☆Makotto☆

#8922LJQV

13

5 453

6 295

Turnajový standard (73/96)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena upgradu 5→9: 7400
100/100
200/200
400/400
Cena upgradu 6→9: 7000
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena upgradu 4→9: 7550
100/100
200/200
400/400
Cena upgradu 6→9: 7000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena upgradu 1→9: 7625
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
200/200
400/400
Cena upgradu 1→9: 7625
50/50
100/100
Cena upgradu 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
29/100
Cena upgradu 3→8: 3600Cena upgradu 3→9: 7600Karet potřeba: 71Čas requestování:  ~6 dnů
50/50
100/100
Cena upgradu 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 3→9: 7600
10/10
20/20
33/50
0/100
Cena upgradu 5→7: 1400Cena upgradu 5→9: 7400Karet potřeba: 117Čas requestování:  ~10 dnů
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 3→9: 7600
2/2
4/4
10/10
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 3→9: 7600
100/100
Cena upgradu 8→9: 4000
20/20
50/50
100/100
Cena upgradu 6→9: 7000
100/100
Cena upgradu 8→9: 4000
2/2
4/4
10/10
Cena upgradu 6→9: 6400
2/2
4/4
10/10
Cena upgradu 6→9: 6400
4/4
10/10
Cena upgradu 7→9: 6000
2/2
4/4
10/10
Cena upgradu 6→9: 6400
10/10
Cena upgradu 8→9: 4000

Legendárky (17/17)

9 10 11 12 13
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 33
3/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 27
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
4/4
2/10
0/20
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 28
6/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 24
4/4
2/10
0/20
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 28
8/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 22
6/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 24
1/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 29
1/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 29
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
10/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 20
2/2
4/4
4/10
0/20
Cena upgradu 9→12: 75000Cena upgradu 9→13: 175000Karet potřeba: 26
5/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 25

Cesta k MAXu (13/96)

9 10 11 12 13
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 5→13: 185400
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000
4533/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 467Čas requestování:  ~4 dnů
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2983/5000
Cena upgradu 6→12: 85000Cena upgradu 6→13: 185000Karet potřeba: 2017Čas requestování:  ~17 dnů
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000
800/800
1000/1000
2000/2000
4750/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 250Čas requestování:  ~3 dnů
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 4→13: 185550
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 6→13: 185000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
3927/5000
Cena upgradu 1→12: 85625Cena upgradu 1→13: 185625Karet potřeba: 1073Čas requestování:  ~9 dnů
5000/5000
Cena upgradu 12→13: 100000
1000/1000
2000/2000
5000/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
4302/5000
Cena upgradu 1→12: 85625Cena upgradu 1→13: 185625Karet potřeba: 698Čas requestování:  ~6 dnů
100/100
200/200
400/400
800/800
332/1000
Cena upgradu 7→12: 84000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 668Čas requestování:  ~56 dnů
100/100
200/200
400/400
800/800
70/1000
Cena upgradu 3→12: 85600Cena upgradu 3→13: 185600Karet potřeba: 930Čas requestování:  ~78 dnů
800/800
455/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 545Čas requestování:  ~46 dnů
100/100
200/200
400/400
189/800
0/1000
Cena upgradu 3→11: 35600Cena upgradu 3→13: 185600Karet potřeba: 1611Čas requestování:  ~135 dnů
800/800
68/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 932Čas requestování:  ~78 dnů
800/800
106/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 894Čas requestování:  ~75 dnů
459/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 541Čas requestování:  ~46 dnů
400/400
709/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1091Čas requestování:  ~91 dnů
362/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 638Čas requestování:  ~54 dnů
100/100
200/200
400/400
800/800
335/1000
Cena upgradu 7→12: 84000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 665Čas requestování:  ~56 dnů
100/100
200/200
400/400
800/800
229/1000
Cena upgradu 3→12: 85600Cena upgradu 3→13: 185600Karet potřeba: 771Čas requestování:  ~65 dnů
100/100
200/200
400/400
178/800
0/1000
Cena upgradu 3→11: 35600Cena upgradu 3→13: 185600Karet potřeba: 1622Čas requestování:  ~136 dnů
236/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 764Čas requestování:  ~64 dnů
800/800
355/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 645Čas requestování:  ~54 dnů
800/800
34/1000
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 966Čas requestování:  ~81 dnů
622/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 378Čas requestování:  ~32 dnů
100/100
200/200
400/400
800/800
261/1000
Cena upgradu 3→12: 85600Cena upgradu 3→13: 185600Karet potřeba: 739Čas requestování:  ~62 dnů
100/100
200/200
400/400
800/800
22/1000
Cena upgradu 8→12: 82000Cena upgradu 8→13: 182000Karet potřeba: 978Čas requestování:  ~82 dnů
400/400
800/800
270/1000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 730Čas requestování:  ~61 dnů
100/100
200/200
400/400
800/800
418/1000
Cena upgradu 6→12: 85000Cena upgradu 6→13: 185000Karet potřeba: 582Čas requestování:  ~49 dnů
100/100
200/200
400/400
800/800
146/1000
Cena upgradu 8→12: 82000Cena upgradu 8→13: 182000Karet potřeba: 854Čas requestování:  ~72 dnů
13/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 287Čas requestování:  ~72 týdnů
10/10
20/20
41/50
0/100
0/200
Cena upgradu 6→10: 14400Cena upgradu 6→13: 184400Karet potřeba: 309Čas requestování:  ~78 týdnů
48/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 252Čas requestování:  ~63 týdnů
49/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 251Čas requestování:  ~63 týdnů
67/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 233Čas requestování:  ~59 týdnů
18/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 182Čas requestování:  ~46 týdnů
100/100
8/200
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 192Čas requestování:  ~48 týdnů
31/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 269Čas requestování:  ~68 týdnů
71/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 229Čas requestování:  ~58 týdnů
10/10
20/20
50/50
60/100
0/200
Cena upgradu 6→11: 34400Cena upgradu 6→13: 184400Karet potřeba: 240Čas requestování:  ~60 týdnů
50/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 250Čas requestování:  ~63 týdnů
10/10
20/20
40/50
0/100
0/200
Cena upgradu 7→10: 14000Cena upgradu 7→13: 184000Karet potřeba: 310Čas requestování:  ~78 týdnů
99/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 201Čas requestování:  ~51 týdnů
50/50
12/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 288Čas requestování:  ~72 týdnů
48/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 152Čas requestování:  ~38 týdnů
50/50
31/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 269Čas requestování:  ~68 týdnů
10/10
20/20
50/50
63/100
0/200
Cena upgradu 6→11: 34400Cena upgradu 6→13: 184400Karet potřeba: 237Čas requestování:  ~60 týdnů
50/50
22/100
0/200
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 278Čas requestování:  ~70 týdnů
57/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 143Čas requestování:  ~36 týdnů
48/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 252Čas requestování:  ~63 týdnů
50/50
100/100
22/200
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 178Čas requestování:  ~45 týdnů
10/10
20/20
47/50
0/100
0/200
Cena upgradu 8→10: 12000Cena upgradu 8→13: 182000Karet potřeba: 303Čas requestování:  ~76 týdnů
10/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 340Čas requestování:  ~85 týdnů
6/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 194Čas requestování:  ~49 týdnů

Balance levelů karet / kingaβ (Level 13)

-12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
11 13
5 13
10 13
11 13
12 13
12 13
10 13
6 12 13
12 13
13
12 13
13
10 13
9 12 13
4 13
11 13
6 13
11 13
13
11 13
1 12 13
12 13
10 13
1 12 13
7 12 13
3 11 13
13
13
11 12 13
3 11 13
3 8 13
11 12 13
11 12 13
13
12 13
13
10 11 13
13
12 13
7 12 13
3 12 13
5 7 13
3 11 13
12 13
11 12 13
11 12 13
12 13
3 12 13
8 12 13
10 12 13
6 12 13
8 12 13
11 13
6 10 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 12 13
11 13
11 13
13
6 11 13
11 13
7 10 13
11 13
10 11 13
12 13
13
10 11 13
6 11 13
10 11 13
12 13
11 13
13
10 12 13
8 10 13
10 13
12 13
13
10 13
10 13
11 13
10 13
10 11 13
11 13
10 11 13
11 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 12 13
9 11 13
13
11 13

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord

Deck Shop survey!

Help me make Deck Shop better in 2020 by filling out this survey. (English only)