Pokročilé hledání

Top klany z Spojené státy americké

# Rank Klan Skóre Skóre klanu Členové
1 AK Syndicate
#PPCLCJG9
65441 49 / 50
2
1
Crucible Wrath
#2LRU2J
64410
-1031
47 / 50
3
1
Lost Orbit
#PGLQ0VQ
62827
-1583
46 / 50
4
2
Midwinter™
#2LVRQ29
62210
-617
50 / 50
5 PandaScheme
#YU2RQG9
61979
-231
49 / 50
6
1
Tha Clique
#PYP8UPJV
60326
-1653
47 / 50
7
2
Fusion™
#Y2RGQPJ
60230
-96
47 / 50
8
3
Invicta
#8LGRVJ0C
60195
-35
48 / 50
9
7
Tactical Tilt
#2RYG90QL
60058
-137
48 / 50
10 Arcanum
#GCRV2
60008
-50
50 / 50
11
3
Classy Clashers
#8P2GYJ8
59977
-31
49 / 50
12
7
AK Syndicate 2
#9VQJPL2L
59869
-108
46 / 50
13
1
Synergy
#809R8PG8
59736
-133
48 / 50
14
1
Dad Bods Inc.
#RYPRGCJ
59608
-128
49 / 50
15
1
InTheLight
#2GCQLC
59442
-166
47 / 50
16
3
The Royales
#8YLQY0
59370
-72
49 / 50
17
4
Half Baked™
#8VJQ0U9
59118
-252
50 / 50
18
2
3hunna
#Q02P9Q
59041
-77
49 / 50
19
4
Illuminate™
#PGJQLL20
58990
-51
49 / 50
20
2
Ohio Legends
#9L82QG8G
58954
-36
49 / 50
21
8
Twitch Rozay
#P8VUQYJP
58935
-19
49 / 50
22
3
Always Baked
#PJY9PP98
58884
-51
46 / 50
23
1
MidwinterEX
#2GL2QPPL
58814
-70
49 / 50
24 Suic¡de Legends
#R82UUPU
58677
-137
49 / 50
25
2
AK Gaming
#LVUUY0J
58445
-232
49 / 50
26
10
X-USA
#2UVGVVLJ
58396
-49
50 / 50
27
1
纽约.cn.one
#Y82J9J
58333
-63
47 / 50
28
2
Seattle CR
#PGPLPJR
58302
-31
48 / 50
29
3
5th echelon
#G8PY0QJ
58242
-60
49 / 50
30
3
Genesis
#8GCUQJ82
58222
-20
50 / 50
31
14
CR Practice
#PRJCYPVJ
58120
-102
43 / 50
32
4
Fierce Force
#QR8UL8C
57965
-155
50 / 50
33
6
Sandstorm USA
#2VL990UL
57962
-3
50 / 50
34 RoyaleAPI Bravo
#9UQJUJC9
57957
-5
48 / 50
35
4
Get Off My Lawn
#89QQGQL
57862
-95
47 / 50
36
14
Apex Brigade
#VC98VVU
57859
-3
50 / 50
37
5
Twisted Tactics
#RQRRGJC
57857
-2
50 / 50
38
3
U.S.A
#9LYUP0
57814
-43
49 / 50
39
2
Light Gaming
#228GUC8L
57806
-8
47 / 50
40
5
#FightClub
#8JP082C
57763
-43
50 / 50
41
7
Adult
#8PRVJC
57678
-85
49 / 50
42
7
BayAreaLegends
#908GQYRR
57677
-1
50 / 50
43
326
⭐Stars⭐
#YRVLPUCC
57673
-4
46 / 50
44 ImPEKKAble
#20J20GC
57618
-55
50 / 50
45
7
HomeGrownHomies
#9Y2VL90G
57606
-12
47 / 50
46
6
LegendaryRivals
#2YVQ2CG0
57587
-19
49 / 50
47
4
Bay Area
#QR0YJR
57548
-39
46 / 50
48
8
AK Syndicate 3
#9V02G2UY
57435
-113
49 / 50
49
3
Winterfell
#L8YPUQ2
57410
-25
47 / 50
50
3
Midwinter NeXt
#2Q9Y8RG
57385
-25
49 / 50
51
10
Midwinter Elite
#YYG29P90
57381
-4
42 / 50
52
1
AK Gaming 2
#2QG9LU9J
57373
-8
50 / 50
53
1
Haterade
#GU8GVG
57340
-33
49 / 50
54
1
Rattpack
#880U0C
57263
-77
49 / 50
55
4
new york
#RGVPL2
57195
-68
48 / 50
56
2
42O Royale
#C8UJ22
57177
-18
48 / 50
57
2
Bay Warea Alpha
#80YG822P
57117
-60
49 / 50
58
11
Stealth North
#9QCVYY2Q
57079
-38
49 / 50
59
1
Mowin Em Down
#299QCRR
57060
-19
49 / 50
60
25
Team Garb
#JCYLQG
57059
-1
46 / 50
61
12
#FULL SQuad
#8RQRPGPP
57028
-31
50 / 50
62 OMghee Legends
#RPQGYY8
56942
-86
50 / 50
63
5
DaD BoDs!
#2VPJ9VR
56914
-28
50 / 50
64
7
#clashtag
#2Y2UCLC
56912
-2
50 / 50
65
49
北美皇族RoyaL
#8C2RU9G
56910
-2
47 / 50
66
4
Hope District
#L8RQVYJ
56884
-26
43 / 50
67
3
FrEsNo FiNeSt
#2C2PG2Q
56859
-25
48 / 50
68
4
Minnesota Legit
#YQULCPJ
56805
-54
48 / 50
69
21
"A Trash Clan"
#2GJ82QJ2
56773
-32
44 / 50
70
4
'Mo Betta
#Q9RCRYR
56751
-22
47 / 50
71
6
No Clan
#2JLLJV0
56730
-21
49 / 50
72
2
"ADULTS ONLY"
#Y009G2
56700
-30
50 / 50
73
22
#FightClub2
#2CLVG9V9
56631
-69
48 / 50
74
14
Reddit Troopers
#2PYPQ
56625
-6
45 / 50
75
3
Mkers USA
#P2V89JCQ
56607
-18
50 / 50
76
5
DONALD ☆ TRUMP
#8UUP909U
56566
-41
49 / 50
77
10
#TheCrew
#2R0VUJ
56562
-4
48 / 50
78
18
Fun Clashing
#8GQU9YP
56549
-13
46 / 50
79
3
Dutchmasters
#VR82JJP
56548
-1
50 / 50
80
19
#Full2Inches
#80PPCYCG
56493
-55
48 / 50
81
1
'Merica Royale
#22082YC0
56475
-18
50 / 50
82
19
Antidote™️
#P2JUR29Q
56439
-36
44 / 50
83
6
RoyaleAPI Delta
#9G8VYGL0
56392
-47
46 / 50
84
16
!Baked!
#2LYRRVVP
56366
-26
50 / 50
85
10
RoyalAttackTeam
#2RVV229
56335
-31
48 / 50
86
2
The Crown Royal
#28JVP09
56329
-6
49 / 50
87
1
Bunny Clan
#2QYP8L
56313
-16
48 / 50
88
9
50 Grown Ups 4
#VGL8GU
56282
-31
50 / 50
89
2
QuantumGods™
#9P0VJURG
56243
-39
47 / 50
90
7
CrownTown☀️
#8LGRYC
56230
-13
48 / 50
91
2
#Lightning
#URPJQG
56222
-8
49 / 50
92
9
Clash as One
#Q80QQ8L
56215
-7
47 / 50
93
2
'Get Betta
#2R0R2CVG
56203
-12
50 / 50
94
14
ChoclatEruption
#8U8JGV
56160
-43
49 / 50
95
1
Loading...
#80YUQL0
56139
-21
50 / 50
96
4
Third Dynasty
#9VG2LPG
56117
-22
49 / 50
97
2
The 50
#20U09Y2U
56106
-11
47 / 50
98
21
"ASSIMILATED"
#99RL90
56093
-13
50 / 50
99
11
Kings of Texas
#2CVJRL
56037
-56
50 / 50
100
3
Salty Hogs
#P2GRVR08
56022
-15
49 / 50
101
12
BYU COUGARS
#2PQ892R
56015
-7
50 / 50
102
10
#steakhouse 101
#2JUCPQU
55999
-16
47 / 50
103
25
The Quest
#2GV80JP
55998
-1
48 / 50
104
2
RoyaleAPI Echo
#9CJ0L9RG
55996
-2
50 / 50
105
24
Synergy Fusion
#8URQ0UR8
55935
-61
46 / 50
106
40
LEGION OF BOOMS
#Y0YGPCG
55906
-29
49 / 50
107
1
Wolfpack
#2GCLL92
55892
-14
46 / 50
108
9
BigBlackBowler
#G9R029G
55891
-1
48 / 50
109
7
Grow My Lawn
#9LJ8P20
55871
-20
50 / 50
110
28
SmokedOut
#L8YUV8UY
55863
-8
42 / 50
111
13
1 Timmers
#PVVGV8Q
55857
-6
50 / 50
112
8
69
#UUR0LG
55856
-1
50 / 50
113
10
Abrupt
#809LRV
55855
-1
46 / 50
114
20
Pandemic
#2J2VLG20
55831
-24
46 / 50
115
15
Overlord Tank
#QLY8QQ
55827
-4
49 / 50
116
6
The Donald
#8YV98U0
55825
-2
47 / 50
117
10
Reddit Misfits
#G82U0Q
55781
-44
48 / 50
118
27
Devil Trigger
#88QV0QLU
55759
-22
49 / 50
119
6
5K Rejects
#9P29JJVQ
55757
-2
48 / 50
120
5
mango pizza
#28YC8L2
55738
-19
50 / 50
121
10
#alphaclash
#8G9PU0C0
55736
-2
46 / 50
122
22
American Alpha
#CCLYJU
55730
-6
50 / 50
123
34
Last of Legends
#2CJUQCJ
55725
-5
47 / 50
124
62
#2 Live Crew
#PP8QYVGY
55698
-27
46 / 50
125
23
-[halo]-
#2U90Y9
55697
-1
47 / 50
126
21
gobble goblins
#28R9PVYR
55684
-13
47 / 50
127
6
Exodias
#VRL2JY2
55679
-5
49 / 50
128
8
Logic
#PLPRR9P
55674
-5
46 / 50
129
22
$TheDollaSquad$
#22CGVRL
55665
-9
49 / 50
130
10
RoyaleAPI Coca
#9G99JQPL
55663
-2
46 / 50
131
13
High Syndicate
#99UQP9V0
55656
-7
47 / 50
132
3
Boognish Rising
#8JYU29G
55655
-1
50 / 50
133
19
Mowin Em Down 2
#UC2VYYJ
55653
-2
47 / 50
134
3
Cha Siew
#VQ2UYY
55649
-4
50 / 50
135
4
ohio legends 2
#R0U08JL
55645
-4
48 / 50
136
15
Req and Leave
#YV09JJL
55626
-19
49 / 50
137
13
2020 Trump
#9YQJ0ULQ
55625
-1
50 / 50
138
5
MORMON Alliance
#9VG8RQQG
55615
-10
43 / 50
139
2
MirkwoodArchers
#LYUJ9U
55612
-3
50 / 50
140
39
M. o. B.
#8YPRPR
55605
-7
45 / 50
141
12
Frost
#Y89U99L8
55586
-19
49 / 50
142
29
BOOM BROTHERS
#PRR8U0U
55580
-6
44 / 50
143
14
SmoothMove$
#8CUPG9L
55549
-31
45 / 50
144
14
USA
#9P0LJLLP
55538
-11
48 / 50
145
4
Tree of Life
#2Q9QLRCG
55534
-4
50 / 50
146
25
#Dark Legion#
#2R0G8C9
55521
-13
44 / 50
147
1
Wolf Dynasty
#9PQJLQ2J
55507
-14
49 / 50
148
1
Dragon Lords
#YYPPPP2
55496
-11
50 / 50
149
17
Crusher USA
#8G09PGU
55487
-9
48 / 50
150
10
Reddit Alchemy
#9JRVR
55473
-14
48 / 50
151
10
Kush Squad
#9G2LYURV
55470
-3
49 / 50
152
10
Con Queso
#RU2PUQ
55470
0
50 / 50
153
18
Big Pekka
#29CVCVG
55467
-3
46 / 50
154
2
Gondor
#8GQCQ9
55382
-85
47 / 50
155
32
#BLUENATION
#VRYVC2
55367
-15
47 / 50
156
47
AK Gaming 5
#QYRVJQ8
55361
-6
48 / 50
157
18
Team Sentinel
#CP22UC
55357
-4
46 / 50
158
4
"Merica Squad"
#9JQVJJPU
55335
-22
49 / 50
159
26
Adult 2
#Y0VLVL
55328
-7
46 / 50
160
3
The Aftermath
#JCV8V8
55323
-5
49 / 50
161
4
DoCo Inc.
#2P22YYYQ
55313
-10
48 / 50
162
7
1-800-3-Crown
#P2YYGRC9
55312
-1
48 / 50
163
3
Wu-Tang Clan
#2L98CR9
55311
-1
50 / 50
164
3
The Division
#2P2Q8UJ
55289
-22
49 / 50
165
1
FURY
#GQCCPR
55289
0
50 / 50
166
7
!USA!
#LV8UQP
55270
-19
50 / 50
167
43
AK Gaming 3
#90YLG08P
55260
-10
50 / 50
168
22
USA Adults
#CJRU8L
55255
-5
50 / 50
169
3
Main St. Asylum
#9CJ9RJVG
55242
-13
48 / 50
170
3
North Carolina
#GQ8JR0
55229
-13
49 / 50
171
1
Ruthless Royals
#2Q9PUQU
55227
-2
45 / 50
172
3
# XTRM Gaming
#2G92CGC
55209
-18
50 / 50
173
42
Fitch
#Y02R89
55202
-7
50 / 50
174
22
4 Sided Circle
#9LLL89UV
55193
-9
49 / 50
175
41
Mage Knights
#2V28Y88Q
55191
-2
45 / 50
176
1
Dark Matter™
#LCJ9LU2
55186
-5
48 / 50
177
5
Low-key OP
#Y80GPPV8
55169
-17
44 / 50
178
3
Dark Matter
#8898R
55167
-2
48 / 50
179
1
El SalvaUsa ☆¤
#2JQVUL09
55164
-3
49 / 50
180
4
Cryptarchy
#9J9JU09Y
55159
-5
48 / 50
181
18
FeelsBatman
#80C08QCU
55151
-8
49 / 50
182
56
209 Clashers
#80G9JYP
55143
-8
48 / 50
183
21
50 Spartans
#8Y8LQQLG
55140
-3
50 / 50
184
23
clansturbators
#89GUUCU
55138
-2
50 / 50
185
8
Dutchmasters 2
#YR09J02Q
55137
-1
49 / 50
186
8
NYC
#YL90VGP
55129
-8
49 / 50
187
3
$)
#J0JVL08
55129
0
50 / 50
188
20
LARP Squad
#8GRGRYC
55124
-5
50 / 50
189
28
50 WaRRiors
#9QRQ9JUR
55112
-12
48 / 50
190
60
Clash Xpertz
#22CY2GJP
55107
-5
48 / 50
191
23
California
#G0CRJYY
55106
-1
49 / 50
192
31
Royale Drunks
#VYQPY0
55089
-17
40 / 50
193
13
Royale Reckers
#8G2YPC
55089
0
45 / 50
194
44
Clash & Smash
#90092L
55088
-1
49 / 50
195
8
*"NewBreed"*
#8LQQJ8
55077
-11
50 / 50
196
9
Nation Reborn
#80PUVC9P
55069
-8
48 / 50
197
23
RoosterBlockers
#22RYCRQ2
55069
0
49 / 50
198
10
Team Sorinex
#LQ0YJ9
55067
-2
49 / 50
199
10
Philly Eagles
#20GCYRR
55049
-18
50 / 50
200
2
gladiators
#2RC8UCR8
55036
-13
46 / 50

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord