Nøvà I KillèŘ

#CLVYUQRC

13

5 801

6 021

Level 7 7609/200 Level 8 8370/400 Level 12 3006/5000 Level 8 7778/400 Level 7 6576/200 Level 12 2614/5000 Level 11 4483/2000 Level 12 4856/5000 Level 6 9500/100 Level 9 6902/800 Level 1 8149/2 Level 8 7262/400 Level 12 5000/5000 Level 9 4897/800 Level 7 7611/200 Level 1 5949/2 Level 4 1306/4 Level 10 1028/400 Level 6 1294/20 Level 11 401/800 Level 3 188/2 Level 11 326/800 Level 8 716/100 Level 12 510/1000 Level 10 522/400 Level 10 960/400 Level 3 881/2 Level 6 1265/20 Level 3 1309/2 Level 3 387/2 Level 10 648/400 Level 9 1311/200 Level 12 469/1000 Level 11 137/800 Level 3 900/2 Level 10 647/400 Level 7 1456/50 Level 11 969/800 Level 9 90/20 Level 12 84/200 Level 7 102/4 Level 7 38/4 Level 6 19/2 Level 10 51/50 Level 10 44/50 Level 7 142/4 Level 10 31/50 Level 6 71/2 Level 11 44/100 Level 10 21/50 Level 7 123/4 Level 9 1/20 Level 9 14/20 Level 10 63/50 Level 6 177/2 Level 6 68/2 Level 11 104/100 Level 8 115/10 Level 10 13/50 Level 9 103/20 Level 6 94/2 Level 10 18/50 Level 10 29/50 Level 12 0/20 Level 9 3/2 Level 10 2/4 Level 9 5/2 Level 9 3/2 Level 11 1/10 Level 10 3/4 Level 10 1/4 Level 9 1/2 Level 9 3/2 Level 10 2/4 Level 9 7/2 Level 10 0/4 Level 10 1/4 Level 11 1/10

Turnajový standard (65/94)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
200/200
400/400
Cena upgradu 7→9: 6000
400/400
Cena upgradu 8→9: 4000
400/400
Cena upgradu 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena upgradu 7→9: 6000
100/100
200/200
400/400
Cena upgradu 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena upgradu 1→9: 7625
400/400
Cena upgradu 8→9: 4000
200/200
400/400
Cena upgradu 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena upgradu 1→9: 7625
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 4→9: 7550
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 3→9: 7600
100/100
Cena upgradu 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 3→9: 7600
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 3→9: 7600
50/50
100/100
Cena upgradu 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena upgradu 7→9: 6000
4/4
10/10
Cena upgradu 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Cena upgradu 6→9: 6400
4/4
10/10
Cena upgradu 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Cena upgradu 6→9: 6400
4/4
10/10
Cena upgradu 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Cena upgradu 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena upgradu 6→9: 6400
10/10
Cena upgradu 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena upgradu 6→9: 6400

Legendárky (17/17)

9 10 11 12 13
0/20
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 20
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→11: 25000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 33
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
2/2
3/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→11: 25000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 31
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→11: 25000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 33
1/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 29
3/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 31
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→10: 5000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 35
2/2
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 9→11: 25000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 33
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
2/2
4/4
1/10
0/20
Cena upgradu 9→12: 75000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 29
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 34
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 33
1/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 29

Cesta k MAXu (16/94)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3409/5000
Cena upgradu 7→12: 84000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 1591Čas requestování:  ~14 dnů
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4170/5000
Cena upgradu 8→12: 82000Cena upgradu 8→13: 182000Karet potřeba: 830Čas requestování:  ~7 dnů
3006/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 1994Čas requestování:  ~17 dnů
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3578/5000
Cena upgradu 8→12: 82000Cena upgradu 8→13: 182000Karet potřeba: 1422Čas requestování:  ~12 dnů
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2376/5000
Cena upgradu 7→12: 84000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 2624Čas requestování:  ~22 dnů
2614/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 2386Čas requestování:  ~20 dnů
2000/2000
2483/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 2517Čas requestování:  ~21 dnů
4856/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 144Čas requestování:  ~2 dnů
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 6→13: 185000
800/800
1000/1000
2000/2000
3102/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1898Čas requestování:  ~16 dnů
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3949/5000
Cena upgradu 1→12: 85625Cena upgradu 1→13: 185625Karet potřeba: 1051Čas requestování:  ~9 dnů
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3062/5000
Cena upgradu 8→12: 82000Cena upgradu 8→13: 182000Karet potřeba: 1938Čas requestování:  ~17 dnů
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
800/800
1000/1000
2000/2000
1097/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 3903Čas requestování:  ~33 dnů
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3411/5000
Cena upgradu 7→12: 84000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 1589Čas requestování:  ~14 dnů
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
1749/5000
Cena upgradu 1→12: 85625Cena upgradu 1→13: 185625Karet potřeba: 3251Čas requestování:  ~28 dnů
100/100
200/200
400/400
606/800
0/1000
Cena upgradu 4→11: 35550Cena upgradu 4→13: 185550Karet potřeba: 1194Čas requestování:  ~100 dnů
400/400
628/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1172Čas requestování:  ~98 dnů
100/100
200/200
400/400
594/800
0/1000
Cena upgradu 6→11: 35000Cena upgradu 6→13: 185000Karet potřeba: 1206Čas requestování:  ~101 dnů
401/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1399Čas requestování:  ~117 dnů
100/100
88/200
0/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 3→9: 7600Cena upgradu 3→13: 185600Karet potřeba: 2312Čas requestování:  ~193 dnů
326/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1474Čas requestování:  ~123 dnů
100/100
200/200
400/400
16/800
0/1000
Cena upgradu 8→11: 32000Cena upgradu 8→13: 182000Karet potřeba: 1784Čas requestování:  ~149 dnů
510/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 490Čas requestování:  ~41 dnů
400/400
122/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1678Čas requestování:  ~140 dnů
400/400
560/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1240Čas requestování:  ~104 dnů
100/100
200/200
400/400
181/800
0/1000
Cena upgradu 3→11: 35600Cena upgradu 3→13: 185600Karet potřeba: 1619Čas requestování:  ~135 dnů
100/100
200/200
400/400
565/800
0/1000
Cena upgradu 6→11: 35000Cena upgradu 6→13: 185000Karet potřeba: 1235Čas requestování:  ~103 dnů
100/100
200/200
400/400
609/800
0/1000
Cena upgradu 3→11: 35600Cena upgradu 3→13: 185600Karet potřeba: 1191Čas requestování:  ~100 dnů
100/100
200/200
87/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 3→10: 15600Cena upgradu 3→13: 185600Karet potřeba: 2113Čas requestování:  ~177 dnů
400/400
248/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1552Čas requestování:  ~130 dnů
200/200
400/400
711/800
0/1000
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1089Čas requestování:  ~91 dnů
469/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 531Čas requestování:  ~45 dnů
137/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1663Čas requestování:  ~139 dnů
100/100
200/200
400/400
200/800
0/1000
Cena upgradu 3→11: 35600Cena upgradu 3→13: 185600Karet potřeba: 1600Čas requestování:  ~134 dnů
400/400
247/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1553Čas requestování:  ~130 dnů
100/100
200/200
400/400
756/800
0/1000
Cena upgradu 7→11: 34000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 1044Čas requestování:  ~87 dnů
800/800
169/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 831Čas requestování:  ~70 dnů
20/20
50/50
20/100
0/200
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 280Čas requestování:  ~70 týdnů
84/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 116Čas requestování:  ~29 týdnů
10/10
20/20
50/50
22/100
0/200
Cena upgradu 7→11: 34000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 278Čas requestování:  ~70 týdnů
10/10
20/20
8/50
0/100
0/200
Cena upgradu 7→10: 14000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 342Čas requestování:  ~86 týdnů
10/10
9/20
0/50
0/100
0/200
Cena upgradu 6→9: 6400Cena upgradu 6→13: 184400Karet potřeba: 361Čas requestování:  ~91 týdnů
50/50
1/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 299Čas requestování:  ~75 týdnů
44/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 306Čas requestování:  ~77 týdnů
10/10
20/20
50/50
62/100
0/200
Cena upgradu 7→11: 34000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 238Čas requestování:  ~60 týdnů
31/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 319Čas requestování:  ~80 týdnů
10/10
20/20
41/50
0/100
0/200
Cena upgradu 6→10: 14400Cena upgradu 6→13: 184400Karet potřeba: 309Čas requestování:  ~78 týdnů
44/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 256Čas requestování:  ~64 týdnů
21/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 329Čas requestování:  ~83 týdnů
10/10
20/20
50/50
43/100
0/200
Cena upgradu 7→11: 34000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 257Čas requestování:  ~65 týdnů
1/20
0/50
0/100
0/200
Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 369Čas requestování:  ~93 týdnů
14/20
0/50
0/100
0/200
Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 356Čas requestování:  ~89 týdnů
50/50
13/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 287Čas requestování:  ~72 týdnů
10/10
20/20
50/50
97/100
0/200
Cena upgradu 6→11: 34400Cena upgradu 6→13: 184400Karet potřeba: 203Čas requestování:  ~51 týdnů
10/10
20/20
38/50
0/100
0/200
Cena upgradu 6→10: 14400Cena upgradu 6→13: 184400Karet potřeba: 312Čas requestování:  ~78 týdnů
100/100
4/200
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 196Čas requestování:  ~49 týdnů
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
Cena upgradu 8→11: 32000Cena upgradu 8→13: 182000Karet potřeba: 265Čas requestování:  ~67 týdnů
13/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 337Čas requestování:  ~85 týdnů
20/20
50/50
33/100
0/200
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 267Čas requestování:  ~67 týdnů
10/10
20/20
50/50
14/100
0/200
Cena upgradu 6→11: 34400Cena upgradu 6→13: 184400Karet potřeba: 286Čas requestování:  ~72 týdnů
18/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 332Čas requestování:  ~83 týdnů
29/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 321Čas requestování:  ~81 týdnů

Balance levelů karet / kingaβ (Level 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
7 12 13
13
8 12 13
13
12 13
13
8 12 13
13
7 12 13
12 13
11 12 13
12 13
6 13
9 12 13
1 12 13
13
13
13
8 12 13
12 13
13
9 12 13
7 12 13
1 12 13
4 11 13
10 11 13
6 11 13
11 13
13
3 9 13
13
11 13
8 11 13
12 13
13
10 11 13
10 11 13
3 11 13
6 11 13
3 11 13
3 10 13
10 11 13
9 11 13
12 13
11 13
3 11 13
13
10 11 13
7 11 13
11 12 13
9 11 13
12 13
7 11 13
7 10 13
6 9 13
13
10 11 13
10 13
7 11 13
10 13
6 10 13
11 13
10 13
7 11 13
13
9 13
9 13
10 11 13
6 11 13
6 10 13
11 12 13
8 11 13
10 13
9 11 13
6 11 13
10 13
10 13
12 13
13
13
9 10 13
10 13
9 10 13
9 10 13
11 13
10 13
10 13
9 13
9 10 13
10 13
9 11 13
10 13
10 13
11 13

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord