Pokročilé hledání

Top klany z Spojené království

# Rank Klan Skóre Skóre klanu Členové
1 Elite Phaze
#89JQ02Q9
57041 50 / 50
2 FiringRange
#82LQRL
55210
-1831
49 / 50
3
1
Outcasts™️
#9LP9VCJ8
54148
-1062
50 / 50
4
1
Stealth UK
#8JCURJ0Y
53941
-207
48 / 50
5 Aiming 4 Top
#2YVJGQPU
53339
-602
48 / 50
6 Veridical™
#80JQQJ98
52852
-487
50 / 50
7 Bad Intentions
#PYC8PLV8
52323
-529
48 / 50
8 Nova l UK
#2JVJRYP
52256
-67
48 / 50
9
1
Infamous™
#9L9YU2V2
51984
-272
48 / 50
10
1
! Team GB !
#RCUR20
51838
-146
50 / 50
11
2
British Titans
#LVPV8G
51833
-5
48 / 50
12
1
Alpha
#9RUCY02
51590
-243
50 / 50
13
1
UK Immortals
#8YPUVYQQ
51566
-24
49 / 50
14
1
ROYALEwthCHEESE
#20C9CRJ
51408
-158
48 / 50
15
1
Clash Of Cards
#2RU8PCL
51370
-38
48 / 50
16
5
Yank Bank
#9QCUQRRY
50986
-384
50 / 50
17
1
Darkest Hour
#8GC0QQ0Y
50946
-40
48 / 50
18
1
BluePegasus
#LYU9JQ
50880
-66
48 / 50
19
5
50th is KICKED!
#L8UV8G
50858
-22
48 / 50
20
2
British Spirit
#2CCUR0U
50673
-185
47 / 50
21
2
! UkUnited !
#889CCL2
50661
-12
50 / 50
22
8
Solid Gems
#VVP9CJU
50571
-90
50 / 50
23
3
#2 rule
#8P9V9Y8
50564
-7
49 / 50
24
2
Private Corp.
#90QPLCGJ
50521
-43
49 / 50
25
6
feel the wrath!
#2L08V8U
50464
-57
49 / 50
26 Scottish army
#82CVQ2
50314
-150
49 / 50
27
4
Broken Light
#2PJULGJJ
50301
-13
50 / 50
28
3
Apostles Creed
#L2QVUU
50230
-71
49 / 50
29
3
FiringRange 2
#88PYYYL9
49935
-295
48 / 50
30
13
!!!!!!UK!!!!!!
#QYQYCRG
49922
-13
47 / 50
31
3
A BRITISH FIRM
#QP0UGU
49896
-26
48 / 50
32
3
Blood And Chaos
#8CJ88Q2
49843
-53
48 / 50
33
6
CKY - UK
#P0JLJUU2
49826
-17
42 / 50
34
1
Stealth GB
#90YPVUG8
49793
-33
47 / 50
35
2
英伦风云
#89C0VL2
49747
-46
46 / 50
36
6
UK PurpleHelms
#2UR00Y
49604
-143
43 / 50
37
1
scotland
#LGGCP2C
49587
-17
50 / 50
38
2
Lost Phoenix
#8UQ2
49575
-12
48 / 50
39
4
Newcastle Royal
#2Y09RQL
49553
-22
49 / 50
40
1
Dark Alliances
#RL8GUJG
49488
-65
49 / 50
41
5
A Bridge 2 Far
#2LCQ9R0
49396
-92
48 / 50
42
2
Alpha Male™ UK
#8GRURLQU
49368
-28
50 / 50
43
11
Lava Kings
#PRJCL
49364
-4
44 / 50
44
4
Nova UK 2
#RY89JRY
49345
-19
50 / 50
45
11
Legion UK
#Y9YGR9J
49312
-33
47 / 50
46
5
-War-Lords-
#GUYCPC
49308
-4
48 / 50
47
3
J U P I T E R
#P829Q822
49214
-94
50 / 50
48
24
Salty Pirates™
#9YCY2L92
49165
-49
40 / 50
49 Logs n Hogs
#JP0C2LU
49161
-4
49 / 50
50
6
UK Choppers
#9C200C
49099
-62
49 / 50
51
6
#Royalaways
#UPVV00
48965
-134
46 / 50
52
8
3005
#CP80V9
48956
-9
48 / 50
53
1
Viision
#9CCYYCP
48953
-3
49 / 50
54
4
manchester
#L8GLLQ
48952
-1
49 / 50
55
8
The Revolution
#PYGGGYC
48946
-6
48 / 50
56
5
#77 Warriors
#28L0QLP
48946
0
48 / 50
57
4
# over ruled
#2PCRCV9
48944
-2
48 / 50
58
3
Clash Almighty
#9U9GGQY8
48852
-92
49 / 50
59
10
'King Cnuts
#9VUJ2GGU
48852
0
48 / 50
60
2
Super Cants
#RJYVC00
48812
-40
50 / 50
61
4
Heavyweights
#YJCGRV9
48804
-8
46 / 50
62
7
UK
#2VRY2G
48791
-13
49 / 50
63
4
Rekt m8
#LPC0PLU
48787
-4
50 / 50
64
7
clashroyal
#VYRVR
48775
-12
50 / 50
65
8
Gunslinger
#LRRGCQ
48719
-56
48 / 50
66
10
ImPEKKAble 2
#9J8J8G2R
48682
-37
49 / 50
67
3
clans United uk
#222Q9RC
48661
-21
46 / 50
68
5
100%DESTRUCTION
#28L9C2C
48628
-33
50 / 50
69
4
Boss Uk
#CYCYGCY
48604
-24
48 / 50
70 !Clan o War!
#V8JLVP
48572
-32
50 / 50
71
6
Knights Templar
#2GVYQ0Y
48553
-19
49 / 50
72
6
利物浦
#282JL9V
48527
-26
50 / 50
73
5
.:sKy:.
#2LCG098
48518
-9
49 / 50
74
5
Elizabethans
#9RLYVGLY
48495
-23
50 / 50
75 Uk Royale
#2JQ9PR
48429
-66
45 / 50
76
9
UK Official™
#G9LVV
48387
-42
46 / 50
77
1
Rage Allstars
#2CYLQ8C
48368
-19
50 / 50
78
32
ADULTS UK
#YYVP0UV
48351
-17
41 / 50
79
3
Liverpool FC
#L8CU9PJ
48310
-41
48 / 50
80
10
Black Kingdom 2
#28UU9Q2
48262
-48
50 / 50
81
15
Elite Creed
#88G2QYCU
48258
-4
47 / 50
82
8
uk drunkards
#2G9VCQ
48223
-35
49 / 50
83
3
40 and over uk2
#90LLRV
48218
-5
50 / 50
84
3
#TeamEngland
#QV20QG
48147
-71
50 / 50
85
15
Active Adults
#V8PYJUP
48090
-57
50 / 50
86
3
Adult ! A
#80LQLR9
48056
-34
47 / 50
87
6
PowerOfPenguins
#YJP9RVR
48051
-5
50 / 50
88 UK Ting
#Q9G29C
48037
-14
47 / 50
89
6
All hail Pixsy
#9UQJC9CV
48028
-9
50 / 50
90
2
UK Rascals
#PYYJCCJV
48011
-17
48 / 50
91
10
ArcaneAssassins
#9GJGR
48008
-3
49 / 50
92
2
the wonky deck
#9GUGP0
48007
-1
48 / 50
93
9
Atmospheric
#QR2C9J
47991
-16
50 / 50
94
8
Young guns UK
#8UUV28GL
47976
-15
46 / 50
95
4
Aftermath
#8CYR2V
47960
-16
46 / 50
96
15
UK Reloaded
#PLG2VG2C
47960
0
49 / 50
97
6
UK Revolution
#2L288RR
47943
-17
48 / 50
98
6
Lancashire Pros
#20GYV28J
47915
-28
47 / 50
99
8
bawhummm
#2CLYL2
47887
-28
42 / 50
100
5
5ons 0f 4narchy
#R8YGYC
47886
-1
48 / 50
101
7
!nsanity
#PRYQGVR
47863
-23
50 / 50
102
26
London Living 4
#29Q8QYV0
47851
-12
45 / 50
103
13
#BanterUpRising
#92LRU
47827
-24
48 / 50
104
9
UK
#JCGLYJ
47826
-1
43 / 50
105
4
#chillyourbeans
#CLJY0P
47806
-20
50 / 50
106
6
UK Raiders
#QGYLPL
47804
-2
50 / 50
107
6
#doubletree
#LL9UGGG
47804
0
50 / 50
108
11
Fortress Drove
#Q2LQ9U
47795
-9
50 / 50
109
24
AngryScotsmen
#QU92Y0
47794
-1
48 / 50
110
49
LavaHacks!
#YPPV8YU
47791
-3
42 / 50
111
13
Brother$ Grimm
#QUJQYLG
47765
-26
49 / 50
112
9
#BRFC
#GYRVCGL
47749
-16
50 / 50
113
7
#NerfGiants
#2YQ8RC9
47748
-1
50 / 50
114
22
#Dogs of War
#20LPRVG
47717
-31
50 / 50
115
29
Arsenal FC
#YLRLVVU
47690
-27
48 / 50
116
10
A MINI FIRM
#YQ0RG0
47685
-5
48 / 50
117
5
24/7 M.K 2
#UGPCVG
47670
-15
49 / 50
118
3
3 Crown Mob
#2VU828G8
47654
-16
50 / 50
119
23
Exodus
#98YCPJGV
47648
-6
48 / 50
120
121
HG ELITE
#P2UGVGGL
47646
-2
44 / 50
121 clash and smash
#2PC2LYU
47597
-49
50 / 50
122
21
!CrunchTime!
#29CC808
47585
-12
50 / 50
123
8
Canabliss UK
#82U8RPCL
47579
-6
50 / 50
124
47
Stealth EU
#9JVU0UUC
47550
-29
50 / 50
125
7
uk warriors
#RPL9YY
47524
-26
41 / 50
126
7
EnglishRoyales
#LQJ2LG0
47510
-14
49 / 50
127
3
newcastle RV2
#R2V98RL
47508
-2
48 / 50
128
6
NewRise!
#2LPCPQVG
47499
-9
49 / 50
129
6
EquilibriuM
#C0RJPC0
47473
-26
48 / 50
130
3
barbübians
#QU0Y0L0
47471
-2
49 / 50
131
17
XMEN
#LUJ9J8
47467
-4
48 / 50
132
2
Strictly Amish
#RLR2YR8
47462
-5
49 / 50
133
16
BANG! U R DEAD!
#2GPRYLC
47453
-9
49 / 50
134
14
Nova UK
#Q22Q2J2
47440
-13
49 / 50
135
3
Organised Chaos
#2JGQC9G
47422
-18
50 / 50
136
14
uk adult
#LJ0RYP
47367
-55
50 / 50
137
50
#NeverBackDown
#8P2U9P
47335
-32
50 / 50
138
5
ENGLAND
#YJYPG2
47334
-1
50 / 50
139
4
Salty Red End™️
#90QU29U8
47316
-18
50 / 50
140
11
man united
#28QQPGC
47292
-24
50 / 50
141
11
Wales
#2Y0CPPVU
47283
-9
50 / 50
142
3
ALL⭐️STARS
#2VURQ2GV
47267
-16
49 / 50
143
4
Scotland Brave
#U0R9VU
47263
-4
46 / 50
144
16
Manx Queenies
#9PJJY9P
47255
-8
48 / 50
145
8
Massive PEKKAS
#YJVGGQQ
47239
-16
50 / 50
146
6
AppleLogic
#L0LV8QP
47237
-2
50 / 50
147
7
England
#PPCRRJ
47216
-21
50 / 50
148
2
Sheffield (UK)
#Y0QG9QP
47172
-44
44 / 50
149
15
England
#VVY902
47165
-7
43 / 50
150
2
# Hidden leaf
#YUVVRQ0
47154
-11
50 / 50
151
6
47 RONIN
#8VQGQVC
47153
-1
50 / 50
152
11
Easy Geezers
#89VYUQL
47152
-1
50 / 50
153
28
Aurora
#GQJ2VVL
47132
-20
50 / 50
154
2
COCwork Orange
#2L89JUQ
47127
-5
50 / 50
155
4
Trophy Killers
#8P00Y9L
47115
-12
43 / 50
156
14
English Devils
#22Y99P8
47114
-1
50 / 50
157
12
Stu's Army!
#88PYQV
47113
-1
46 / 50
158
47
#Bravehearts#
#2YVC9GY
47081
-32
48 / 50
159
1
#aardvarks
#2LRCP2L
47059
-22
49 / 50
160
5
Awesome Sheep
#Y20CLLU
47051
-8
49 / 50
161
6
Barbarings
#PP9P2U
47033
-18
50 / 50
162 Tottenham FC
#YVVQ92
47023
-10
47 / 50
163
6
S.H.I.E.L.D
#UP9G28
47018
-5
50 / 50
164
12
Manchester
#VPJPLLP
47016
-2
50 / 50
165
4
Gambit
#22J2ULY
47010
-6
37 / 50
166
33
Aberdeenshire
#QCYVUJ
47008
-2
48 / 50
167
4
*CLASH STARS*
#8L28R8C0
47007
-1
48 / 50
168
6
English Crew
#LUUPQ9
46999
-8
50 / 50
169
3
THE REBELLION
#2J0UPG0
46990
-9
47 / 50
170
10
UK Pirates
#2Q08LGYV
46951
-39
49 / 50
171
27
#75 Warriors
#VVPL9UC
46942
-9
50 / 50
172
35
#Waraways
#90098C
46941
-1
43 / 50
173
24
1337 Crew
#YPLJRP
46915
-26
48 / 50
174
8
ELITE YORKSHIRE
#2J9RJ9
46890
-25
44 / 50
175 Amber Flames
#8GVPUUJR
46889
-1
50 / 50
176
16
AsianPersuasion
#8QLY2Y92
46882
-7
48 / 50
177
20
#CobOnTheRise
#GPPQVY9
46870
-12
45 / 50
178 British Bashers
#JV28PP
46870
0
45 / 50
179
11
Shadow Clashers
#9QQ9L0G
46853
-17
47 / 50
180
15
King Killers
#9J9VVUP2
46852
-1
49 / 50
181
8
Adams Clan
#GJYR00
46806
-46
46 / 50
182
3
#44
#20L9P0YU
46797
-9
50 / 50
183
13
Rage of Ares
#RP80P99
46794
-3
50 / 50
184
2
Pest
#LLJRQ9
46792
-2
48 / 50
185
1
UK ACTIVE WARS1
#8QVRJRQC
46774
-18
48 / 50
186
2
Flamed Archers
#2G9CYRVY
46755
-19
50 / 50
187
13
#cobroyale
#Y09V0YQ
46742
-13
50 / 50
188
58
Clash Krays
#2LJV80Y
46736
-6
50 / 50
189
25
UK
#RV0VV8C
46718
-18
50 / 50
190
11
British Army
#2G0UJY
46713
-5
48 / 50
191
28
24/7 clashers
#GV0U29
46675
-38
50 / 50
192
2
Clash Crew UK
#8QQG2R0
46662
-13
49 / 50
193
9
ENGLAND
#2PLC2P0
46651
-11
50 / 50
194
31
Headhunters
#9YC0V2JP
46641
-10
45 / 50
195
6
#FUBARR
#9Y99L0P
46622
-19
43 / 50
196
6
Clash of Duty
#Y80C2UJR
46621
-1
47 / 50
197
55
English Blazerz
#YQC98YU
46617
-4
48 / 50
198
3
phoenix
#QU9UV
46616
-1
43 / 50
199
8
#ARROW#
#9CLRGVV
46610
-6
50 / 50
200
4
12345abc
#8GLGUGCP
46605
-5
50 / 50

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord