Italo

#88G09JUR

13

4 156

5 130

EliteWarCoCs

Co-leader

Level 12 2569/5000 Level 12 1639/5000 Level 10 6038/1000 Level 10 3948/1000 Level 12 1185/5000 Level 12 855/5000 Level 12 847/5000 Level 11 527/2000 Level 12 190/5000 Level 12 1216/5000 Level 10 3784/1000 Level 13 0/250 Level 9 5987/800 Level 12 1996/5000 Level 12 1543/5000 Level 12 249/5000 Level 12 1892/5000 Level 12 83/5000 Level 9 5247/800 Level 12 37/5000 Level 12 0/5000 Level 12 1782/5000 Level 9 4875/800 Level 12 533/5000 Level 11 238/800 Level 11 46/800 Level 11 231/800 Level 12 158/1000 Level 11 75/800 Level 11 7/800 Level 10 26/400 Level 11 0/800 Level 10 14/400 Level 11 34/800 Level 12 42/1000 Level 11 127/800 Level 11 124/800 Level 11 94/800 Level 10 214/400 Level 11 433/800 Level 11 350/800 Level 9 639/200 Level 9 768/200 Level 11 31/800 Level 10 400/400 Level 12 114/1000 Level 11 56/800 Level 11 214/800 Level 9 66/20 Level 11 0/100 Level 9 60/20 Level 10 25/50 Level 9 4/20 Level 10 4/50 Level 11 7/100 Level 11 4/100 Level 10 35/50 Level 10 16/50 Level 11 3/100 Level 12 68/200 Level 10 44/50 Level 10 15/50 Level 10 4/50 Level 9 37/20 Level 11 2/100 Level 10 43/50 Level 11 0/100 Level 11 6/100 Level 11 7/100 Level 10 42/50 Level 10 42/50 Level 10 13/50 Level 10 39/50 Level 12 25/200 Level 10 9/50 Level 11 1/10 Level 10 3/4 Level 10 0/4 Level 12 1/20 Level 11 2/10 Level 11 0/10 Level 10 1/4 Level 10 0/4 Level 11 2/10 Level 11 0/10 Level 12 3/20 Level 10 0/4 Level 10 2/4 Level 10 2/4 Level 10 1/4 Level 10 0/4

Legendárky (16/16)

9 10 11 12 13
1/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 29
3/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 31
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 34
1/20
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 19
2/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 28
0/10
0/20
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 30
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 33
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 34
2/10
0/20
Cena upgradu 11→12: 50000Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 28
0/10
0/20
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 30
3/20
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 17
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 34
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
2/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 32
1/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 33
0/4
0/10
0/20
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 34

Cesta k MAXu (1/91)

9 10 11 12 13
2569/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 2431Čas requestování:  ~21 dnů
1639/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 3361Čas requestování:  ~29 dnů
1000/1000
2000/2000
3038/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1962Čas requestování:  ~17 dnů
1000/1000
2000/2000
948/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 4052Čas requestování:  ~34 dnů
1185/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 3815Čas requestování:  ~32 dnů
855/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 4145Čas requestování:  ~35 dnů
847/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 4153Čas requestování:  ~35 dnů
527/2000
0/5000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 6473Čas requestování:  ~54 dnů
190/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 4810Čas requestování:  ~41 dnů
1216/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 3784Čas requestování:  ~32 dnů
1000/1000
2000/2000
784/5000
Cena upgradu 10→12: 70000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 4216Čas requestování:  ~36 dnů
800/800
1000/1000
2000/2000
2187/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 2813Čas requestování:  ~24 dnů
1996/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 3004Čas requestování:  ~26 dnů
1543/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 3457Čas requestování:  ~29 dnů
249/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 4751Čas requestování:  ~40 dnů
1892/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 3108Čas requestování:  ~26 dnů
83/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 4917Čas requestování:  ~41 dnů
800/800
1000/1000
2000/2000
1447/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 3553Čas requestování:  ~30 dnů
37/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 4963Čas requestování:  ~42 dnů
0/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 5000Čas requestování:  ~42 dnů
1782/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 3218Čas requestování:  ~27 dnů
800/800
1000/1000
2000/2000
1075/5000
Cena upgradu 9→12: 78000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 3925Čas requestování:  ~33 dnů
533/5000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 4467Čas requestování:  ~38 dnů
238/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1562Čas requestování:  ~131 dnů
46/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1754Čas requestování:  ~147 dnů
231/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1569Čas requestování:  ~131 dnů
158/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 842Čas requestování:  ~71 dnů
75/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1725Čas requestování:  ~144 dnů
7/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1793Čas requestování:  ~150 dnů
26/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 2174Čas requestování:  ~182 dnů
0/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1800Čas requestování:  ~150 dnů
14/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 2186Čas requestování:  ~183 dnů
34/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1766Čas requestování:  ~148 dnů
42/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 958Čas requestování:  ~80 dnů
127/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1673Čas requestování:  ~140 dnů
124/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1676Čas requestování:  ~140 dnů
94/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1706Čas requestování:  ~143 dnů
214/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1986Čas requestování:  ~166 dnů
433/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1367Čas requestování:  ~114 dnů
350/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1450Čas requestování:  ~121 dnů
200/200
400/400
39/800
0/1000
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1761Čas requestování:  ~147 dnů
200/200
400/400
168/800
0/1000
Cena upgradu 9→11: 28000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 1632Čas requestování:  ~136 dnů
31/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1769Čas requestování:  ~148 dnů
400/400
0/800
0/1000
Cena upgradu 10→11: 20000Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 1800Čas requestování:  ~150 dnů
114/1000
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 886Čas requestování:  ~74 dnů
56/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1744Čas requestování:  ~146 dnů
214/800
0/1000
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 1586Čas requestování:  ~133 dnů
20/20
46/50
0/100
0/200
Cena upgradu 9→10: 8000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 304Čas requestování:  ~76 týdnů
0/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 300Čas requestování:  ~75 týdnů
20/20
40/50
0/100
0/200
Cena upgradu 9→10: 8000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 310Čas requestování:  ~78 týdnů
25/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 325Čas requestování:  ~82 týdnů
4/20
0/50
0/100
0/200
Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 366Čas requestování:  ~92 týdnů
4/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 346Čas requestování:  ~87 týdnů
7/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 293Čas requestování:  ~74 týdnů
4/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 296Čas requestování:  ~74 týdnů
35/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 315Čas requestování:  ~79 týdnů
16/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 334Čas requestování:  ~84 týdnů
3/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 297Čas requestování:  ~75 týdnů
68/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 132Čas requestování:  ~33 týdnů
44/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 306Čas requestování:  ~77 týdnů
15/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 335Čas requestování:  ~84 týdnů
4/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 346Čas requestování:  ~87 týdnů
20/20
17/50
0/100
0/200
Cena upgradu 9→10: 8000Cena upgradu 9→13: 178000Karet potřeba: 333Čas requestování:  ~84 týdnů
2/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 298Čas requestování:  ~75 týdnů
43/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 307Čas requestování:  ~77 týdnů
0/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 300Čas requestování:  ~75 týdnů
6/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 294Čas requestování:  ~74 týdnů
7/100
0/200
Cena upgradu 11→13: 150000Karet potřeba: 293Čas requestování:  ~74 týdnů
42/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 308Čas requestování:  ~77 týdnů
42/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 308Čas requestování:  ~77 týdnů
13/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 337Čas requestování:  ~85 týdnů
39/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 311Čas requestování:  ~78 týdnů
25/200
Cena upgradu 12→13: 100000Karet potřeba: 175Čas requestování:  ~44 týdnů
9/50
0/100
0/200
Cena upgradu 10→13: 170000Karet potřeba: 341Čas requestování:  ~86 týdnů

Balance levelů karet / kingaβ (Level 13)

-4 -3 -2 -1
12 13
12 13
10 12 13
10 12 13
12 13
12 13
12 13
11 13
12 13
12 13
10 12 13
13
9 12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
12 13
9 12 13
12 13
12 13
12 13
9 12 13
12 13
11 13
11 13
11 13
12 13
11 13
11 13
10 13
11 13
10 13
11 13
12 13
11 13
11 13
11 13
10 13
11 13
11 13
9 11 13
9 11 13
11 13
10 11 13
12 13
11 13
11 13
9 10 13
11 13
9 10 13
10 13
9 13
10 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
12 13
10 13
10 13
10 13
9 10 13
11 13
10 13
11 13
11 13
11 13
10 13
10 13
10 13
10 13
12 13
10 13
11 13
10 13
10 13
12 13
11 13
11 13
10 13
10 13
11 13
11 13
12 13
10 13
10 13
10 13
10 13
10 13

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord