Quiet

#YQU0JY9

13

5 258

5 598

Skeletons Level 12 5000/5000 Ice Spirit Level 12 5000/5000 Goblins Level 12 5000/5000 Spear Goblins Level 12 5000/5000 Zap Level 12 5000/5000 Bats Level 12 5000/5000 Fire Spirits Level 12 5000/5000 Giant Snowball Level 12 5000/5000 Archers Level 12 5000/5000 Arrows Level 12 5000/5000 Knight Level 12 5000/5000 Minions Level 12 5000/5000 Bomber Level 12 5000/5000 Cannon Level 12 5000/5000 Skeleton Barrel Level 12 5000/5000 Goblin Gang Level 12 5000/5000 Firecracker Level 9 634/800 Mortar Level 12 5000/5000 Tesla Level 12 4978/5000 Barbarians Level 12 5000/5000 Minion Horde Level 12 5000/5000 Rascals Level 12 5000/5000 Royal Giant Level 12 5000/5000 Elite Barbarians Royal Recruits Level 12 5000/5000 Heal Level 12 644/1000 Ice Golem Level 12 602/1000 Tombstone Level 12 562/1000 Mega Minion Level 12 385/1000 Dart Goblin Level 12 468/1000 Earthquake Level 11 12/800 Elixir Golem Level 10 131/400 Fireball Level 12 92/1000 Mini P.E.K.K.A Level 12 207/1000 Musketeer Level 12 627/1000 Hog Rider Level 12 597/1000 Valkyrie Level 12 472/1000 Battle Ram Level 12 591/1000 Furnace Level 12 528/1000 Flying Machine Level 12 99/1000 Bomb Tower Level 12 554/1000 Zappies Level 12 403/1000 Battle Healer Level 9 122/200 Goblin Cage Level 11 11/800 Giant Level 12 752/1000 Goblin Hut Level 12 825/1000 Inferno Tower Level 12 574/1000 Wizard Level 11 735/800 Royal Hogs Level 12 283/1000 Rocket Level 12 338/1000 Elixir Collector Level 12 677/1000 Barbarian Hut Level 12 717/1000 Three Musketeers Level 12 806/1000 Mirror Level 12 55/200 Wall Breakers Level 11 40/100 Barbarian Barrel Level 12 84/200 Rage Level 12 37/200 Skeleton Army Level 12 17/200 Goblin Barrel Level 12 0/200 Tornado Level 12 21/200 Guards Level 12 82/200 Clone Level 12 12/200 Baby Dragon Level 11 80/100 Hunter Level 12 44/200 Poison Level 12 38/200 Dark Prince Level 12 6/200 Freeze Level 12 43/200 Prince Level 12 43/200 Witch Level 11 96/100 Balloon Level 12 22/200 Bowler Level 12 27/200 Cannon Cart Level 12 28/200 Electro Dragon Level 12 33/200 Executioner Level 12 3/200 Giant Skeleton Level 12 53/200 Lightning Level 12 16/200 X-Bow Level 12 94/200 Goblin Giant Level 12 23/200 P.E.K.K.A Level 12 38/200 Golem Level 12 2/200 The Log Level 11 8/10 Miner Level 11 8/10 Princess Level 11 4/10 Ice Wizard Level 11 3/10 Bandit Level 11 6/10 Fisherman Level 11 2/10 Royal Ghost Level 12 1/20 Magic Archer Level 11 2/10 Night Witch Level 11 5/10 Inferno Dragon Level 11 4/10 Lumberjack Level 11 9/10 Electro Wizard Level 12 5/20 Ram Rider Level 11 0/10 Graveyard Level 11 4/10 Sparky Level 11 5/10 Lava Hound Level 12 2/20 Mega Knight Level 11 7/10

Legendárky (17/17)

9 10 11 12 13
8/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 22
8/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 22
4/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 26
3/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 27
6/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 24
2/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 28
1/20
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 19
2/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 28
5/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 25
4/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 26
9/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 21
5/20
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 15
0/10
0/20
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 30
4/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 26
5/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 25
2/20
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 18
7/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 23

Cesta k MAXu (1/97)

9 10 11 12 13
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
634/800
0/1000
0/2000
0/5000
Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 8166Čas requestování:  ~69 dnů
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
4978/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 22Čas requestování:  ~1 dnů
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
644/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 356Čas requestování:  ~30 dnů
602/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 398Čas requestování:  ~34 dnů
562/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 438Čas requestování:  ~37 dnů
385/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 615Čas requestování:  ~52 dnů
468/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 532Čas requestování:  ~45 dnů
12/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1788Čas requestování:  ~149 dnů
131/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 2069Čas requestování:  ~173 dnů
92/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 908Čas requestování:  ~76 dnů
207/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 793Čas requestování:  ~67 dnů
627/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 373Čas requestování:  ~32 dnů
597/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 403Čas requestování:  ~34 dnů
472/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 528Čas requestování:  ~44 dnů
591/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 409Čas requestování:  ~35 dnů
528/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 472Čas requestování:  ~40 dnů
99/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 901Čas requestování:  ~76 dnů
554/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 446Čas requestování:  ~38 dnů
403/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 597Čas requestování:  ~50 dnů
122/200
0/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 2278Čas requestování:  ~190 dnů
11/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1789Čas requestování:  ~150 dnů
752/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 248Čas requestování:  ~21 dnů
825/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 175Čas requestování:  ~15 dnů
574/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 426Čas requestování:  ~36 dnů
735/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1065Čas requestování:  ~89 dnů
283/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 717Čas requestování:  ~60 dnů
338/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 662Čas requestování:  ~56 dnů
677/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 323Čas requestování:  ~27 dnů
717/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 283Čas requestování:  ~24 dnů
806/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 194Čas requestování:  ~17 dnů
55/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 145Čas requestování:  ~37 týdnů
40/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 260Čas requestování:  ~65 týdnů
84/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 116Čas requestování:  ~29 týdnů
37/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 163Čas requestování:  ~41 týdnů
17/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 183Čas requestování:  ~46 týdnů
0/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 200Čas requestování:  ~50 týdnů
21/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 179Čas requestování:  ~45 týdnů
82/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 118Čas requestování:  ~30 týdnů
12/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 188Čas requestování:  ~47 týdnů
80/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 220Čas requestování:  ~55 týdnů
44/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 156Čas requestování:  ~39 týdnů
38/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 162Čas requestování:  ~41 týdnů
6/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 194Čas requestování:  ~49 týdnů
43/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 157Čas requestování:  ~40 týdnů
43/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 157Čas requestování:  ~40 týdnů
96/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 204Čas requestování:  ~51 týdnů
22/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 178Čas requestování:  ~45 týdnů
27/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 173Čas requestování:  ~44 týdnů
28/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 172Čas requestování:  ~43 týdnů
33/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 167Čas requestování:  ~42 týdnů
3/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 197Čas requestování:  ~50 týdnů
53/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 147Čas requestování:  ~37 týdnů
16/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 184Čas requestování:  ~46 týdnů
94/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 106Čas requestování:  ~27 týdnů
23/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 177Čas requestování:  ~45 týdnů
38/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 162Čas requestování:  ~41 týdnů
2/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 198Čas requestování:  ~50 týdnů

Balance levelů karet / kingaβ (Level 13)

-4 -3 -2 -1
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
9 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
10 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
9 13
11 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord