اساطير الحرب

#8Y92CLV9

48 736

50 / 50

Welcome ❤To The .. Legend War⚔🛡To Your Home 🏡🎈Respect To All....🎊🎈💠

Clananforderungen
Mitglieder 50 / 50
Typ Offen
Clanpunkte 48 736
Benötigte Trophäen 4 000
Anführer Mohammad Kosovi
Trophäen Bereich 4 000 – 5 340
Clan Info
Region Syrien
Spenden/Woche 7 976
Älteste 33
Vize-Anführer 4
# Rang Arena Spieler
Kürzel
Trophäen
Zuletzt gesehen
Trophäen
Zuletzt gesehen
Spenden
erhalten
1
1
مًحًمًدٍ
#20GJJG2
13 5 340
2019-10-19 05:04:51
144
40
2
1
Vize-Anführer
فارس العيص
#8VC9QPUUL
12 5 328
2019-10-19 01:22:26
439
360
3 Ältester
الفيضي
#2C9VQQR9G
12 5 098
2019-10-16 12:12:51
292
0
4 Ältester
looooord
#YJCRJUC0
12 5 096
2019-10-16 16:20:56
154
160
5
1
Vize-Anführer
محمد
#9LYJYG8QL
12 5 047
2019-10-18 21:33:12
402
430
6
1
Ältester
zaid
#8U98RY0J8
12 5 043
2019-10-19 00:47:10
127
410
7
1
Ältester
ابو حسن
#2YPPPYP88
11 5 029
2019-10-18 17:35:12
84
310
8
3
Ältester
the king lion
#2JC2082YJ
11 4 986
2019-10-18 21:01:25
254
360
9
4
Ältester
فاروق
#9JPL9L90V
12 4 983
2019-10-19 07:12:49
287
210
10
3
Ältester
ميمو
#2VLLR9JJQ
12 4 973
2019-10-19 06:31:37
494
537
11
2
Ältester
آبـ♥ـوٌ عـ♥ـدٍي
#92QGYYLG0
12 4 955
2019-10-19 06:15:43
585
420
12
2
Ältester
THE DESTROYER
#QVLCCGGL
12 4 934
2019-10-10 19:00:35
0
0
13
1
Ältester
basher
#2VL9YJLQ8
12 4 880
2019-10-17 19:15:24
84
120
14
1
Ältester
Mad Damon
#8YCUV2JPU
11 4 836
2019-10-18 07:50:18
116
74
15
1
Ältester
shadi
#2J2UYQR2P
11 4 822
2019-10-19 05:13:39
128
160
16
1
Maher
#PQLRR9UP
10 4 762
2019-10-18 21:25:29
28
190
17
2
Ältester
ليث الريان
#YR2UG2V
11 4 761
2019-10-19 05:03:40
323
540
18
8
THE KING
#PQP8QLJRU
10 4 745
2019-10-18 22:18:24
326
192
19
2
Ältester
hamada
#2PPVLY89Y
11 4 740
2019-10-19 06:48:47
49
150
20
2
Anführer
Mohammad Kosovi
#8PCLG98Y
12 4 710
2019-10-09 19:23:49
0
0
21
5
Ältester
shami
#P0J8RP2UJ
11 4 697
2019-10-19 07:02:23
122
390
22
2
Ältester
A×B×N×SYRIA
#Y9Q99U98U
10 4 692
2019-10-18 08:42:03
111
304
23 《XD》๛JOBA
#YQLVVU92J
9 4 673
2019-10-19 07:18:07
629
240
24
2
Ältester
hamada
#8PUGLU8GV
10 4 669
2019-10-16 18:40:35
100
120
25
1
Ältester
altar
#2LQP808Y2
10 4 660
2019-10-12 14:54:06
0
0
26
1
Ältester
ameer
#82YRLUGQ
11 4 657
2019-10-18 18:40:49
38
0
27
1
ذيب العرب
#PLRL8JU2Q
11 4 607
2019-10-19 00:44:33
127
240
28
1
Ältester
Crezy
#98YY8VR28
12 4 593
2019-10-19 05:35:25
814
513
29
2
Ältester
omer
#8JCGJPGUP
10 4 589
2019-10-18 07:30:04
101
120
30
1
Ältester
✌ابو صالح✌
#88R9P9JP0
10 4 562
2019-10-16 17:56:24
38
0
31
1
RAME
#PLG90RY8U
9 4 534
2019-10-19 03:51:01
381
384
32
1
Ältester
Gyllenhaal
#9GR2LGL9U
10 4 532
2019-10-17 00:58:58
0
0
33
1
Ältester
(P.E.K.K.A)
#YGRVPQP99
10 4 523
2019-10-09 10:57:15
0
0
34
2
Ältester
mhmd
#8QQPC2R2L
10 4 519
2019-10-18 16:54:02
34
80
35 عمر ابوشوشة
#888UPU8UQ
11 4 477
2019-10-17 05:04:18
41
40
36 Ältester
P.E.K.K.A
#YG8C2L0V0
8 4 422
2019-10-09 07:49:04
0
0
37 Vize-Anführer
Kùrđíštàñ
#8PJ0GG2GV
12 4 408
2019-10-07 18:45:59
0
0
38 djamel
#PP8PLRYRU
10 4 382
2019-10-04 14:08:02
0
0
39 regi
#PQJYYYQLV
10 4 381
2019-10-17 09:29:13
289
120
40 Vize-Anführer
ALI ALiRaQi
#RL8098CV
11 4 362
2019-09-29 16:01:28
0
0
41 Ältester
ام عدي
#9V22RQQRV
10 4 285
2019-10-09 03:51:55
0
0
42 Ältester
mery_players
#LV8YJ0UG
10 4 244
2019-10-19 06:52:41
43
0
43 Sungurlar
#820YCJQ0U
12 4 212
2019-10-05 22:48:42
0
0
44 مدرب ناتف شوارب
#P0RUPQLRY
10 4 187
2019-10-11 08:51:49
0
0
45
1
Ältester
عبدالله
#8RU99VRRY
12 4 107
2019-10-18 17:03:13
38
114
46
1
Ältester
(ali)+
#YPR9GJ80G
9 4 057
2019-10-11 19:12:33
0
0
47
1
Ältester
alaa
#9C9J82U0P
10 4 056
2019-10-18 18:55:22
142
170
48 Nael*LordErht
#P2CPRC2P
11 4 029
2019-10-18 22:18:32
8
40
49 Ältester
alfailasof
#8V99VJ2R
12 4 014
2019-10-19 02:14:01
22
150
50 Ältester
البطل
#Y9QJJVJR9
10 4 000
2019-10-09 14:32:12
0
0

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord