jkbas

#PGLVPLRU

13

5 394

5 751

아미쿠스

Vize-Anführer

Turnierstandard (92/95)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5/50
0/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000Benötigte Karten: 145Anforderungszeit:  ~13 Tage
61/100
Upgrade-Kosten 8→9: 4000Benötigte Karten: 39Anforderungszeit:  ~4 Tage
10/10
Upgrade-Kosten 8→9: 4000

Legendäre (17/17)

9 10 11 12 13
10/10
1/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 19
8/20
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 12
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34
10/20
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 10
2/2
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 9→11: 25000Upgrade-Kosten 9→13: 175000Benötigte Karten: 31
2/2
2/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 9→11: 25000Upgrade-Kosten 9→13: 175000Benötigte Karten: 32
2/2
4/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 9→11: 25000Upgrade-Kosten 9→13: 175000Benötigte Karten: 30
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 31
20/20
Upgrade-Kosten 12→13: 100000
4/4
4/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 26
3/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 27
1/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 33
2/2
2/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 9→11: 25000Upgrade-Kosten 9→13: 175000Benötigte Karten: 32
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34
4/4
2/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 28
3/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 27
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34

Road to MAX (8/95)

9 10 11 12 13
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000
2000/2000
267/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 4733Anforderungszeit:  ~40 Tage
800/800
1000/1000
2000/2000
4386/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 614Anforderungszeit:  ~6 Tage
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
563/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 4437Anforderungszeit:  ~37 Tage
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
2756/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 2244Anforderungszeit:  ~19 Tage
5000/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
3635/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1365Anforderungszeit:  ~12 Tage
1000/1000
2000/2000
4051/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 949Anforderungszeit:  ~8 Tage
2000/2000
4949/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 51Anforderungszeit:  ~1 Tage
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 8Anforderungszeit:  ~1 Tage
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
837/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 4163Anforderungszeit:  ~35 Tage
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
1983/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 3017Anforderungszeit:  ~26 Tage
400/400
800/800
24/1000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 976Anforderungszeit:  ~82 Tage
200/200
400/400
541/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1259Anforderungszeit:  ~105 Tage
400/400
525/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1275Anforderungszeit:  ~107 Tage
620/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1180Anforderungszeit:  ~99 Tage
200/200
400/400
714/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1086Anforderungszeit:  ~91 Tage
87/200
0/400
0/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 2313Anforderungszeit:  ~193 Tage
476/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1324Anforderungszeit:  ~111 Tage
521/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1279Anforderungszeit:  ~107 Tage
504/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1296Anforderungszeit:  ~108 Tage
200/200
400/400
712/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1088Anforderungszeit:  ~91 Tage
1000/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000
200/200
400/400
596/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1204Anforderungszeit:  ~101 Tage
200/200
400/400
800/800
135/1000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 865Anforderungszeit:  ~73 Tage
200/200
400/400
783/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1017Anforderungszeit:  ~85 Tage
400/400
800/800
1000/1000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000
200/200
400/400
715/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1085Anforderungszeit:  ~91 Tage
400/400
800/800
114/1000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 886Anforderungszeit:  ~74 Tage
820/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 180Anforderungszeit:  ~15 Tage
400/400
455/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1345Anforderungszeit:  ~113 Tage
400/400
595/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1205Anforderungszeit:  ~101 Tage
400/400
800/800
180/1000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 820Anforderungszeit:  ~69 Tage
400/400
784/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1016Anforderungszeit:  ~85 Tage
196/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 4Anforderungszeit:  ~1 Wochen
20/20
50/50
20/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 280Anforderungszeit:  ~70 Wochen
10/10
1/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 8→9: 4000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 369Anforderungszeit:  ~93 Wochen
50/50
100/100
35/200
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 165Anforderungszeit:  ~42 Wochen
100/100
40/200
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 160Anforderungszeit:  ~40 Wochen
20/20
50/50
17/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 283Anforderungszeit:  ~71 Wochen
48/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 252Anforderungszeit:  ~63 Wochen
50/50
77/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 223Anforderungszeit:  ~56 Wochen
50/50
100/100
65/200
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 135Anforderungszeit:  ~34 Wochen
50/50
48/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 252Anforderungszeit:  ~63 Wochen
20/20
50/50
62/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 238Anforderungszeit:  ~60 Wochen
100/100
9/200
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 191Anforderungszeit:  ~48 Wochen
65/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 135Anforderungszeit:  ~34 Wochen
31/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 169Anforderungszeit:  ~43 Wochen
99/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 201Anforderungszeit:  ~51 Wochen
20/20
50/50
86/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 214Anforderungszeit:  ~54 Wochen
8/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 362Anforderungszeit:  ~91 Wochen
11/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 289Anforderungszeit:  ~73 Wochen
20/20
50/50
100/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 200Anforderungszeit:  ~50 Wochen
100/100
51/200
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 149Anforderungszeit:  ~38 Wochen
57/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 243Anforderungszeit:  ~61 Wochen
20/20
50/50
48/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 252Anforderungszeit:  ~63 Wochen
50/50
81/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 219Anforderungszeit:  ~55 Wochen
50/50
100/100
20/200
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 180Anforderungszeit:  ~45 Wochen

Karte/König Levelbalanceβ (Level 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
10 13
13
10 13
10 13
11 12 13
9 12 13
9 13
10 12 13
11 13
10 13
10 12 13
12 13
9 13
10 13
9 12 13
10 12 13
11 12 13
10 12 13
11 13
10 13
10 12 13
11 13
13
10 12 13
10 12 13
9 11 13
10 11 13
11 13
9 11 13
9 13
7 13
13
13
11 13
11 13
11 13
9 11 13
12 13
9 11 13
9 12 13
9 11 13
8 13
13
10 13
9 11 13
10 12 13
12 13
10 11 13
10 11 13
10 12 13
10 11 13
12 13
9 11 13
8 9 13
10 12 13
11 12 13
9 11 13
11 13
10 11 13
10 12 13
13
10 11 13
13
9 11 13
11 12 13
12 13
13
12 13
11 13
9 11 13
9 13
11 13
9 12 13
11 12 13
11 13
9 11 13
10 11 13
10 12 13
11 12 13
12 13
10 13
12 13
9 10 13
9 10 13
9 11 13
10 13
12 13
10 11 13
11 13
10 13
9 10 13
10 13
10 11 13
11 13
10 13

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord