عيال زايد ❤️

#LRCVGGJ

48 995

41 / 50

We started from Zero and will reach the top! Our rules: 1)Respect comes first 2) Be active 3) Donate and 4) Attack in clan wars.

Clananforderungen
Mitglieder 41 / 50
Typ Nur auf Einladung
Clanpunkte 48 995
Benötigte Trophäen 4 600
Anführer 3ashoog
Trophäen Bereich 726 – 5 758
Clan Info
Region Vereinigte Arabische Emirate
Spenden/Woche 8 092
Älteste 18
Vize-Anführer 12
# Rang Arena Spieler
Kürzel
Trophäen
Zuletzt gesehen
Trophäen
Zuletzt gesehen
Spenden
erhalten
1 Vize-Anführer
Abu Dhabi
#UR8PV0RG
13 5 758
2019-04-26 02:58:17
88
140
2
1
Vize-Anführer
ahmed
#V8QGLV88
13 5 548
2019-04-26 04:56:34
466
410
3
1
Vize-Anführer
UuU
#UC8URYRY
13 5 524
2019-04-26 04:22:07
474
140
4 Vize-Anführer
AlKhoOoRi
#LCQVYYV
13 5 511
2019-04-25 22:52:23
522
310
5 Ältester
omar
#PGCGQQC9
13 5 442
2019-04-26 01:26:31
367
360
6
1
Vize-Anführer
alkhouri
#ULQPCYQJ
13 5 419
2019-04-26 02:37:51
488
390
7
3
Vize-Anführer
m7alktbi
#CVQGLUPL
13 5 405
2019-04-25 21:57:44
30
80
8
2
Vize-Anführer
❤️U.A.E❤️
#2QY0Y22P
13 5 322
2019-04-26 05:51:45
416
0
9
1
Ältester
Amr
#9Y2PY92JJ
12 5 311
2019-04-26 02:14:52
158
480
10
1
Anführer
3ashoog
#JJ9LPQY8
13 5 306
2019-04-25 23:06:59
338
320
11
1
Ältester
NoFaL
#QY9C00
12 5 049
2019-04-25 22:35:11
150
230
12
1
Vize-Anführer
turk
#9JQQVR8GV
12 5 009
2019-04-26 00:28:18
442
280
13
1
Ältester
ÃÇÈ
#CJYUV0UV
12 5 004
2019-04-26 03:20:34
286
480
14
3
Goku
#82GY80G0P
12 4 984
2019-04-25 17:10:55
416
280
15
7
Ältester
أحمد ألشمري F16
#2U8JPVLU
11 4 930
2019-04-25 22:39:35
10
80
16
1
Ältester
حـآمـد
#2CP0VUVJ
12 4 868
2019-04-24 15:44:21
20
40
17
1
Ältester
محبت
#GQ209J0
12 4 846
2019-04-26 06:06:18
110
320
18
1
Ältester
Alexis SSJ2
#9PVU8GRR8
12 4 836
2019-04-26 05:06:57
491
382
19
3
Ältester
pro_Alain
#29J2CR9UC
12 4 820
2019-04-26 05:24:37
230
400
20
5
Ältester
DarkCloud
#V8GJG9V
12 4 814
2019-04-26 01:15:44
756
400
21
1
Ältester
✨Memo✨
#8PLG2802G
12 4 811
2019-04-26 06:00:55
498
430
22
1
Vize-Anführer
The Kaiser
#882PYG2R0
12 4 799
2019-04-25 21:35:48
96
280
23
2
Ältester
بوحسن
#8YUP80CGR
12 4 765
2019-04-26 05:48:50
26
160
24 moosa
#2RULP0JRC
12 4 711
2019-04-26 05:16:31
38
20
25 ⚡⚡THOR⚡⚡
#P902GP92V
11 4 691
2019-04-25 23:28:06
20
40
26
2
SPARKS
#8QPUL0QYJ
11 4 610
2019-04-26 00:26:15
74
320
27 Vize-Anführer
NaserUAE
#QYQUR8QL
13 4 543
2019-04-25 17:46:30
0
0
28
3
Jozef
#2L0R2QJJ0
12 4 516
2019-04-26 05:09:57
0
40
29
3
Ältester
محمديعقوب
#QCU02PU
12 4 500
2019-04-25 22:07:14
284
360
30
2
Ältester
Abdullah
#JV2RRJPC
12 4 241
2019-04-24 10:20:50
0
0
31
2
Ältester
Chicken
#U0PQPU9
12 4 193
2019-04-06 12:59:08
0
0
32
2
Ältester
idan
#292VQ8YYL
12 4 173
2019-04-26 05:49:21
244
350
33
2
Vize-Anführer
K_UAE
#89VP8G2Q
12 4 099
2019-04-17 10:36:01
0
0
34
2
Ältester
BaBy EBleeS
#UPQCRLP8
12 4 033
2019-04-07 15:29:43
0
0
35
2
princess
#2C9YLQCJJ
10 4 001
2019-03-07 17:52:30
0
0
36
2
@[email protected]
#90V98PGC
12 4 001
2019-03-21 14:52:18
0
0
37
2
Bu Sul6an❤️
#2GVURLLG
12 4 001
2019-04-19 22:05:38
0
0
38
2
Arena 12 R777
#V2RUR8VJ
11 3 999
2019-04-04 10:52:50
0
0
39
2
Arena 12 Ältester
m.alnaqbi
#QVUCUPQY
13 3 899
2019-04-26 04:03:22
242
280
40
2
Arena 8 fares
#P922Y2VGG
7 2 420
2019-04-25 18:32:04
30
60
41
2
Arena 3 Vize-Anführer
Sa.a✨
#P9RC8JUYV
5 726
2019-04-25 10:30:38
32
30

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord