ישראל

#Y2LC9R2

52 154

46 / 50

קלאן ישראלי ותיק. לפעילים בלבד. לתרום, לא לקלל, טופ 200. מי שנכנס למלחמת קלאנים חייב לעשות את כל 4 הקרבות. מגדלים רמה 11 ומעלה

Im Krieg! 2 / 24 Kämpfe sind noch nicht abgeschlossen! Endet: 2019-08-21 19:24:37

Daten für die letzten Kriege

2019-08-19 19:09:11 +113
22 Teilnehmer Krieg Sammlung
nick Missed! 440 1/3
Captain 1/1 467 1/3
Guliyus Ceasar 1/1 1320 2/3
liam 0/1 467 1/3
zion Missed! 2337
2019-08-17 18:41:08 -44
21 Teilnehmer Krieg Sammlung
malos Missed! 2337
Asuna YUKI 2/2 935 1/3
racheli 0/1 467 1/3
Guliyus Ceasar 0/1 440 1/3
professional 1/1 880 2/3
snirgv Missed! 1402 2/3
zion 0/1 467 1/3
2019-08-15 18:14:06 -16
20 Teilnehmer Krieg Sammlung
robozob Missed! 935 1/3
guy hagay Missed! 2337
gigiflash 0/1 440 1/3
AnnaY 0/1 1402 2/3
2019-08-13 17:55:02 +111
20 Teilnehmer Krieg Sammlung
joker11 Missed! 2200
2019-08-11 17:39:21 -20
18 Teilnehmer Krieg Sammlung
gigiflash 0/1 880 2/3
liam 0/1 935 1/3
robozob 0/1 440 1/3
zion Missed! 2640
2019-08-09 17:34:46 +63
22 Teilnehmer Krieg Sammlung
sonyarin⚡ 1/1 440 1/3
javierda96 0/1 880 1/3
2019-08-07 17:34:08 -14
22 Teilnehmer Krieg Sammlung
joker11 Missed! 1320 2/3
Max 0/1 880 2/3
liam 0/1 1320 2/3
zion 1/1 440 1/3
2019-08-05 17:05:48 +113
25 Teilnehmer Krieg Sammlung
sonyarin⚡ Missed! 594 2/3
2019-08-03 16:08:04 -45
27 Teilnehmer Krieg Sammlung
joker11 Missed! 1760
Wanna.Beat N Missed! 1869
malos Missed! 2337
guy hagay Missed! 1869
אלייה המגניב Missed! 2337
snirgv Missed! 1869
2019-08-01 15:56:11 +117
21 Teilnehmer Krieg Sammlung
snirgv 1/1 297 1/3
Ungezogen Krieg Sammlung
nick
2019-08-19 Missed! 440 1/3
Captain
2019-08-19 1/1 467 1/3
Guliyus Ceasar
2019-08-19 1/1 1320 2/3
2019-08-17 0/1 440 1/3
liam
2019-08-19 0/1 467 1/3
2019-08-11 0/1 935 1/3
2019-08-07 0/1 1320 2/3
zion
2019-08-19 Missed! 2337
2019-08-17 0/1 467 1/3
2019-08-11 Missed! 2640
2019-08-07 1/1 440 1/3
malos
2019-08-17 Missed! 2337
2019-08-03 Missed! 2337
Asuna YUKI
2019-08-17 2/2 935 1/3
racheli
2019-08-17 0/1 467 1/3
professional
2019-08-17 1/1 880 2/3
snirgv
2019-08-17 Missed! 1402 2/3
2019-08-03 Missed! 1869
2019-08-01 1/1 297 1/3
robozob
2019-08-15 Missed! 935 1/3
2019-08-11 0/1 440 1/3
guy hagay
2019-08-15 Missed! 2337
2019-08-03 Missed! 1869
gigiflash
2019-08-15 0/1 440 1/3
2019-08-11 0/1 880 2/3
AnnaY
2019-08-15 0/1 1402 2/3
joker11
2019-08-13 Missed! 2200
2019-08-07 Missed! 1320 2/3
2019-08-03 Missed! 1760
sonyarin⚡
2019-08-09 1/1 440 1/3
2019-08-05 Missed! 594 2/3
javierda96
2019-08-09 0/1 880 1/3
Max
2019-08-07 0/1 880 2/3
Wanna.Beat N
2019-08-03 Missed! 1869
אלייה המגניב
2019-08-03 Missed! 2337

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord