GuisoDeArroz

#Q2VJJV8R

12

4 653

5 336

Lobos Oscuros

Vize-Anführer

Level 11 3409/2000 Level 12 1445/5000 Level 10 3736/1000 Level 10 4028/1000 Level 11 1681/2000 Level 10 3342/1000 Level 10 4053/1000 Level 11 2291/2000 Level 12 994/5000 Level 10 3176/1000 Level 11 4727/2000 Level 11 2629/2000 Level 7 5773/200 Level 11 3203/2000 Level 10 3089/1000 Level 12 4975/5000 Level 10 3290/1000 Level 12 1498/5000 Level 7 5378/200 Level 9 4698/800 Level 11 2274/2000 Level 11 2848/2000 Level 8 4770/400 Level 1 3691/2 Level 3 742/2 Level 12 62/1000 Level 10 593/400 Level 11 142/800 Level 11 188/800 Level 3 253/2 Level 12 40/1000 Level 10 604/400 Level 12 231/1000 Level 12 176/1000 Level 11 276/800 Level 11 351/800 Level 11 302/800 Level 3 621/2 Level 5 1067/10 Level 9 737/200 Level 3 217/2 Level 10 484/400 Level 5 910/10 Level 11 93/800 Level 10 480/400 Level 3 883/2 Level 11 612/800 Level 10 559/400 Level 5 890/10 Level 3 771/2 Level 7 58/4 Level 10 50/50 Level 6 108/2 Level 9 41/20 Level 6 31/2 Level 12 14/200 Level 10 51/50 Level 10 36/50 Level 6 107/2 Level 11 18/100 Level 10 52/50 Level 11 13/100 Level 11 6/100 Level 10 25/50 Level 11 17/100 Level 10 0/50 Level 11 16/100 Level 7 55/4 Level 9 82/20 Level 8 61/10 Level 10 48/50 Level 6 38/2 Level 10 25/50 Level 12 6/200 Level 6 54/2 Level 11 1/100 Level 11 24/100 Level 11 0/10 Level 10 2/4 Level 11 2/10 Level 10 5/4 Level 10 2/4 Level 10 2/4 Level 10 1/4 Level 10 1/4 Level 10 1/4 Level 10 0/4 Level 9 1/2 Level 10 2/4 Level 10 0/4 Level 10 2/4 Level 10 0/4 Level 10 3/4 Level 10 0/4

Turnierstandard (73/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
400/400
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 3→9: 7600
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 5→9: 7400
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 3→9: 7600
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 6→9: 6400
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
10/10
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 6→9: 6400

Legendäre (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 30
2/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 32
2/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 28
4/4
1/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 29
2/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 32
2/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 32
1/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 33
1/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 33
1/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 33
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 9→10: 5000Upgrade-Kosten 9→13: 175000Benötigte Karten: 35
2/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 32
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34
2/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 32
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 31
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34

Road to MAX (0/94)

9 10 11 12 13
2000/2000
1409/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 3591Anforderungszeit:  ~30 Tage
1445/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 3555Anforderungszeit:  ~30 Tage
1000/1000
2000/2000
736/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 4264Anforderungszeit:  ~36 Tage
1000/1000
2000/2000
1028/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 3972Anforderungszeit:  ~34 Tage
1681/2000
0/5000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 5319Anforderungszeit:  ~45 Tage
1000/1000
2000/2000
342/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 4658Anforderungszeit:  ~39 Tage
1000/1000
2000/2000
1053/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 3947Anforderungszeit:  ~33 Tage
2000/2000
291/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 4709Anforderungszeit:  ~40 Tage
994/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 4006Anforderungszeit:  ~34 Tage
1000/1000
2000/2000
176/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 4824Anforderungszeit:  ~41 Tage
2000/2000
2727/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 2273Anforderungszeit:  ~19 Tage
2000/2000
629/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 4371Anforderungszeit:  ~37 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1573/5000
Upgrade-Kosten 7→12: 84000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 3427Anforderungszeit:  ~29 Tage
2000/2000
1203/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 3797Anforderungszeit:  ~32 Tage
1000/1000
2000/2000
89/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 4911Anforderungszeit:  ~41 Tage
4975/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 25Anforderungszeit:  ~1 Tage
1000/1000
2000/2000
290/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 4710Anforderungszeit:  ~40 Tage
1498/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 3502Anforderungszeit:  ~30 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1178/5000
Upgrade-Kosten 7→12: 84000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 3822Anforderungszeit:  ~32 Tage
800/800
1000/1000
2000/2000
898/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 4102Anforderungszeit:  ~35 Tage
2000/2000
274/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 4726Anforderungszeit:  ~40 Tage
2000/2000
848/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 4152Anforderungszeit:  ~35 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
570/5000
Upgrade-Kosten 8→12: 82000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 4430Anforderungszeit:  ~37 Tage
400/400
800/800
1000/1000
1491/2000
0/5000
Upgrade-Kosten 1→11: 35625Upgrade-Kosten 1→13: 185625Benötigte Karten: 5509Anforderungszeit:  ~46 Tage
100/100
200/200
400/400
42/800
0/1000
Upgrade-Kosten 3→11: 35600Upgrade-Kosten 3→13: 185600Benötigte Karten: 1758Anforderungszeit:  ~147 Tage
62/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 938Anforderungszeit:  ~79 Tage
400/400
193/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1607Anforderungszeit:  ~134 Tage
142/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1658Anforderungszeit:  ~139 Tage
188/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1612Anforderungszeit:  ~135 Tage
100/100
153/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade-Kosten 3→9: 7600Upgrade-Kosten 3→13: 185600Benötigte Karten: 2247Anforderungszeit:  ~188 Tage
40/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 960Anforderungszeit:  ~80 Tage
400/400
204/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1596Anforderungszeit:  ~133 Tage
231/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 769Anforderungszeit:  ~65 Tage
176/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 824Anforderungszeit:  ~69 Tage
276/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1524Anforderungszeit:  ~127 Tage
351/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1449Anforderungszeit:  ~121 Tage
302/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1498Anforderungszeit:  ~125 Tage
100/100
200/200
321/400
0/800
0/1000
Upgrade-Kosten 3→10: 15600Upgrade-Kosten 3→13: 185600Benötigte Karten: 1879Anforderungszeit:  ~157 Tage
100/100
200/200
400/400
367/800
0/1000
Upgrade-Kosten 5→11: 35400Upgrade-Kosten 5→13: 185400Benötigte Karten: 1433Anforderungszeit:  ~120 Tage
200/200
400/400
137/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1663Anforderungszeit:  ~139 Tage
100/100
117/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade-Kosten 3→9: 7600Upgrade-Kosten 3→13: 185600Benötigte Karten: 2283Anforderungszeit:  ~191 Tage
400/400
84/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1716Anforderungszeit:  ~143 Tage
100/100
200/200
400/400
210/800
0/1000
Upgrade-Kosten 5→11: 35400Upgrade-Kosten 5→13: 185400Benötigte Karten: 1590Anforderungszeit:  ~133 Tage
93/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1707Anforderungszeit:  ~143 Tage
400/400
80/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1720Anforderungszeit:  ~144 Tage
100/100
200/200
400/400
183/800
0/1000
Upgrade-Kosten 3→11: 35600Upgrade-Kosten 3→13: 185600Benötigte Karten: 1617Anforderungszeit:  ~135 Tage
612/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1188Anforderungszeit:  ~99 Tage
400/400
159/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1641Anforderungszeit:  ~137 Tage
100/100
200/200
400/400
190/800
0/1000
Upgrade-Kosten 5→11: 35400Upgrade-Kosten 5→13: 185400Benötigte Karten: 1610Anforderungszeit:  ~135 Tage
100/100
200/200
400/400
71/800
0/1000
Upgrade-Kosten 3→11: 35600Upgrade-Kosten 3→13: 185600Benötigte Karten: 1729Anforderungszeit:  ~145 Tage
10/10
20/20
28/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→10: 14000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 322Anforderungszeit:  ~81 Wochen
50/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 300Anforderungszeit:  ~75 Wochen
10/10
20/20
50/50
28/100
0/200
Upgrade-Kosten 6→11: 34400Upgrade-Kosten 6→13: 184400Benötigte Karten: 272Anforderungszeit:  ~68 Wochen
20/20
21/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→10: 8000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 329Anforderungszeit:  ~83 Wochen
10/10
20/20
1/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 6→10: 14400Upgrade-Kosten 6→13: 184400Benötigte Karten: 349Anforderungszeit:  ~88 Wochen
14/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 186Anforderungszeit:  ~47 Wochen
50/50
1/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 299Anforderungszeit:  ~75 Wochen
36/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 314Anforderungszeit:  ~79 Wochen
10/10
20/20
50/50
27/100
0/200
Upgrade-Kosten 6→11: 34400Upgrade-Kosten 6→13: 184400Benötigte Karten: 273Anforderungszeit:  ~69 Wochen
18/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 282Anforderungszeit:  ~71 Wochen
50/50
2/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 298Anforderungszeit:  ~75 Wochen
13/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 287Anforderungszeit:  ~72 Wochen
6/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 294Anforderungszeit:  ~74 Wochen
25/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 325Anforderungszeit:  ~82 Wochen
17/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 283Anforderungszeit:  ~71 Wochen
0/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 350Anforderungszeit:  ~88 Wochen
16/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 284Anforderungszeit:  ~71 Wochen
10/10
20/20
25/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→10: 14000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 325Anforderungszeit:  ~82 Wochen
20/20
50/50
12/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 288Anforderungszeit:  ~72 Wochen
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 8→10: 12000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 319Anforderungszeit:  ~80 Wochen
48/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 302Anforderungszeit:  ~76 Wochen
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 6→10: 14400Upgrade-Kosten 6→13: 184400Benötigte Karten: 342Anforderungszeit:  ~86 Wochen
25/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 325Anforderungszeit:  ~82 Wochen
6/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 194Anforderungszeit:  ~49 Wochen
10/10
20/20
24/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 6→10: 14400Upgrade-Kosten 6→13: 184400Benötigte Karten: 326Anforderungszeit:  ~82 Wochen
1/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 299Anforderungszeit:  ~75 Wochen
24/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 276Anforderungszeit:  ~69 Wochen

Karte/König Levelbalanceβ (Level 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 12
12
10 12
10 12
11 12
10 12
10 12
11 12
12
10 12
11 12
11 12
7 12
11 12
10 12
12
10 12
12
7 12
9 12
11 12
11 12
8 12
1 11 12
3 10 12
12
10 11 12
11 12
11 12
3 9 12
12
10 11 12
12
12
11 12
11 12
11 12
3 10 12
5 11 12
9 11 12
3 9 12
10 11 12
5 11 12
11 12
10 11 12
3 11 12
11 12
10 11 12
5 11 12
3 10 12
7 10 12
10 11 12
6 11 12
9 10 12
6 9 12
12
10 11 12
10 12
6 11 12
11 12
10 11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 12
11 12
7 10 12
9 11 12
8 10 12
10 12
6 10 12
10 12
12
6 10 12
11 12
11 12
11 12
10 12
11 12
10 11 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
9 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12
10 12

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord