ליגת הצדק

#80VLULP

52 574

50 / 50

קלאן אש 🔥😎🔥 חובה לעשות את 3 הקרבות באיסוף ולבדוק את החבילה בקלאן לפני הוור, כניסה מעל 30 ניצחונות ⁦✌️⁩

Clananforderungen
Mitglieder 50 / 50
Typ Offen
Clanpunkte 52 574
Benötigte Trophäen 5 300
Anführer D_T
Trophäen Bereich 1 600 – 6 022
Clan Info
Region Israel
Spenden/Woche 10 700
Älteste 13
Vize-Anführer 13
# Rang Arena Spieler
Kürzel
Trophäen
Zuletzt gesehen
Trophäen
Zuletzt gesehen
Spenden
erhalten
1 Vize-Anführer
Or
#JURR9YU0
13 6 022
2019-10-19 09:23:49
232
80
2 Anführer
D_T
#22QYQV892
13 5 571
2019-10-19 09:29:47
252
480
3 Vize-Anführer
0110
#PL9LQQ9G
13 5 555
2019-10-19 09:05:36
429
0
4
2
Ältester
minime
#829LRV9LL
12 5 466
2019-10-19 06:23:08
36
200
5
1
Vize-Anführer
THE WIZARD
#JURLY8UV
13 5 465
2019-10-19 09:24:23
886
420
6 amitchaim14
#U2RRP8R
12 5 420
2019-10-19 08:25:33
0
0
7
2
Vize-Anführer
CapteNemo
#QQVVLYR8
13 5 410
2019-10-18 23:08:21
359
400
8
1
Vize-Anführer
dinEliezer
#2PCG220U9
12 5 401
2019-10-19 01:09:37
439
400
9
1
Ältester
אראל
#RPGGQ9VQ
13 5 393
2019-10-19 08:54:16
420
40
10
5
Eliran
#2YRGV0UPV
12 5 388
2019-10-18 14:29:36
447
480
11
1
Vize-Anführer
nimrod
#98YJ292U
13 5 366
2019-10-19 09:09:42
90
80
12
4
Ältester
Elandi
#2Q0YLLPRC
13 5 341
2019-10-19 09:26:46
850
600
13
1
Ältester
TC8
#P82Y00LU
11 5 338
2019-10-18 23:21:23
968
480
14
1
yaniv999
#8R2U8J2C
13 5 317
2019-10-19 07:56:10
330
280
15
4
Ältester
יהודה אוזן
#2G0P9RLPG
12 5 310
2019-10-18 23:34:07
292
350
16
3
Tamir
#9PRRQ9VG
12 5 306
2019-10-18 17:33:17
136
80
17
3
orelf
#RGVYLQP0
12 5 287
2019-10-18 14:57:33
781
480
18
1
Ältester
angul
#2RUCRUUUR
13 5 249
2019-10-19 09:02:17
744
520
19 Vize-Anführer
Ro-E
#2J0RRVU82
12 5 237
2019-10-19 07:38:23
276
380
20
2
taldd
#89Y9GR8PG
12 5 235
2019-10-18 22:07:28
366
440
21
2
nadav
#9UGLVJY09
10 5 123
2019-10-19 06:24:35
156
400
22
2
Vize-Anführer
Rom
#22G9YR0PR
13 5 118
2019-10-18 16:16:14
248
200
23
1
Vize-Anführer
yochizy
#9GQ8PQYRY
11 5 094
2019-10-18 21:23:28
58
200
24
3
Omeroin
#98U9PL28Q
12 5 080
2019-10-19 07:15:59
388
510
25
1
Ältester
aaron
#89P8Y2YU
13 5 033
2019-10-19 06:40:53
137
360
26
1
Vize-Anführer
yahav kids
#2Q9Q0Q82Y
12 5 006
2019-10-19 07:50:13
230
440
27
7
almog4774
#V099P8G0
11 4 913
2019-10-19 08:46:57
90
280
28
2
Ryan
#PPVUQUP9J
11 4 902
2019-10-19 08:38:07
114
360
29
2
Vize-Anführer
Sagie
#YYL8GJJP
13 4 832
2019-10-18 22:22:46
254
440
30
2
Ältester
eyLyy
#CPQVYG0P
12 4 829
2019-10-17 18:40:03
20
0
31
2
Maya3113
#28VLR290Y
11 4 806
2019-10-19 08:56:15
66
200
32
2
Vize-Anführer
kanyeast
#Y8U9VLJY
12 4 800
2019-10-19 08:58:03
344
280
33
2
roni
#2C0U9PQV2
12 4 787
2019-10-18 20:49:33
10
0
34
2
yoyo
#UVPQRPLC
11 4 722
2019-10-15 11:50:04
18
0
35
2
dan2005king
#202V90VQQ
12 4 698
2019-10-18 16:53:10
38
80
36 Ältester
aviv12tk
#PR2VR2GCR
9 4 653
2019-10-19 09:30:05
38
160
37
2
shamrizd
#2Y02QL29Y
10 4 639
2019-10-19 08:45:46
0
0
38
1
miki
#PLCYYPUJQ
10 4 587
2019-10-19 02:22:06
0
0
39
1
kwaldman
#LCVCG8R
12 4 547
2019-10-09 11:17:42
0
0
40
1
niv the killer
#29CGPY8GJ
12 4 415
2019-10-16 10:40:47
0
0
41
1
Ben The Boss
#22CCVQ920
12 4 367
2019-10-08 11:39:17
0
0
42
1
miki
#9UJPQGQJ
12 4 274
2019-10-13 12:02:00
0
0
43
1
Ältester
kamiriya
#8GPLQJGU
12 4 267
2019-10-17 07:46:44
10
40
44
1
Dan
#2JQJU0L90
11 4 001
2019-10-06 05:06:38
0
0
45
1
Vize-Anführer
CHDanino
#2C2LLU2J
13 4 001
2019-09-03 20:51:02
0
0
46
1
Ältester
TheNicest
#2RC9J9UY9
12 4 001
2019-09-21 10:31:56
0
0
47
1
Voldemort
#2GU929YRQ
12 4 001
2019-09-15 04:58:48
0
0
48
1
Ältester
elamtuval
#PU9JCLGQ0
8 4 000
2019-10-18 23:55:56
120
200
49
1
Arena 12 Ältester
GloryMU
#9VCJLURYJ
9 3 607
2019-10-19 09:06:27
28
360
50
1
Arena 6 talzcool
#PRPJ9CQGU
6 1 600
2019-10-18 23:59:15
0
0

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord