درع الجزائر 1

#9QLGYUP9

41 808

48 / 50

مرحبا بالجميع. تقديم الدعم قبل الطلب. المشاركة في معارك القبيلة.

Clananforderungen
Mitglieder 48 / 50
Typ Offen
Clanpunkte 41 808
Benötigte Trophäen 3 000
Anführer عادل الجزائري
Trophäen Bereich 3 037 – 4 740
Clan Info
Region Algerien
Spenden/Woche 15 964
Älteste 23
Vize-Anführer 7
# Rang Arena Spieler
Kürzel
Trophäen
Last seen
Trophäen
Last seen
Spenden
erhalten
1 Anführer
عادل الجزائري
#2PLRQV29C
13 4 740
2019-04-20 18:28:09
754
550
2 Ältester
said
#JVU808VC
11 4 736
2019-04-20 18:19:20
166
480
3
1
Vize-Anführer
ZOOBA
#9JGJ0YQQU
11 4 611
2019-04-17 17:31:33
292
200
4
1
Ältester
jack19
#9L0YU2GP2
11 4 560
2019-04-20 20:10:03
828
500
5 Vize-Anführer
الجزائري
#9CR9GUVCP
11 4 558
2019-04-20 19:35:47
679
590
6
1
Ältester
FAYÇAL NR
#PQYGPY9PC
10 4 436
2019-04-20 11:51:50
186
440
7
1
Ältester
الشاموتي
#PY9QQVV0L
10 4 400
2019-04-20 15:30:41
196
360
8
3
Vize-Anführer
cat
#P028Q2JPJ
10 4 396
2019-04-20 20:14:35
1268
592
9 Vize-Anführer
zikou
#2R8RPLGCG
10 4 381
2019-04-20 19:33:42
765
560
10 Vize-Anführer
riadloc 2
#98UYC0YYR
11 4 336
2019-04-20 16:52:15
651
440
11
1
Ältester
NABILHD
#9LYY80PPU
11 4 316
2019-04-19 17:08:00
284
360
12
2
Ältester
lema
#8Y2UVLUCU
12 4 312
2019-04-20 20:10:46
157
440
13 Ältester
mahi
#8YYPYLYQ8
10 4 309
2019-04-20 18:12:41
300
520
14
2
Vize-Anführer
BELJICIEN
#8JCVL2QC2
10 4 230
2019-04-20 19:05:17
309
470
15 yagami
#P2JLVPJRL
10 4 210
2019-04-20 20:19:15
0
0
16
1
Suddendeath
#2L0J2YCYV
11 4 173
2019-04-18 21:33:25
26
40
17 Ältester
CiciNe
#P98200LUQ
11 4 151
2019-04-20 14:48:45
469
400
18
3
Ältester
spatula
#92LC2J8UR
10 4 101
2019-04-20 19:33:51
445
560
19 Ältester
nadjib fcb
#29QL9QRR2
12 4 009
2019-04-20 10:18:59
577
40
20 Ältester
*THE BARBAR*
#822G0RGUR
11 4 000
2019-04-20 20:24:16
378
640
21
2
Arena 12 amineusma37
#QG28LLC8
10 3 936
2019-04-20 16:37:30
43
120
22
2
Arena 12 Vize-Anführer
reingo
#9JVP0RPVP
10 3 876
2019-04-20 20:18:14
514
440
23
1
Arena 12 Ältester
chaklin
#P08UQPJ2R
10 3 845
2019-04-20 19:03:51
136
360
24
5
Arena 12 Ältester
ACARDO!!
#PGQ9C9JYQ
8 3 810
2019-04-20 17:58:05
523
620
25 Arena 12 ProKingOFRoyal
#9UQRLUUYR
10 3 805
2019-04-20 17:32:06
446
120
26 Arena 12 Ältester
islam
#99PVJ8VY
10 3 794
2019-04-20 16:03:29
461
420
27 Arena 12 roux
#9LY9CGGVU
10 3 775
2019-04-20 01:53:59
18
0
28
1
Arena 12 Ältester
krm
#P800JJVPC
9 3 733
2019-04-20 17:06:37
89
40
29
1
Arena 12 Ältester
FADY
#P0RJVRQRR
10 3 695
2019-04-20 13:27:14
257
200
30 Arena 12 yugii
#202JQY028
10 3 671
2019-04-20 15:15:18
28
160
31 Arena 12 Ältester
«spinatch»
#928VJQR2R
10 3 651
2019-04-20 19:48:08
221
240
32 Arena 12 Ältester
riad loc
#8YVVQRVP0
10 3 638
2019-04-19 12:50:52
107
120
33
2
Arena 12 Ältester
kayzer
#P2Y80YQUY
10 3 633
2019-04-20 16:25:43
308
350
34
1
Arena 12 Ältester
Riadh
#P929Q0YLC
9 3 630
2019-04-20 18:22:11
87
450
35
1
Arena 12 Ältester
Mouradk2
#P2V8UVYJV
10 3 617
2019-04-20 17:19:17
133
560
36
2
Arena 11 Ältester
LUCIFER
#PQYU9VLVP
8 3 458
2019-04-20 12:15:56
315
520
37 Arena 11 mnanauk
#9UY89C9UR
10 3 427
2019-04-20 16:42:11
31
40
38 Arena 11 hercule
#9UGCRYYQ9
9 3 330
2019-04-20 20:18:45
54
40
39 Arena 11 Ältester
zack
#PYQPGP9V8
10 3 302
2019-04-20 18:52:26
254
320
40 Arena 10 John Snow
#PLP2LRQ0R
9 3 249
2019-04-20 01:29:17
186
280
41
1
Arena 10 tysyr
#8QRC8CPUY
10 3 178
2019-04-16 13:56:54
345
120
42
1
Arena 10 Ryan 12
#800Y0JUG8
10 3 158
2019-04-20 14:34:39
28
80
43
1
Arena 10 fok you men
#82RCQRQJ0
9 3 156
2019-04-18 21:47:05
15
0
44
1
Arena 10 mouhamed
#2G2VVGUCV
10 3 149
2019-04-20 10:29:31
30
80
45
1
Arena 10 messi
#PGV8CRQCY
9 3 130
2019-04-20 10:28:33
278
120
46
2
Arena 10 wilazar
#8P82QQJRG
9 3 074
2019-04-15 07:59:06
40
40
47 Arena 10 abdou Dz
#8VVQJGR29
9 3 059
2019-04-20 18:54:59
18
30
48
1
Arena 10 hfth
#P2Q9L8Q09
9 3 037
2019-04-20 16:26:59
74
0

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord