ישראל

#Y2LC9R2

52 778

44 / 50

קלאן ישראלי ותיק. לפעילים בלבד. לתרום, לא לקלל, טופ 200. מי שנכנס למלחמת קלאנים חייב לעשות את כל 4 הקרבות. מגדלים רמה 11 ומעלה

Clananforderungen
Mitglieder 44 / 50
Typ Nur auf Einladung
Clanpunkte 52 778
Benötigte Trophäen 5 000
Anführer ytg
Trophäen Bereich 3 440 – 5 801
Clan Info
Region Israel
Spenden/Woche 12 508
Älteste 20
Vize-Anführer 11
# Rang Arena Spieler
Kürzel
Trph.
Zuletzt gesehen
Trophäen
Zuletzt gesehen
Spenden
erhalten
1 Vize-Anführer
professional
#222P09L28
13 5 801
2020-01-26 00:25:29
469
640
2 Anführer
ytg
#2R290J0JP
13 5 772
2020-01-26 00:07:48
646
720
3 Ältester
idan
#JYJ09QRC
13 5 730
2020-01-26 01:35:24
412
440
4
3
Ältester
Hero
#2JGQ9PJL0
13 5 588
2020-01-25 20:30:06
706
506
5
1
Ältester
URI-ISRAEL
#GRG08RJR
11 5 565
2020-01-25 22:54:31
200
0
6
2
Vize-Anführer
Tal Keinan
#2Y99PYYGR
13 5 555
2020-01-26 05:32:31
1018
720
7
2
Vize-Anführer
Guliyus Ceasar
#8JJ8CRJ8Q
12 5 544
2020-01-25 22:16:24
168
240
8
3
malos
#8LQJY2RVP
12 5 541
2020-01-25 22:23:03
218
40
9
5
Vize-Anführer
AnnaY
#2G08U2CG8
13 5 517
2020-01-25 22:34:33
888
720
10
1
Ältester
snirgv
#QCVCLPLQ
12 5 443
2020-01-25 19:24:22
66
400
11
1
Vize-Anführer
lipey
#2CUV0LV0L
13 5 432
2020-01-25 23:20:35
600
680
12
2
דוד ישר
#800VR22U2
12 5 379
2020-01-25 17:07:06
158
280
13
1
Ältester
eitamb
#VCQ9QPLQ
13 5 371
2020-01-26 04:07:51
618
440
14
3
Ältester
liam
#2C8CRLPR0
13 5 338
2020-01-25 21:43:53
272
480
15
2
Ältester
Ranabasheladi
#P28YU0UVY
11 5 331
2020-01-26 05:23:15
353
600
16
1
Vize-Anführer
אלייה המגניב
#GY8UUL0R
12 5 313
2020-01-26 05:31:54
594
400
17
15
Vize-Anführer
spartak
#8YJ2GVU8C
13 5 305
2020-01-25 22:05:55
644
520
18 javierda96
#8Y888VRY
12 5 287
2020-01-25 11:19:15
174
280
19 Vize-Anführer
robozob
#2JL9080R
13 5 271
2020-01-25 20:38:57
172
320
20
4
Vize-Anführer
Max
#9QRQJVYJ
13 5 257
2020-01-26 05:31:35
368
520
21 Ältester
eylip
#2UVRUQJJ9
12 5 255
2020-01-25 23:11:12
180
360
22
2
Ältester
Fire
#2RLCQLGCU
12 5 235
2020-01-26 00:03:18
216
152
23
3
Vize-Anführer
racheli
#2LUJVVP9Q
12 5 227
2020-01-26 04:28:42
10
0
24
2
Cool Dude!
#CCUYYJ
12 5 193
2020-01-25 14:22:09
20
80
25 neorai royale
#88GC9CPPU
11 5 166
2020-01-26 05:05:10
54
80
26
3
Ältester
shahar
#2LL09P9YG
12 5 158
2020-01-25 19:39:09
414
480
27
2
מי כיגוגו
#2UY2YU9VP
12 5 141
2020-01-21 19:21:55
10
40
28
1
Ältester
Orca
#89LRCQ9J
12 5 126
2020-01-25 16:45:27
90
160
29
3
Ältester
יוני
#9VGRQQRQ8
12 5 117
2020-01-26 05:08:04
569
480
30
2
Ältester
hog rider
#2RPVPUJVG
11 4 997
2020-01-25 18:39:50
652
440
31
2
Asaf
#PG88JJLY
11 4 989
2020-01-24 20:36:16
0
0
32
2
The Pro
#P2RQUULYJ
11 4 962
2020-01-26 04:58:10
86
80
33
2
Ältester
#2017
#2JLVQYLCV
11 4 956
2020-01-23 21:50:38
68
160
34
1
ברלד
#RQGJ2YJ
11 4 901
2020-01-24 21:33:03
160
40
35
1
Ältester
amit king stars
#2Y02VP9U9
12 4 818
2020-01-26 05:32:39
329
170
36
1
Ältester
amir dotan
#28GU20C2Q
10 4 761
2020-01-19 15:23:07
0
0
37 Tomer Y
#CRUCPP9P
11 4 733
2020-01-26 05:19:25
608
520
38
2
Ältester
shimi
#2Q2C8QC0U
12 4 727
2020-01-26 02:57:07
40
80
39
1
PEELY
#9L282RGG0
10 4 650
2020-01-23 14:35:19
30
120
40
1
Ältester
orizob
#CG9JR0L
10 4 356
2020-01-23 07:57:20
10
40
41
1
Ältester
maor and stav
#JJLYULVU
12 4 141
2020-01-14 09:38:33
0
0
42
1
miga
#P20GGYYC0
11 4 001
2019-11-26 15:42:20
0
0
43
1
Ältester
Sean
#9CJ2PP0G
12 4 001
2019-11-22 14:52:47
0
0
44
1
Arena 11 Vize-Anführer
yossi
#2J0LJGQ9
11 3 440
2020-01-07 14:09:43
0
0

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord