VN TALENTS - 5

#8UCU9Q9Q

51 087

42 / 50

👉ĐOÀN KẾT🍁NHIỆT TÌNH💐VUI VẺ🌸GẮN BÓ💮TỰ GIÁC🏵KỶ LUẬT🌹QUYẾT THẲNG💗 TÌNH CẢM ANH EM LÀ TRÊN HẾT💞💞🤝. 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Clananforderungen
Mitglieder 42 / 50
Typ Nur auf Einladung
Clanpunkte 51 087
Benötigte Trophäen 5 000
Anführer Steven
Trophäen Bereich 3 800 – 5 811
Clan Info
Region Vietnam
Spenden/Woche 4 454
Älteste 16
Vize-Anführer 7
# Rang Arena Spieler
Kürzel
Trophäen
Zuletzt gesehen
Trophäen
Zuletzt gesehen
Spenden
erhalten
1 Anführer
Steven
#9RCY0VLU
13 5 811
2019-09-17 10:45:32
438
40
2 Ältester
[email protected]@Nghia
#YG2LC2JU
13 5 737
2019-09-17 09:47:15
176
200
3
1
Ältester
Bé Bơ
#9RQL9CGQG
12 5 578
2019-09-17 10:02:33
404
160
4
1
Ältester
quyen quan quai
#LQ2QL9RJ
13 5 565
2019-09-17 08:24:20
154
120
5 Ältester
Tyrant Ha
#JLY0PLUJ
13 5 385
2019-09-17 02:14:19
90
110
6
4
Ältester
ESCANOR
#8P2LYRPV
12 5 383
2019-09-17 10:39:05
78
160
7 artis
#928GL9R9
13 5 378
2019-09-17 10:42:39
202
184
8
6
Vize-Anführer
locnguyen
#G09U9PRU
13 5 340
2019-09-17 10:40:06
480
200
9
2
chjmdangsung
#YU9JCUPU
13 5 312
2019-09-17 10:26:38
196
170
10
4
Ältester
El Flaco
#8V8YVQ22
13 5 296
2019-09-16 17:24:08
40
80
11
3
Ältester
LAK'
#2JGQV98GY
11 5 292
2019-09-17 01:24:20
28
80
12
3
Ältester
Quyết Thắng263
#GYQJ9UVU
13 5 290
2019-09-17 10:02:50
100
170
13
4
dragon
#82VJUC9CU
12 5 280
2019-09-17 10:07:47
88
150
14
2
Ältester
locdaidu
#8GLGCJV9
13 5 279
2019-09-17 10:35:04
492
200
15
1
Phong
#9CLCVPQL
13 5 276
2019-09-17 08:34:14
106
170
16
3
Ältester
BEN2018
#LYCPRVRU
13 5 274
2019-09-17 10:23:37
112
170
17
2
Ältester
Don’t ask
#89YJPUUGC
12 5 253
2019-09-17 08:51:40
8
120
18 Thanh Lộc
#QLGL22L2
11 5 204
2019-09-17 04:49:26
0
90
19
1
Vize-Anführer
tú vịt
#90VUV0GLL
12 5 195
2019-09-17 07:49:29
76
80
20
1
Vize-Anführer
yes
#9LR9PP8UL
12 5 186
2019-09-17 10:45:52
222
160
21
2
•Chí•Phèo•
#LJ2VGQ
13 5 180
2019-09-17 08:42:33
80
80
22
4
✨P H o E n i x✨
#8J2V89YGG
12 5 071
2019-09-17 05:58:03
150
120
23
1
Vize-Anführer
ông tướng
#29GP9URQ0
12 5 070
2019-09-16 22:54:21
40
40
24
1
Ronambeo9
#YRRV2PC
12 5 020
2019-09-17 09:41:54
68
160
25
1
Vize-Anführer
Ba Phan
#8URPC8RP
13 5 010
2019-09-15 12:24:18
0
0
26
1
Sukii
#Y0P9Y0G2Y
10 4 993
2019-09-17 10:34:37
76
200
27
1
TNA
#2LL80CPV
12 4 957
2019-09-17 10:24:48
78
200
28
1
minhkhoi1903
#PG2YP02GP
10 4 926
2019-09-17 09:19:24
282
200
29
2
Vize-Anführer
Cz6888
#2PUUQUC9U
12 4 714
2019-09-17 10:26:23
36
120
30
1
BlackPink
#PGG2UQVRY
9 4 713
2019-09-17 08:28:54
66
120
31
1
tuyenhip11
#22YL88L08
10 4 708
2019-09-17 05:30:31
10
120
32
2
Ältester
Ken Đô Con
#292JRVQYJ
12 4 705
2019-09-16 23:20:37
40
40
33 darksolomon
#2882GULR
11 4 617
2019-09-17 05:10:05
0
0
34 Khiết Thạch
#PQPR8LYQJ
10 4 482
2019-09-08 16:47:45
0
0
35 tú béo
#P92PQ2QG
13 4 366
2019-09-15 14:16:03
0
0
36 Ältester
Đoàn.dự
#L9Y2PV0C
12 4 349
2019-09-16 18:42:35
10
80
37 Ältester
cz68
#9Y8RC2Y0C
12 4 343
2019-09-16 18:44:22
28
80
38 Ältester
QM
#P09GJU2PL
11 4 273
2019-09-16 18:06:39
0
80
39 Vize-Anführer
Lio
#90UCUCYP
12 4 001
2019-09-01 04:23:08
0
0
40 ™¥™Game™¥™
#PJPPYYR2
12 4 001
2019-08-29 18:40:06
0
0
41 Ältester
Nguyễn Tuấn Anh
#2GJC2J8Y9
13 4 001
2019-08-31 10:52:48
0
0
42 Arena 12 jindo
#P80PQ20LG
8 3 800
2019-09-13 02:29:07
0
0

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord