صهيب الجزائري

#8LCUUULC

13

5 484

6 308

UAE CaRTeLz

Vize-Anführer

Turnierstandard (85/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
400/400
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 6→9: 7000
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
100/100
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 3→9: 7600
100/100
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
10/10
Upgrade-Kosten 8→9: 4000

Legendäre (17/17)

9 10 11 12 13
0/20
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 20
3/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 27
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 30
2/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 28
3/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 27
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 31
4/4
1/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 29
2/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 28
2/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 32
7/20
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 13
2/20
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 18
1/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 33
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 31
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34
2/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 32
8/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 22

Road to MAX (16/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 7→13: 184000
800/800
1000/1000
2000/2000
4992/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 8Anforderungszeit:  ~1 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 8→12: 82000Upgrade-Kosten 8→13: 182000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000
5000/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000
1000/1000
2000/2000
1734/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 3266Anforderungszeit:  ~28 Tage
1000/1000
2000/2000
4509/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 491Anforderungszeit:  ~5 Tage
1000/1000
2000/2000
3734/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1266Anforderungszeit:  ~11 Tage
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000
4549/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 451Anforderungszeit:  ~4 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 7→13: 184000
5000/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000
4934/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 66Anforderungszeit:  ~1 Tage
5000/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000
2000/2000
4851/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 149Anforderungszeit:  ~2 Tage
3357/5000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 1643Anforderungszeit:  ~14 Tage
100/100
200/200
400/400
800/800
519/1000
Upgrade-Kosten 6→12: 85000Upgrade-Kosten 6→13: 185000Benötigte Karten: 481Anforderungszeit:  ~41 Tage
100/100
200/200
400/400
800/800
394/1000
Upgrade-Kosten 7→12: 84000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 606Anforderungszeit:  ~51 Tage
401/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 599Anforderungszeit:  ~50 Tage
184/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 816Anforderungszeit:  ~68 Tage
684/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 316Anforderungszeit:  ~27 Tage
261/400
0/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1939Anforderungszeit:  ~162 Tage
295/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1505Anforderungszeit:  ~126 Tage
304/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1496Anforderungszeit:  ~125 Tage
400/400
731/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1069Anforderungszeit:  ~90 Tage
100/100
200/200
400/400
800/800
209/1000
Upgrade-Kosten 8→12: 82000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 791Anforderungszeit:  ~66 Tage
301/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 699Anforderungszeit:  ~59 Tage
100/100
200/200
387/400
0/800
0/1000
Upgrade-Kosten 3→10: 15600Upgrade-Kosten 3→13: 185600Benötigte Karten: 1813Anforderungszeit:  ~152 Tage
540/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 460Anforderungszeit:  ~39 Tage
116/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 884Anforderungszeit:  ~74 Tage
30/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 970Anforderungszeit:  ~81 Tage
296/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 704Anforderungszeit:  ~59 Tage
400/400
800/800
144/1000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 856Anforderungszeit:  ~72 Tage
100/100
200/200
400/400
661/800
0/1000
Upgrade-Kosten 8→11: 32000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 1139Anforderungszeit:  ~95 Tage
709/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 291Anforderungszeit:  ~25 Tage
46/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 154Anforderungszeit:  ~39 Wochen
20/20
15/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→10: 8000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 335Anforderungszeit:  ~84 Wochen
80/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 220Anforderungszeit:  ~55 Wochen
59/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 241Anforderungszeit:  ~61 Wochen
21/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 279Anforderungszeit:  ~70 Wochen
20/20
35/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→10: 8000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 315Anforderungszeit:  ~79 Wochen
40/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 160Anforderungszeit:  ~40 Wochen
1/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 199Anforderungszeit:  ~50 Wochen
18/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 282Anforderungszeit:  ~71 Wochen
26/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 174Anforderungszeit:  ~44 Wochen
26/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 324Anforderungszeit:  ~81 Wochen
62/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 238Anforderungszeit:  ~60 Wochen
50/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 300Anforderungszeit:  ~75 Wochen
67/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 233Anforderungszeit:  ~59 Wochen
61/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 239Anforderungszeit:  ~60 Wochen
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 8→10: 12000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 310Anforderungszeit:  ~78 Wochen
77/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 223Anforderungszeit:  ~56 Wochen
11/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 189Anforderungszeit:  ~48 Wochen
41/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 259Anforderungszeit:  ~65 Wochen
22/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 178Anforderungszeit:  ~45 Wochen
103/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 97Anforderungszeit:  ~25 Wochen
20/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 180Anforderungszeit:  ~45 Wochen
38/200
Upgrade-Kosten 12→13: 100000Benötigte Karten: 162Anforderungszeit:  ~41 Wochen
65/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 235Anforderungszeit:  ~59 Wochen

Karte/König Levelbalanceβ (Level 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
7 13
9 12 13
8 13
9 13
13
12 13
9 13
10 12 13
10 12 13
13
10 12 13
13
9 13
9 13
13
12 13
7 13
12 13
12 13
12 13
13
9 13
11 12 13
12 13
6 12 13
7 12 13
12 13
12 13
12 13
10 13
11 13
13
13
11 13
13
10 11 13
13
13
8 12 13
12 13
3 10 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
10 12 13
8 11 13
13
12 13
12 13
9 10 13
11 13
11 13
11 13
9 10 13
12 13
12 13
11 13
12 13
10 13
13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
8 10 13
11 13
12 13
11 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 11 13
11 13
10 13
12 13
12 13
10 13
10 13
13
10 13
10 13
11 13

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord