Mysterious

#2RPJ888U9

13

5 950

6 414

FR TEAM LL

Vize-Anführer

Level 9 8475/800 Level 10 8000/1000 Level 10 5882/1000 Level 8 8636/400 Level 10 5159/1000 Level 11 3865/2000 Level 8 8704/400 Level 7 9400/200 Level 7 9400/200 Level 7 9400/200 Level 11 7000/2000 Level 11 6455/2000 Level 11 7000/2000 Level 11 7000/2000 Level 7 1699/50 Level 12 1000/1000 Level 10 939/400 Level 7 307/50 Level 10 728/400 Level 9 763/200 Level 11 114/800 Level 10 402/400 Level 10 1072/400 Level 11 540/800 Level 11 817/800 Level 7 1811/50 Level 7 1493/50 Level 7 405/50 Level 7 1696/50 Level 8 1283/100 Level 7 1284/50 Level 9 1296/200 Level 7 1431/50 Level 10 842/400 Level 10 78/50 Level 10 18/50 Level 7 135/4 Level 10 94/50 Level 7 41/4 Level 10 184/50 Level 10 65/50 Level 10 69/50 Level 7 158/4 Level 11 52/100 Level 10 51/50 Level 10 7/50 Level 10 57/50 Level 9 81/20 Level 8 139/10 Level 10 211/50 Level 10 13/50 Level 9 84/20 Level 7 22/4 Level 9 96/20 Level 8 133/10 Level 11 36/100 Level 10 37/50 Level 10 5/4 Level 11 1/10 Level 10 1/4 Level 10 7/4 Level 10 7/4 Level 10 3/4 Level 10 0/4 Level 10 4/4 Level 10 0/4 Level 9 5/2 Level 10 2/4 Level 11 11/10 Level 10 7/4 Level 10 3/4 Level 10 0/4

Turnierstandard (74/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
400/400
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
200/200
400/400
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
100/100
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
50/50
100/100
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
10/10
Upgrade-Kosten 8→9: 4000
4/4
10/10
Upgrade-Kosten 7→9: 6000
10/10
Upgrade-Kosten 8→9: 4000

Legendäre (17/17)

9 10 11 12 13
4/4
1/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 29
1/10
0/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 29
1/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 33
4/4
3/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 27
4/4
3/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 27
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 31
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34
4/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 30
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34
2/2
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 9→11: 25000Upgrade-Kosten 9→13: 175000Benötigte Karten: 31
2/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 32
10/10
1/20
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 19
4/4
3/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 27
3/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 31
0/4
0/10
0/20
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 34

Road to MAX (22/94)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
4675/5000
Upgrade-Kosten 9→12: 78000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 325Anforderungszeit:  ~3 Tage
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000
1000/1000
2000/2000
2882/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 2118Anforderungszeit:  ~18 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4436/5000
Upgrade-Kosten 8→12: 82000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 564Anforderungszeit:  ~5 Tage
1000/1000
2000/2000
2159/5000
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 2841Anforderungszeit:  ~24 Tage
2000/2000
1865/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 3135Anforderungszeit:  ~27 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4504/5000
Upgrade-Kosten 8→12: 82000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 496Anforderungszeit:  ~5 Tage
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 7→13: 184000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 7→13: 184000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000
2000/2000
4455/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 545Anforderungszeit:  ~5 Tage
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000
100/100
200/200
400/400
800/800
199/1000
Upgrade-Kosten 7→12: 84000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 801Anforderungszeit:  ~67 Tage
1000/1000
Upgrade-Kosten 12→13: 100000
400/400
539/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1261Anforderungszeit:  ~106 Tage
100/100
200/200
7/400
0/800
0/1000
Upgrade-Kosten 7→10: 14000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 2193Anforderungszeit:  ~183 Tage
400/400
328/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1472Anforderungszeit:  ~123 Tage
200/200
400/400
163/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1637Anforderungszeit:  ~137 Tage
114/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1686Anforderungszeit:  ~141 Tage
400/400
2/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1798Anforderungszeit:  ~150 Tage
400/400
672/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1128Anforderungszeit:  ~94 Tage
540/800
0/1000
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 1260Anforderungszeit:  ~105 Tage
800/800
17/1000
Upgrade-Kosten 11→12: 50000Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 983Anforderungszeit:  ~82 Tage
100/100
200/200
400/400
800/800
311/1000
Upgrade-Kosten 7→12: 84000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 689Anforderungszeit:  ~58 Tage
100/100
200/200
400/400
793/800
0/1000
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 1007Anforderungszeit:  ~84 Tage
100/100
200/200
105/400
0/800
0/1000
Upgrade-Kosten 7→10: 14000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 2095Anforderungszeit:  ~175 Tage
100/100
200/200
400/400
800/800
196/1000
Upgrade-Kosten 7→12: 84000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 804Anforderungszeit:  ~67 Tage
100/100
200/200
400/400
583/800
0/1000
Upgrade-Kosten 8→11: 32000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 1217Anforderungszeit:  ~102 Tage
100/100
200/200
400/400
584/800
0/1000
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 1216Anforderungszeit:  ~102 Tage
200/200
400/400
696/800
0/1000
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 1104Anforderungszeit:  ~92 Tage
100/100
200/200
400/400
731/800
0/1000
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 1069Anforderungszeit:  ~90 Tage
400/400
442/800
0/1000
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 1358Anforderungszeit:  ~114 Tage
50/50
28/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 272Anforderungszeit:  ~68 Wochen
18/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 332Anforderungszeit:  ~83 Wochen
10/10
20/20
50/50
55/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 245Anforderungszeit:  ~62 Wochen
50/50
44/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 256Anforderungszeit:  ~64 Wochen
10/10
20/20
11/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→10: 14000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 339Anforderungszeit:  ~85 Wochen
50/50
100/100
34/200
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 166Anforderungszeit:  ~42 Wochen
50/50
15/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 285Anforderungszeit:  ~72 Wochen
50/50
19/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 281Anforderungszeit:  ~71 Wochen
10/10
20/20
50/50
78/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→11: 34000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 222Anforderungszeit:  ~56 Wochen
52/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 248Anforderungszeit:  ~62 Wochen
50/50
1/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 299Anforderungszeit:  ~75 Wochen
7/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 343Anforderungszeit:  ~86 Wochen
50/50
7/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→11: 20000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 293Anforderungszeit:  ~74 Wochen
20/20
50/50
11/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 289Anforderungszeit:  ~73 Wochen
10/10
20/20
50/50
59/100
0/200
Upgrade-Kosten 8→11: 32000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 241Anforderungszeit:  ~61 Wochen
50/50
100/100
61/200
Upgrade-Kosten 10→12: 70000Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 139Anforderungszeit:  ~35 Wochen
13/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 337Anforderungszeit:  ~85 Wochen
20/20
50/50
14/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 286Anforderungszeit:  ~72 Wochen
10/10
12/20
0/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 7→9: 6000Upgrade-Kosten 7→13: 184000Benötigte Karten: 358Anforderungszeit:  ~90 Wochen
20/20
50/50
26/100
0/200
Upgrade-Kosten 9→11: 28000Upgrade-Kosten 9→13: 178000Benötigte Karten: 274Anforderungszeit:  ~69 Wochen
10/10
20/20
50/50
53/100
0/200
Upgrade-Kosten 8→11: 32000Upgrade-Kosten 8→13: 182000Benötigte Karten: 247Anforderungszeit:  ~62 Wochen
36/100
0/200
Upgrade-Kosten 11→13: 150000Benötigte Karten: 264Anforderungszeit:  ~66 Wochen
37/50
0/100
0/200
Upgrade-Kosten 10→13: 170000Benötigte Karten: 313Anforderungszeit:  ~79 Wochen

Karte/König Levelbalanceβ (Level 13)

-6 -5 -4 -3 -2 -1
9 12 13
10 13
10 12 13
8 12 13
13
13
13
10 12 13
11 12 13
13
13
13
8 12 13
7 13
7 13
13
7 13
13
11 13
13
13
11 12 13
11 13
11 13
7 12 13
12 13
10 11 13
13
13
7 9 13
13
10 11 13
9 11 13
11 13
10 11 13
10 11 13
11 13
11 12 13
7 12 13
7 11 13
7 10 13
13
7 12 13
13
13
8 11 13
7 11 13
9 11 13
7 11 13
10 11 13
10 11 13
10 13
7 11 13
10 11 13
7 10 13
10 12 13
10 11 13
10 11 13
7 11 13
13
11 13
13
13
10 11 13
13
10 13
10 11 13
9 11 13
8 11 13
10 12 13
10 13
9 11 13
7 9 13
9 11 13
8 11 13
11 13
10 13
10 11 13
13
11 13
10 13
10 11 13
10 11 13
10 13
10 13
10 11 13
10 13
9 10 13
13
10 13
11 12 13
10 11 13
10 13
10 13

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord