أسياد الشرق

#9YUU02QV

48 980

34 / 50

WE ARE THE BEST 💪😎💪

Clananforderungen
Mitglieder 34 / 50
Typ Offen
Clanpunkte 48 980
Benötigte Trophäen 5 000
Anführer LEADER
Trophäen Bereich 2 632 – 5 815
Clan Info
Region Syrien
Spenden/Woche 10 390
Älteste 18
Vize-Anführer 13
# Rang Arena Spieler
Kürzel
Trophäen
Zuletzt gesehen
Trophäen
Zuletzt gesehen
Spenden
erhalten
1 Vize-Anführer
¥ALI¥
#9UL0RCLJG
12 5 815
2019-08-23 05:41:15
80
240
2 Vize-Anführer
Me
#V0J9VPYJ
13 5 684
2019-08-23 01:34:37
184
240
3
1
Vize-Anführer
louay
#9VL22Q099
13 5 639
2019-08-23 17:09:08
1114
560
4
2
Vize-Anführer
LEGEND
#2P08YUPYL
13 5 624
2019-08-23 16:38:43
842
510
5
2
Anführer
LEADER
#922RPQ8UQ
13 5 595
2019-08-23 17:03:47
100
80
6
1
Vize-Anführer
Ghost
#89UG0LUQ
13 5 584
2019-08-23 13:24:24
496
390
7
1
Vize-Anführer
Thevamlire94
#QLPQ8CPV
13 5 581
2019-08-23 16:06:23
366
430
8
1
Ältester
حسين جراد
#8YL8V8JP
12 5 566
2019-08-23 14:56:54
146
200
9 Ältester
AMIN
#9082LVG8
12 5 527
2019-08-23 16:29:51
148
280
10 Ältester
عبد الناصر
#UCV8VPG2
12 5 479
2019-08-23 18:07:58
50
240
11 Vize-Anführer
Hyper Beast
#20Y2JYUU2
13 5 462
2019-08-23 17:53:14
288
320
12 Ältester
سارة الامورة
#822Y20JYG
13 5 380
2019-08-23 17:37:50
160
230
13
8
Vize-Anführer
القناص₩
#LVLJ8VR8
12 5 327
2019-08-23 18:34:46
120
280
14 Ältester
jano
#8RG0J0VJ
13 5 288
2019-08-23 18:06:29
540
390
15 Vize-Anführer
jado
#2LPGYYRL2
13 5 272
2019-08-23 13:03:35
386
370
16 Ältester
qusay
#8RJ202P8
13 5 266
2019-08-20 22:18:10
70
80
17
2
Vize-Anführer
فراس
#8Q8U92QYP
12 5 263
2019-08-23 13:45:31
40
120
18
1
Ältester
usama
#JQGRC8LC
12 5 261
2019-08-22 17:12:48
172
360
19
1
Ältester
jamal
#9PUYRPRGQ
12 5 231
2019-08-23 01:28:45
10
0
20
2
Ältester
haider
#RCV808VQ
12 5 230
2019-08-23 12:13:25
240
240
21
3
Ältester
Mohamed
#8VVYPG90
12 5 190
2019-08-23 18:40:56
262
430
22
10
Vize-Anführer
ابو الزهراء
#RG0PGULC
12 5 152
2019-08-23 17:05:23
338
320
23
2
Ulthring
#8PULR2C
12 5 132
2019-08-23 17:46:35
128
160
24
2
Ältester
bashir
#2PVU99Y9J
11 5 089
2019-08-21 17:51:22
10
80
25
2
Ältester
Laora
#9Y909Y2QP
11 5 082
2019-08-23 16:21:25
156
430
26
2
Ältester
LEGEND
#8YVY2JQLQ
11 5 031
2019-08-23 17:20:30
128
80
27
2
Vize-Anführer
aoes.k
#2U2YUV2JU
12 5 029
2019-08-17 18:42:40
0
0
28
2
Ältester
BASHER 2
#9R8GPGQUP
11 5 022
2019-08-23 15:38:00
48
510
29
2
Ältester
barede
#8RYRU9GQP
12 5 009
2019-08-23 12:34:17
556
480
30
3
Ältester
ابو محمد
#8CRJ2RLRP
12 4 819
2019-08-23 17:06:11
728
520
31
3
Ältester
khalil
#288PLQVU8
10 4 705
2019-08-23 18:14:38
212
200
32
3
Ältester
mohanad*
#QUGYJCCR
12 4 629
2019-08-20 18:59:57
0
0
33
3
Vize-Anführer
LEADER****
#98L2QLV8L
10 4 390
2019-08-14 00:35:04
0
0
34
3
Arena 9 ابو بكر الحموي
#Y9UQYJ8GV
9 2 632
2019-08-23 12:43:08
259
240

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord