تهران

#QP8PPUG

53 390

47 / 50

in the name of god🌍war zadan ba hamahangi CO🍃win war +28 👑 pro players 👽[email protected]

Clananforderungen
Mitglieder 47 / 50
Typ Offen
Clanpunkte 53 390
Benötigte Trophäen 5 000
Anführer asal
Trophäen Bereich 4 001 – 5 882
Clan Info
Region Iran
Spenden/Woche 4 022
Älteste 23
Vize-Anführer 19
# Rang Arena Spieler
Kürzel
Trophäen
Zuletzt gesehen
Trophäen
Zuletzt gesehen
Spenden
erhalten
1
1
Vize-Anführer
saeb
#V9U829G
13 5 882
2019-06-18 13:34:18
358
180
2
1
Vize-Anführer
IceCube
#2C80PRPU
13 5 777
2019-06-18 13:16:29
226
170
3
1
Vize-Anführer
king’of’wolves
#YR9PVCCR
13 5 732
2019-06-18 13:24:41
70
120
4
3
Ältester
yaser
#22UYVQVR
13 5 721
2019-06-18 13:38:24
320
160
5 Ältester
فرهاد
#CC8RCCU
12 5 620
2019-06-18 08:17:30
40
80
6 Vize-Anführer
KING ROOK
#GUQGY22J
13 5 618
2019-06-18 13:37:04
48
120
7 Vize-Anführer
maryam
#LQV0U909
13 5 610
2019-06-18 12:27:00
98
160
8 Vize-Anführer
King Soli
#CL2VLR
12 5 560
2019-06-18 12:40:27
130
0
9
4
Vize-Anführer
fardinbadri
#Y9GUUUYL
13 5 473
2019-06-18 11:25:24
88
120
10
1
Vize-Anführer
Hero
#22LVU9L8
12 5 394
2019-06-18 12:14:07
58
120
11
4
Vize-Anführer
.yousef.
#9QQYYJ89
12 5 375
2019-06-18 09:14:46
100
120
12 Ältester
amin arefi
#88VCVYL0
12 5 375
2019-06-18 06:29:49
100
80
13
4
Vize-Anführer
shirin
#2CUVP0L
12 5 368
2019-06-18 12:28:21
78
120
14
6
Vize-Anführer
lionel❤️messi
#2V2088RR
12 5 355
2019-06-18 11:20:39
76
160
15
5
Anführer
asal
#PUPUJ9LL
13 5 342
2019-06-18 12:05:32
30
120
16 Vize-Anführer
Milad
#VYJVPLG
12 5 313
2019-06-18 12:49:12
48
120
17
3
Ältester
Milad A.S
#2GP0LL8Q
12 5 306
2019-06-18 05:00:31
148
120
18
1
Vize-Anführer
amin
#R22QRRCY
12 5 266
2019-06-18 12:29:45
226
120
19
1
Ältester
☠AßOŁFAZŁ☠™
#9R0QQV9G8
12 5 244
2019-06-18 08:47:40
10
0
20
1
Ältester
XerXes
#22PQYL8P
12 5 221
2019-06-18 11:39:12
58
160
21
2
Ältester
jalal
#9PPQUL0
13 5 220
2019-06-18 05:09:50
120
120
22
3
Ältester
arash
#V9YLRRVC
12 5 192
2019-06-18 13:33:13
140
192
23 Ältester
King
#29VP8PUL
13 5 182
2019-06-18 10:56:34
20
150
24
6
Ältester
amin dj
#YQJ2R800
12 5 160
2019-06-18 12:51:56
164
120
25
3
Ältester
koorosh wantonz
#8YC9GLLVP
12 5 152
2019-06-16 15:38:34
0
0
26
2
Ältester
محمد جواد
#QYYVJUVP
10 5 109
2019-06-18 09:01:57
60
80
27
1
Ältester
دراگون
#UVP9UL0G
11 5 094
2019-06-15 05:47:43
0
0
28
1
Ältester
علیرضا
#LYGGRGV9
12 5 090
2019-06-18 12:59:07
86
120
29
2
Ältester
گرگ تنها
#9YPJRGGGG
11 5 080
2019-06-18 12:09:04
288
200
30
2
Vize-Anführer
°•○●Sufiya●○•°
#29GRCLUG
12 5 062
2019-06-18 05:06:13
100
40
31
2
Ältester
big hero
#8VVCCVCLC
10 5 029
2019-06-18 13:07:05
30
0
32 Ahmad
#2UR099980
11 5 009
2019-06-18 11:39:36
0
0
33
2
Vize-Anführer
perspoles
#99GYCVLUU
10 4 999
2019-06-17 12:43:48
20
40
34
2
Ältester
Golden Phoenix_
#P9LG9QCGU
10 4 959
2019-06-18 13:32:42
196
0
35 Ältester
kuoroshbehnam
#2GQGRYLU2
10 4 890
2019-06-18 13:11:53
70
120
36
9
mohammadreza
#VQC0LLPG
11 4 796
2019-06-18 13:04:02
40
0
37 Ältester
terrorist
#88QQ9GU22
12 4 757
2019-06-08 03:38:51
0
0
38 Ältester
Yasi_N
#2UYPJCPVP
11 4 738
2019-06-10 18:26:00
0
0
39 Ältester
cj yasy AN
#VCJ2PYQ0
10 4 735
2019-06-12 20:25:02
0
0
40 Vize-Anführer
بهار
#8ULCJ98UP
11 4 609
2019-06-05 16:38:11
0
0
41 Vize-Anführer
MO3LEM
#Y8GYV922
11 4 575
2019-06-06 14:39:10
0
0
42 Ältester
king.mohammad
#9LPYG80VP
10 4 539
2019-06-18 04:12:41
46
80
43 reza
#8UPJJLQ8U
10 4 507
2019-06-17 17:08:29
28
40
44 Hamid
#29JC9LJQ9
11 4 504
2019-06-18 06:59:03
78
120
45
1
Vize-Anführer
ama
#QUQY9JY9
13 4 228
2019-06-03 19:50:25
0
0
46
1
Ältester
.:: Mincer ::.
#8QCVJL2Q
12 4 027
2019-06-18 12:46:36
116
160
47
1
Vize-Anführer
KING PARSA
#GV2U9UL
13 4 001
2019-02-11 20:54:32
0
0

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord