AndresMoreno02

#QRY2RRGR

13

5 293

5 318

Level 9 6567/800 Level 11 6149/2000 Level 10 6479/1000 Level 12 5000/5000 Level 13 0/250 Level 12 5000/5000 Level 9 7679/800 Level 7 3497/200 Level 10 4907/1000 Level 12 4299/5000 Level 11 2774/2000 Level 13 0/250 Level 10 4997/1000 Level 9 5821/800 Level 9 4889/800 Level 13 0/250 Level 9 7146/800 Level 11 4754/2000 Level 10 4760/1000 Level 10 6019/1000 Level 9 3349/800 Level 10 7063/1000 Level 10 4862/1000 Level 9 2713/800 Level 8 1124/100 Level 11 951/800 Level 13 0/50 Level 13 0/50 Level 10 967/400 Level 3 4/2 Level 13 0/50 Level 11 253/800 Level 10 600/400 Level 11 402/800 Level 11 610/800 Level 11 1189/800 Level 10 959/400 Level 13 0/50 Level 7 1300/50 Level 8 935/100 Level 10 593/400 Level 9 1020/200 Level 10 1004/400 Level 9 672/200 Level 9 808/200 Level 10 615/400 Level 10 579/400 Level 9 896/200 Level 9 955/200 Level 9 119/20 Level 10 36/50 Level 10 67/50 Level 9 96/20 Level 6 9/2 Level 10 52/50 Level 10 71/50 Level 13 0/10 Level 9 191/20 Level 10 122/50 Level 9 87/20 Level 10 85/50 Level 9 152/20 Level 9 99/20 Level 9 61/20 Level 9 67/20 Level 13 0/10 Level 10 101/50 Level 9 115/20 Level 9 41/20 Level 10 61/50 Level 9 55/20 Level 9 104/20 Level 10 16/50 Level 7 65/4 Level 11 141/100 Level 9 102/20 Level 10 2/4 Level 10 1/4 Level 10 0/4 Level 9 1/2 Level 9 1/2 Level 10 2/4 Level 9 4/2 Level 9 4/2 Level 11 2/10 Level 9 1/2 Level 11 9/10 Level 9 3/2 Level 10 2/4 Level 9 3/2 Level 13 0/1 Level 9 1/2

Turnajový standard (85/92)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Cena upgradu 7→9: 6000
100/100
Cena upgradu 8→9: 4000
2/2
2/4
0/10
0/20
0/50
0/100
Cena upgradu 3→4: 50Cena upgradu 3→9: 7600Karet potřeba: 182Čas requestování:  ~16 dnů
50/50
100/100
Cena upgradu 7→9: 6000
100/100
Cena upgradu 8→9: 4000
2/2
4/4
3/10
Cena upgradu 6→8: 2400Cena upgradu 6→9: 6400Karet potřeba: 7Čas requestování:  ~2 týdnů
4/4
10/10
Cena upgradu 7→9: 6000

Legendárky (16/16)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 33
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→10: 5000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 35
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→10: 5000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 35
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→11: 25000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 32
2/2
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→11: 25000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 32
2/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 28
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→10: 5000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 35
9/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 21
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→11: 25000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 33
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→11: 25000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→10: 5000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 35

Cesta k MAXu (10/92)

9 10 11 12 13
800/800
1000/1000
2000/2000
2767/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 2233Čas requestování:  ~19 dnů
2000/2000
4149/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 851Čas requestování:  ~8 dnů
1000/1000
2000/2000
3479/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1521Čas requestování:  ~13 dnů
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
3879/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1121Čas requestování:  ~10 dnů
400/400
800/800
1000/1000
1297/2000
0/5000
Cena upgradu 7→11: 34000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 5703Čas requestování:  ~48 dnů
1000/1000
2000/2000
1907/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 3093Čas requestování:  ~26 dnů
4299/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 701Čas requestování:  ~6 dnů
2000/2000
774/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 4226Čas requestování:  ~36 dnů
1000/1000
2000/2000
1997/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 3003Čas requestování:  ~26 dnů
800/800
1000/1000
2000/2000
2021/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 2979Čas requestování:  ~25 dnů
800/800
1000/1000
2000/2000
1089/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 3911Čas requestování:  ~33 dnů
800/800
1000/1000
2000/2000
3346/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1654Čas requestování:  ~14 dnů
2000/2000
2754/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 2246Čas requestování:  ~19 dnů
1000/1000
2000/2000
1760/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 3240Čas requestování:  ~27 dnů
1000/1000
2000/2000
3019/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1981Čas requestování:  ~17 dnů
800/800
1000/1000
1549/2000
0/5000
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 5451Čas requestování:  ~46 dnů
1000/1000
2000/2000
4063/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 937Čas requestování:  ~8 dnů
1000/1000
2000/2000
1862/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 3138Čas requestování:  ~27 dnů
800/800
1000/1000
913/2000
0/5000
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 6087Čas requestování:  ~51 dnů
100/100
200/200
400/400
424/800
0/1000
Cena upgradu 8→11: 32000Cena upgradu 8→13: 182000Karet potřeba: 1376Čas requestování:  ~115 dnů
800/800
151/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 849Čas requestování:  ~71 dnů
400/400
567/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1233Čas requestování:  ~103 dnů
253/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1547Čas requestování:  ~129 dnů
400/400
200/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1600Čas requestování:  ~134 dnů
402/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1398Čas requestování:  ~117 dnů
610/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1190Čas requestování:  ~100 dnů
800/800
389/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 611Čas requestování:  ~51 dnů
400/400
559/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1241Čas requestování:  ~104 dnů
100/100
200/200
400/400
600/800
0/1000
Cena upgradu 7→11: 34000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 1200Čas requestování:  ~100 dnů
100/100
200/200
400/400
235/800
0/1000
Cena upgradu 8→11: 32000Cena upgradu 8→13: 182000Karet potřeba: 1565Čas requestování:  ~131 dnů
400/400
193/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1607Čas requestování:  ~134 dnů
200/200
400/400
420/800
0/1000
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1380Čas requestování:  ~115 dnů
400/400
604/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1196Čas requestování:  ~100 dnů
200/200
400/400
72/800
0/1000
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1728Čas requestování:  ~144 dnů
200/200
400/400
208/800
0/1000
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1592Čas requestování:  ~133 dnů
400/400
215/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1585Čas requestování:  ~133 dnů
400/400
179/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1621Čas requestování:  ~136 dnů
200/200
400/400
296/800
0/1000
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1504Čas requestování:  ~126 dnů
200/200
400/400
355/800
0/1000
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1445Čas requestování:  ~121 dnů
20/20
50/50
49/100
0/200
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 251Čas requestování:  ~63 týdnů
36/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 314Čas requestování:  ~79 týdnů
50/50
17/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 283Čas requestování:  ~71 týdnů
20/20
50/50
26/100
0/200
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 274Čas requestování:  ~69 týdnů
50/50
2/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 298Čas requestování:  ~75 týdnů
50/50
21/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 279Čas requestování:  ~70 týdnů
20/20
50/50
100/100
21/200
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 179Čas requestování:  ~45 týdnů
50/50
72/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 228Čas requestování:  ~57 týdnů
20/20
50/50
17/100
0/200
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 283Čas requestování:  ~71 týdnů
50/50
35/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 265Čas requestování:  ~67 týdnů
20/20
50/50
82/100
0/200
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 218Čas requestování:  ~55 týdnů
20/20
50/50
29/100
0/200
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 271Čas requestování:  ~68 týdnů
20/20
41/50
0/100
0/200
Cena upgradu 9→10: 8000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 309Čas requestování:  ~78 týdnů
20/20
47/50
0/100
0/200
Cena upgradu 9→10: 8000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 303Čas requestování:  ~76 týdnů
50/50
51/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 249Čas requestování:  ~63 týdnů
20/20
50/50
45/100
0/200
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 255Čas requestování:  ~64 týdnů
20/20
21/50
0/100
0/200
Cena upgradu 9→10: 8000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 329Čas requestování:  ~83 týdnů
50/50
11/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 289Čas requestování:  ~73 týdnů
20/20
35/50
0/100
0/200
Cena upgradu 9→10: 8000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 315Čas requestování:  ~79 týdnů
20/20
50/50
34/100
0/200
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 266Čas requestování:  ~67 týdnů
16/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 334Čas requestování:  ~84 týdnů
10/10
20/20
35/50
0/100
0/200
Cena upgradu 7→10: 14000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 315Čas requestování:  ~79 týdnů
100/100
41/200
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 159Čas requestování:  ~40 týdnů
20/20
50/50
32/100
0/200
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 268Čas requestování:  ~67 týdnů

Balance levelů karet / kingaβ (Level 13)

-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
9 12 13
11 12 13
10 12 13
12 13
13
12 13
9 12 13
7 11 13
10 12 13
12 13
11 12 13
13
10 12 13
9 12 13
9 12 13
13
9 12 13
11 12 13
10 12 13
10 12 13
9 11 13
10 12 13
10 12 13
9 11 13
8 11 13
11 12 13
13
13
10 11 13
3 4 13
13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 12 13
10 11 13
13
7 11 13
8 11 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
10 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
9 11 13
10 13
10 11 13
9 11 13
6 8 13
10 11 13
10 11 13
13
9 12 13
10 11 13
9 11 13
10 11 13
9 11 13
9 11 13
9 10 13
9 10 13
13
10 11 13
9 11 13
9 10 13
10 11 13
9 10 13
9 11 13
10 13
7 10 13
11 12 13
9 11 13
10 13
10 13
10 13
9 13
9 13
10 13
9 10 13
9 10 13
11 13
9 13
11 13
9 10 13
10 13
9 10 13
13
9 13

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord