جند الجزائر

#2RRRV0CQ

44 521

50 / 50

اهلا بكم من يريد الدخول عليه بالدعم و المشاركة في الحرب و عليه إحترام بقية أفراد القبيلة .الترقية تمنح ولا تطلب 😃

Clananforderungen
Mitglieder 50 / 50
Typ Offen
Clanpunkte 44 521
Benötigte Trophäen 3 600
Anführer sideh
Trophäen Bereich 3 579 – 4 937
Clan Info
Region Algerien
Spenden/Woche 4 035
Älteste 26
Vize-Anführer 4
# Rang Arena Spieler
Kürzel
Trophäen
Last seen
Trophäen
Last seen
Spenden
erhalten
1 Ältester
hmitouch
#8CG2LR292
11 4 937
2019-04-23 22:10:33
114
120
2 Ältester
king dz
#9PCCRGLVQ
11 4 935
2019-04-23 23:18:53
26
120
3 Ältester
lamine
#Y0Y82RQC
12 4 758
2019-04-23 14:28:40
8
40
4
2
Vize-Anführer
Thug LiFe
#82C2YC9V
12 4 711
2019-04-23 22:37:48
318
160
5 Ältester
medjdi
#29PLLY92L
12 4 702
2019-04-23 22:36:10
159
160
6
2
Ältester
arya
#8VYCQVY8L
12 4 668
2019-04-23 21:55:51
32
40
7 Ältester
mr ahmed
#9VL0CP0U
13 4 649
2019-04-24 05:50:56
168
120
8 Ältester
magik14
#L088P02
12 4 627
2019-04-24 00:13:03
81
0
9 Ältester
نربح لي علمني
#9PL2RVLL8
11 4 595
2019-04-23 16:39:27
71
120
10 Vize-Anführer
hamdi
#8CY0298RY
12 4 536
2019-04-23 20:52:25
354
160
11
3
houssem
#99JGRYP9
12 4 442
2019-04-24 05:18:51
0
40
12
4
Ältester
Chapui
#9JULVR99Q
10 4 427
2019-04-23 23:44:36
171
220
13
1
Ältester
aladin
#P0G99L92
12 4 421
2019-04-23 23:08:50
151
140
14
3
Vize-Anführer
Issam 22
#9CJCC0G0
11 4 417
2019-04-23 23:06:39
124
190
15
2
sofiane
#9V028GLYP
11 4 398
2019-04-23 22:10:07
156
120
16
4
Ältester
KADER
#9V0QRULCG
10 4 339
2019-04-24 02:04:22
71
160
17
1
Ältester
labib
#8YQQ2Y08P
11 4 328
2019-04-23 06:45:29
8
0
18
13
ياسر الفتاك
#282JVRGC9
11 4 316
2019-04-23 19:10:22
244
40
19
2
Ältester
dalil
#8QGY08GJ
10 4 294
2019-04-23 18:01:52
124
80
20
2
ṃıԀȏȗ Ԁıṃѧ
#P90YJVVPP
9 4 290
2019-04-23 13:21:54
0
182
21
2
Ältester
imad
#29929QCPP
12 4 276
2019-04-23 20:56:55
18
70
22
1
Ältester
nassim
#9QV2YVJ8G
10 4 259
2019-04-23 22:36:10
308
130
23 Adams
#28UR2C90J
11 4 236
2019-04-23 21:31:26
20
80
24
4
Ältester
dognine
#PYRUUP0YG
10 4 205
2019-04-23 20:44:48
138
160
25
1
oups
#92LQJCGP2
10 4 161
2019-04-23 22:56:43
34
80
26
1
Anführer
sideh
#2CPRR0JQR
12 4 138
2019-04-21 20:09:07
0
0
27
1
Ältester
وش فهمت؟
#82890GL8Q
10 4 133
2019-04-20 12:53:11
0
0
28
1
Ältester
Adel
#P80CR0LP2
10 4 118
2019-04-23 21:01:07
74
40
29 Ältester
Ben hur
#2V9GCJCGQ
11 4 053
2019-04-24 05:04:06
46
80
30 øñıżűķå
#2Y0P88VUR
11 4 037
2019-04-23 11:19:14
0
40
31
1
小王
#G9C2GJYQ
11 4 030
2019-04-24 05:29:49
30
50
32
1
Ältester
BELDJILALI
#9Y2099R2V
11 4 029
2019-04-23 22:01:18
0
103
33
1
Ältester
Stitch power
#R89CLRCQ
12 4 019
2019-04-21 16:43:53
0
0
34
1
Ältester
skikdi
#9PQPPPPVV
10 4 014
2019-04-15 09:10:47
0
0
35 Arena 12 mohamed
#20LRCUQ8G
10 3 961
2019-04-24 03:50:25
37
0
36
1
Arena 12 supercell
#8Q9YQ9J98
11 3 938
2019-04-23 21:40:03
0
0
37
1
Arena 12 Ältester
zaraki
#9JUP90GPR
10 3 936
2019-04-24 03:15:00
11
40
38 Arena 12 Ältester
rãŸånę BëL
#9GQJLR0UR
10 3 921
2019-04-23 12:40:21
135
80
39 Arena 12 blanche neige
#8JC28R9JJ
11 3 896
2019-04-24 05:58:23
34
80
40
2
Arena 12 Ältester
amari
#90VYL2LVR
11 3 855
2019-04-23 20:02:04
334
200
41
1
Arena 12 fujitora
#2JQYC0UU
12 3 842
2019-04-23 18:36:19
36
0
42
1
Arena 12 Raja
#90Y8J90Q8
11 3 775
2019-04-23 23:04:49
0
240
43
1
Arena 12 fateh
#2P82P829P
10 3 736
2019-04-23 20:42:48
194
120
44
1
Arena 12 haroun dz
#9RVYGVRYR
10 3 719
2019-04-17 17:27:58
0
0
45
1
Arena 12 donatilo
#P0R2P200G
10 3 708
2019-04-23 20:11:24
86
30
46
2
Arena 12 samysamy
#8JVYRYVYG
10 3 684
2019-04-20 14:45:34
0
0
47
2
Arena 12 smile wich
#9RUG08P99
10 3 665
2019-04-20 10:32:47
0
0
48
5
Arena 12 zaki
#8GQRJYJRL
10 3 660
2019-04-23 20:25:00
0
0
49
2
Arena 12 Ältester
sølø grãnchïø
#9YQ2YPQQQ
10 3 656
2019-04-23 19:09:09
36
40
50 Arena 11 Vize-Anführer
sideh the kiler
#2JRC9RCPP
9 3 579
2019-03-25 13:29:54
0
0

Hat Deck Shop dir geholfen? Erzähle es deinen Clankameraden!

Diese Sprache wird übersetzt von:

  • Law of Royale

🇩🇪 Help translate!

Melde Übersetzungsprobleme auf Deck Shop Discord