC
51891
-1
42 / 50
169
16
indian
#20809GJC
51882
-9
50 / 50
170
2
Synergy Turbo
#9U0P0UPG
51876
-6
45 / 50
171
13
house of glory
#PR9RC9C
51875
-1
50 / 50
172
28
#BAD BOY$#
#YG98YQP
51841
-34
41 / 50
173
1
cool indians
#88PYY08Q
51821
-20
48 / 50
174
49
DeMoNic FaCes☠️
#9U00RJG2
51816
-5
42 / 50
175
10
CLAN KOLKATa...
#28YUCY98
51814
-2
50 / 50
176
1
Paccai Tamilan+
#RQ8G9Y
51810
-4
50 / 50
177
20
DESI ROYALE
#YC8YVR
51804
-6
50 / 50
178
26
TAMIL
#80L9UV8Q
51792
-12
40 / 50
179
10
warriors
#8CPJ9QUQ
51786
-6
49 / 50
180
6
Andhra #6
#2JPL20
51770
-16
49 / 50
181
2
A A A
#2R2YRCYQ
51763
-7
50 / 50
182
1
anonymous
#R2VLPG
51745
-18
45 / 50
183
5
INDIAN AVENGERS
#PV989
51743
-2
39 / 50
184
8
GulfNation™ IN3
#9C9PCYY9
51743
0
43 / 50
185
4
ReBirth of Fire
#YYPVQR8J
51741
-2
48 / 50
186
37
INDIAN
#20YC9Y2
51737
-4
48 / 50
187
29
***INDIA***
#P82CRRJ
51734
-3
49 / 50
188
2
" SaFaRI BeAsT"
#90RU09P
51729
-5
50 / 50
189
2
kataka warriors
#9R0Y22JV
51729
0
49 / 50
190
73
#Nucleya
#2L29JUL
51714
-15
48 / 50
191
2
tamil
#2L0V2UYY
51714
0
47 / 50
192
15
#CLASHPRO (IN)
#88Q0QUY2
51713
-1
48 / 50
193
69
INDIAN GALACTIC
#URY9QQG
51702
-11
45 / 50
194
67
attitudekillers
#LVV0RJY
51699
-3
48 / 50
195 50 KINGS !!
#9JU08U2P
51699
0
50 / 50
196
9
!!The Players!!
#8PPC22LQ
51688
-11
49 / 50
197
24
india
#22VV8QGP
51687
-1
50 / 50
198
31
Tamil
#2YPC8V0
51670
-17
50 / 50
199
4
PUNE
#PPQU22
51667
-3
49 / 50
200
5
CHENNAI
#P8QGVUGP
51657
-10
50 / 50

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)