Pokročilé hledání

Top klany z Severní Mariany

# Rank Klan Skóre Skóre klanu Členové
1 #BaconSundae
#22LRR8C
42495 45 / 50
2 Deep Throne
#8PURGVG
41986
-509
49 / 50
3 BUST-A-MOVE 670
#202V8Q2R
41004
-982
44 / 50
4 NAL精英
#GVR9GJ
40511
-493
50 / 50
5
1
houston tx
#YQ2Q0U9
38941
-1570
50 / 50
6
1
Attan Siderz670
#2YQQUVP
38864
-77
49 / 50
7 Crown Farming
#8ULVPJG0
37508
-1356
46 / 50
8 Marianas Finest
#RRGVR8G
35860
-1648
50 / 50
9 Gucci
#CJPLQ0
35479
-381
40 / 50
10 670 UP-IN-SMOKE
#JPC089
35341
-138
50 / 50
11 CHAGI NORF
#R8VCLV2
34467
-874
50 / 50
12 wedemboys
#29GCCVLQ
33428
-1039
48 / 50
13 黑色四叶草
#PPP2UR2Y
31943
-1485
34 / 50
14 DIO Clan FC vet
#P2GGPGL0
29949
-1994
22 / 50
15 SRS SPARTA !!!
#20GRJ20L
28504
-1445
26 / 50
16
17
CNMI
#2JYJQ9U
28233
-271
43 / 50
17 pessei
#P2JG0YVU
27390
-843
30 / 50
18
19
Instinct
#8G8RGJQQ
27369
-21
37 / 50
19
3
ONE PUNCH
#8RQCVR2
27289
-80
45 / 50
20
21
Whistle Blowers
#8VYPCRL
26939
-350
42 / 50
21
3
670marianas671
#9Q2LUUVV
26913
-26
50 / 50
22
3
The Monkey Pot
#88GGVPUY
26209
-704
19 / 50
23
3
kalna rocks
#8QUYPL80
25709
-500
50 / 50
24
3
Dasnasti
#VV00ULQ
25616
-93
47 / 50
25
1
Palestinesi
#90JRP2V
24410
-1206
45 / 50
26
3
Atdit_clashers
#P9R8RJY
23667
-743
50 / 50
27
5
670 ROYALTY
#GQRGQL2
23323
-344
28 / 50
28
4
CallMeDaddy
#PLVJ082V
22824
-499
20 / 50
29
4
YO~요
#2UP2LLPL
22731
-93
19 / 50
30
31
IMMORTAL DRAGON
#20R8UJL8
22276
-455
36 / 50
31
32
Aguon
#2PL920Q0
21945
-331
33 / 50
32
5
SOSaipan
#8288JGY
21074
-871
17 / 50
33
34
boomspaness
#8VVPPGL
20978
-96
26 / 50
34
6
xvideo
#P2PYUGP9
19570
-1408
22 / 50
35
36
༺Lightning༻
#2R9L2C8
19425
-145
18 / 50
36
7
Squaa'
#229288V8
19259
-166
29 / 50
37
7
chamorropride
#2YGG9UGC
19106
-153
25 / 50
38
7
天涯石团队
#G0LQ9L0
19035
-71
50 / 50
39
7
Faketaxi
#YY9U2J
18461
-574
32 / 50
40
7
Saipan No Trash
#Y8922GP
17469
-992
32 / 50
41
7
Night670
#PVQCPG88
17308
-161
45 / 50
42
7
Drew's Crew
#PRC9U8R
17205
-103
44 / 50
43
7
搅基组
#QU9JQL
16366
-839
43 / 50
44
7
legion luta
#RLVUP89
16358
-8
23 / 50
45
7
蝎组织
#JL09C9
15491
-867
9 / 50
46
7
marianasunite
#PPCYUC9U
15421
-70
17 / 50
47
7
Tinian670
#UYCLUJ0
14885
-536
13 / 50
48
7
Saipan670
#2V0LP00
13274
-1611
50 / 50
49
7
LM670
#PGLUYVCV
12944
-330
11 / 50
50
7
SAIPAN™
#8CYU9UY
12808
-136
18 / 50
51
52
yigo you know!
#2R0LCCVC
11984
-824
31 / 50
52
8
疯子团第一
#Y8LR0RGU
11790
-194
29 / 50
53
8
Saipan
#9VP2UV8L
11131
-659
9 / 50
54
8
cornfields
#JRJ22JP
10639
-492
18 / 50
55
8
THESLAYER670
#29JGLYGL
10541
-98
18 / 50
56
57
Saipan Savages
#U2PC8C
9251
-1290
21 / 50
57
8
Khowx’s
#PPJYR80J
9139
-112
6 / 50
58
10
HYDROFLEX
#P9QCL09C
8782
-357
8 / 50
59
9
ISLAND_CLASHERZ
#G2L9GCU
8642
-140
32 / 50
60
61
Saipan
#28Q0PJ2
8623
-19
50 / 50
61
62
fortnite squad
#9PG2RR2Q
8447
-176
20 / 50
62
63
今天吃点儿啥好呢
#8L900R2C
8355
-92
4 / 50
63
64
Gus-hryst
#2C0Q0UYV
7627
-728
6 / 50
64
13
Bukl
#9G8GQ0C
7509
-118
6 / 50
65
13
雷神
#P9GLR2V2
7279
-230
14 / 50
66
67
Sushi Nation
#P0RRR9Y
7024
-255
6 / 50
67
14
The Rainforest
#P08V82PV
6922
-102
6 / 50
68
14
CNMI670
#PG9LLUCP
6703
-219
19 / 50
69
14
Saipan670
#UY2YU2
6532
-171
22 / 50
70
71
NorthernClasher
#99UCCCY8
6519
-13
6 / 50
71
72
TAM DOST✨
#P2PVGPCJ
6252
-267
4 / 50
72
73
EstaPrim670
#PRPPRPJV
6018
-234
5 / 50
73
74
SAIPAN TRASH
#QVJQJV
5723
-295
18 / 50
74
17
Tiny Island
#P8ULRG8C
5670
-53
3 / 50
75
16
ObaKux!
#VVPV0G
5321
-349
8 / 50
76
20
Rust
#P8U0Y0C0
5176
-145
5 / 50
77
17
yutubere
#PPLLP828
5115
-61
12 / 50
78
20
SAIPAN670MAGAS
#PRPLVCYU
4650
-465
11 / 50
79
18
Team DFS Spn
#P0YRGVQQ
4597
-53
3 / 50
80
81
Eatmynutz
#RYQ9228
4478
-119
3 / 50
81
19
Untouchable♧
#800RP9L0
3300
-1178
5 / 50
82
19
Chagi670
#98LC2YRQ
2863
-437
7 / 50
83
19
Christmas118
#P0LPQ99V
2858
-5
3 / 50
84
85
ClashForCash
#P8Y8YYJU
2630
-228
8 / 50
85
86
Steelers
#P20RP0L9
2334
-296
5 / 50
86
87
Leche Prim
#P8RUQR0V
1854
-480
2 / 50
87
21
ORI ORI
#2CVV2JLU
1848
-6
3 / 50
88
17
iwaitz
#Y28VVC2J
1815
-33
3 / 50
89
22
Emi pro
#P29V8Y88
1675
-140
2 / 50
90
91
samianzhi
#PG800VG8
1654
-21
1 / 50
91
92
план б
#8R99GP0
1592
-62
3 / 50
92
93
SSC
#2G28GCLU
1562
-30
3 / 50
93
25
670
#PR2VL8G
1469
-93
3 / 50
94
25
443873
#8PYL89CV
1468
-1
4 / 50
95
96
MOSCOW KREMLIN
#98VUVQ
1262
-206
3 / 50
96
26
SXM BOYZ
#8922RLQJ
1191
-71
3 / 50
97
98
Saipan Gamers
#U9UUJJ
1175
-16
2 / 50
98
99
LAZZAR097
#PJY2GGQ0
1055
-120
2 / 50
99
27
SaipanPride
#P8VGCL8V
722
-333
1 / 50
100
27
OG Sinned
#LCURJ2R
583
-139
1 / 50
101
102
pedro
#9VY28PGP
583
0
1 / 50
102
28
荣耀部落
#P9LPPJPP
366
-217
1 / 50
103
104
jacek555
#P0LJ9JL9
342
-24
3 / 50
104
29
18032889355
#Y2GVQVC9
279
-63
1 / 50
105
106
amigos
#PVU2R280
188
-91
1 / 50
106
30
骑士圣堂
#80G882UQ
56
-132
1 / 50
107
108
فارس
#8Q2JJGJL
43
-13
1 / 50
108
31
Только РУССКИЕ
#9UQ0U0VU
30
-13
1 / 50
109
110
BEST OF DA BEST
#9QGRR9JR
15
-15
1 / 50

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord