ΜΑΚΙΣ

#CLGQCUJU

12

5 419

5 730

Greek Elite

Mitglied

Level 4 9570/20 Level 7 9400/200 Level 6 9312/100 Level 9 8800/800 Level 11 7000/2000 Level 10 8000/1000 Level 3 6489/10 Level 10 8000/1000 Level 6 9068/100 Level 9 8678/800 Level 8 9200/400 Level 4 8540/20 Level 1 9586/2 Level 4 9570/20 Level 9 8800/800 Level 11 7000/2000 Level 4 7004/20 Level 2 6795/4 Level 6 1514/20 Level 6 1536/20 Level 6 1337/20 Level 5 438/10 Level 9 921/200 Level 9 1370/200 Level 9 865/200 Level 12 85/1000 Level 5 1368/10 Level 9 848/200 Level 5 1275/10 Level 4 1255/4 Level 3 1179/2 Level 3 150/2 Level 12 30/1000 Level 8 1339/100 Level 9 1303/200 Level 11 575/800 Level 5 1372/10 Level 11 818/800 Level 8 1104/100 Level 8 1551/100 Level 7 1411/50 Level 7 91/4 Level 10 43/50 Level 10 67/50 Level 6 61/2 Level 8 130/10 Level 7 95/4 Level 8 56/10 Level 8 106/10 Level 9 119/20 Level 6 112/2 Level 7 93/4 Level 7 185/4 Level 8 151/10 Level 7 82/4 Level 9 90/20 Level 7 110/4 Level 7 93/4 Level 6 46/2 Level 9 99/20 Level 7 115/4 Level 7 167/4 Level 6 66/2 Level 9 65/20 Level 9 91/20 Level 11 0/10 Level 10 3/4 Level 10 4/4 Level 10 1/4 Level 9 5/2 Level 10 0/4 Level 10 3/4 Level 10 1/4 Level 9 6/2 Level 10 0/4 Level 9 1/2 Level 11 0/10 Level 9 1/2 Level 10 11/4 Level 10 4/4 Level 11 6/10

Turnierstandard (52/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 4→9: 7550
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 3→9: 7600
100/100
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 6→9: 7000
400/400
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 1→9: 7625
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 4→9: 7550
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 2→9: 7620
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 6→9: 7000
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 5→9: 7400
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 5→9: 7400
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 4→9: 7550
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
64/100
Upgrade-Kosten 3→8: 3600Upgrade-Kosten 3→9: 7600Benötigte Karten: 36Anforderungszeit:  ~3 Tage
100/100
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 5→9: 7400
100/100
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
100/100
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 6→9: 6400
10/10
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
10/10
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
10/10
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 6→9: 6400
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
10/10
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 6→9: 6400
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 6→9: 6400

Legendäre (17/17)

9 10 11 12 13
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 30
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 31
4/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 30
1/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 33
2/2
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 9→11: 25000Upgrade-Kosten 9→13: 175000Benötigte Karten: 31
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 31
1/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 33
2/2
4/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 9→11: 25000Upgrade-Kosten 9→13: 175000Benötigte Karten: 30
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 9→10: 5000Upgrade-Kosten 9→13: 175000Benötigte Karten: 35
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 30
1/2
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 9→10: 5000Upgrade-Kosten 9→13: 175000Benötigte Karten: 35
4/4
7/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 23
4/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 30
6/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 24

Road to MAX (13/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 4→13: 185550
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 6→13: 185000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2289/5000
Upgrade-Kosten 3→12: 85600Upgrade-Kosten 3→13: 185600Benötigte Karten: 2711Anforderungszeit:  ~23 Tage
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4868/5000
Upgrade-Kosten 6→12: 85000Upgrade-Kosten 6→13: 185000Benötigte Karten: 132Anforderungszeit:  ~2 Tage
800/800
1000/1000
2000/2000
4878/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 122Anforderungszeit:  ~2 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 8→12: 82000Upgrade-Kosten 8→13: 182000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4340/5000
Upgrade-Kosten 4→12: 85550Upgrade-Kosten 4→13: 185550Benötigte Karten: 660Anforderungszeit:  ~6 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 1→13: 185625
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 4→13: 185550
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2804/5000
Upgrade-Kosten 4→12: 85550Upgrade-Kosten 4→13: 185550Benötigte Karten: 2196Anforderungszeit:  ~19 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2595/5000
Upgrade-Kosten 2→12: 85620Upgrade-Kosten 2→13: 185620Benötigte Karten: 2405Anforderungszeit:  ~21 Tage
100/100
200/200
400/400
800/800
14/1000
Upgrade-Kosten 6→12: 85000Upgrade-Kosten 6→13: 185000Benötigte Karten: 986Anforderungszeit:  ~83 Tage
100/100
200/200
400/400
800/800
36/1000
Upgrade-Kosten 6→12: 85000Upgrade-Kosten 6→13: 185000Benötigte Karten: 964Anforderungszeit:  ~81 Tage
100/100
200/200
400/400
637/800
0/1000
Upgrade-Kosten 6→11: 35000Upgrade-Kosten 6→13: 185000Benötigte Karten: 1163Anforderungszeit:  ~97 Tage
100/100
200/200
138/400
0/800
0/1000
Upgrade-Kosten 5→10: 15400Upgrade-Kosten 5→13: 185400Benötigte Karten: 2062Anforderungszeit:  ~172 Tage
200/200
400/400
321/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1479Anforderungszeit:  ~124 Tage
200/200
400/400
770/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1030Anforderungszeit:  ~86 Tage
200/200
400/400
265/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1535Anforderungszeit:  ~128 Tage
85/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 915Anforderungszeit:  ~77 Tage
100/100
200/200
400/400
668/800
0/1000
Upgrade-Kosten 5→11: 35400Upgrade-Kosten 5→13: 185400Benötigte Karten: 1132Anforderungszeit:  ~95 Tage
200/200
400/400
248/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1552Anforderungszeit:  ~130 Tage
100/100
200/200
400/400
575/800
0/1000
Upgrade-Kosten 5→11: 35400Upgrade-Kosten 5→13: 185400Benötigte Karten: 1225Anforderungszeit:  ~103 Tage
100/100
200/200
400/400
555/800
0/1000
Upgrade-Kosten 4→11: 35550Upgrade-Kosten 4→13: 185550Benötigte Karten: 1245Anforderungszeit:  ~104 Tage
100/100
200/200
400/400
479/800
0/1000
Upgrade-Kosten 3→11: 35600Upgrade-Kosten 3→13: 185600Benötigte Karten: 1321Anforderungszeit:  ~111 Tage
30/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 970Anforderungszeit:  ~81 Tage
100/100
200/200
400/400
639/800
0/1000
Upgrade-Kosten 8→11: 32000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 1161Anforderungszeit:  ~97 Tage
200/200
400/400
703/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1097Anforderungszeit:  ~92 Tage
575/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1225Anforderungszeit:  ~103 Tage
100/100
200/200
400/400
672/800
0/1000
Upgrade-Kosten 5→11: 35400Upgrade-Kosten 5→13: 185400Benötigte Karten: 1128Anforderungszeit:  ~94 Tage
800/800
18/1000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 982Anforderungszeit:  ~82 Tage
100/100
200/200
400/400
404/800
0/1000
Upgrade-Kosten 8→11: 32000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 1396Anforderungszeit:  ~117 Tage
100/100
200/200
400/400
800/800
51/1000
Upgrade-Kosten 8→12: 82000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 949Anforderungszeit:  ~80 Tage
100/100
200/200
400/400
711/800
0/1000
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 1089Anforderungszeit:  ~91 Tage
10/10
20/20
50/50
11/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 289Anforderungszeit:  ~73 Wochen
43/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 307Anforderungszeit:  ~77 Wochen
50/50
17/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 283Anforderungszeit:  ~71 Wochen
10/10
20/20
31/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 6→10: 14400Upgrade-Kosten 6→13: 184400Benötigte Karten: 319Anforderungszeit:  ~80 Wochen
10/10
20/20
50/50
50/100
0/200
Upgrade-Kosten 8→11: 32000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 250Anforderungszeit:  ~63 Wochen
10/10
20/20
50/50
15/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 285Anforderungszeit:  ~72 Wochen
10/10
20/20
26/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 8→10: 12000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 324Anforderungszeit:  ~81 Wochen
10/10
20/20
50/50
26/100
0/200
Upgrade-Kosten 8→11: 32000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 274Anforderungszeit:  ~69 Wochen
20/20
50/50
49/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 251Anforderungszeit:  ~63 Wochen
10/10
20/20
50/50
32/100
0/200
Upgrade-Kosten 6→11: 34400Upgrade-Kosten 6→13: 184400Benötigte Karten: 268Anforderungszeit:  ~67 Wochen
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 287Anforderungszeit:  ~72 Wochen
10/10
20/20
50/50
100/100
5/200
Upgrade-Kosten 7→12: 84000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 195Anforderungszeit:  ~49 Wochen
10/10
20/20
50/50
71/100
0/200
Upgrade-Kosten 8→11: 32000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 229Anforderungszeit:  ~58 Wochen
10/10
20/20
50/50
2/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 298Anforderungszeit:  ~75 Wochen
20/20
50/50
20/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 280Anforderungszeit:  ~70 Wochen
10/10
20/20
50/50
30/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 270Anforderungszeit:  ~68 Wochen
10/10
20/20
50/50
13/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 287Anforderungszeit:  ~72 Wochen
10/10
20/20
16/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 6→10: 14400Upgrade-Kosten 6→13: 184400Benötigte Karten: 334Anforderungszeit:  ~84 Wochen
20/20
50/50
29/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 271Anforderungszeit:  ~68 Wochen
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 265Anforderungszeit:  ~67 Wochen
10/10
20/20
50/50
87/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 213Anforderungszeit:  ~54 Wochen
10/10
20/20
36/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 6→10: 14400Upgrade-Kosten 6→13: 184400Benötigte Karten: 314Anforderungszeit:  ~79 Wochen
20/20
45/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→10: 8000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 305Anforderungszeit:  ~77 Wochen
20/20
50/50
21/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 279Anforderungszeit:  ~70 Wochen

Karte/König Levelbalanceβ (Level 12)

-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 +1
4 12 13
7 12 13
6 12
9 12 13
12 13
11 12 13
10 12 13
3 12
10 12 13
12 13
6 12
12 13
9 12
8 12 13
4 12
12 13
1 12 13
4 12 13
9 12 13
11 12 13
4 12
12 13
12 13
2 12
6 11 12
6 11 12
12 13
12 13
6 11 12
5 10 12
12 13
9 11 12
9 11 12
9 11 12
12
5 11 12
9 11 12
5 11 12
4 11 12
3 11 12
3 8 12
12
8 11 12
9 11 12
11 12
5 11 12
11 12
8 11 12
8 12
7 11 12
7 11 12
10 12
10 11 12
12 13
6 10 12
8 11 12
7 11 12
8 10 12
8 11 12
9 11 12
6 11 12
7 11 12
7 12
8 11 12
7 10 12
9 11 12
12 13
7 11 12
7 11 12
6 10 12
12 13
9 11 12
7 11 12
7 11 12
6 10 12
9 10 12
9 11 12
11 12
10 12
10 11 12
10 12
9 10 12
10 12
10 12
10 12
9 11 12
10 12
9 12
11 12
9 12
10 11 12
10 11 12
12 13
11 12

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord