req n go

#YUQPUVJ

47 852

50 / 50

Gavin The Bot

Vstup do klanu
Členové 50 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 47 852
Požadované trofeje 4 000
Leader klanu Tim!!!!
Rozsah trofejí 807 – 5 565
Klan info
Lokace Spojené státy americké
Donaty za týden 524
Elderů 3
Co-leadeři 5
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1 Co-leader
bradh211
#P89JL29P
13 5 565
2019-12-09 02:45:45
70
8
2 Leader
Tim!!!!
#8PQYV2GJ
13 5 145
2019-12-09 09:03:11
26
0
3 Payton30617
#9QQ82J8L
12 5 118
2019-12-08 05:46:02
0
0
4 Bigodes
#P8RLGRUY
12 5 014
2019-12-09 08:46:12
0
0
5 Dakiller
#QJQUQYYP
11 4 958
2019-12-09 08:54:56
38
0
6
1
Infectedghost
#RJ22G92C
12 4 930
2019-12-08 21:32:26
0
0
7
1
lordgibbledor
#2RYJCC28
13 4 923
2019-12-09 10:03:03
56
50
8
2
808Mafia
#28YJLVG9V
12 4 921
2019-12-09 00:19:42
28
0
9 desaka
#2PQR08LP
12 4 919
2019-12-09 06:57:30
13
30
10 drystan
#PPLL0GRCL
11 4 911
2019-12-09 10:42:50
26
0
11
1
junaid
#R888VJ9C
11 4 824
2019-12-09 03:23:51
20
40
12
1
Co-leader
SourDeez
#YLGC0YJ8
13 4 818
2019-12-08 19:23:37
0
0
13 zzeus
#QYU8LC09
10 4 777
2019-12-08 04:48:27
0
0
14
2
that one kid
#JYR8JRV9
12 4 749
2019-12-09 01:34:12
10
40
15
3
qhycliss
#QJ8V29RV
12 4 743
2019-12-09 01:46:20
30
40
16
2
Gavin
#P0LY9YRQ
12 4 739
2019-12-08 00:17:16
0
0
17
2
Co-leader
Johnn¥
#LP2L8PU
13 4 737
2019-12-09 02:45:07
30
40
18
1
Co-leader
MattAttack
#8J0URU9R
12 4 713
2019-12-09 04:30:09
0
0
19
1
Eisa
#92J989C0
12 4 643
2019-12-06 17:17:14
0
0
20
3
KOUROSH
#8CCJ2Y0
10 4 643
2019-12-08 18:14:12
0
0
21 D3AD$HOT212
#2QGLU9Q0V
11 4 630
2019-12-08 01:44:49
0
0
22
6
Omi Ahmed
#2CLLPJRQU
9 4 628
2019-12-09 08:34:40
15
24
23
1
THE REAL DIEHL
#92UCVCQ0
12 4 618
2019-12-09 03:55:49
18
10
24 Phillip
#PGVYVCUP
10 4 599
2019-12-08 23:03:50
0
0
25 Cardoso
#908J9RLCR
12 4 595
2019-12-09 07:54:33
28
40
26
3
PRINCE
#9UC098QLC
10 4 589
2019-12-09 02:51:24
20
40
27
3
micro9976
#2VVV80QRG
11 4 560
2019-12-07 17:03:18
0
0
28
2
KATAKURI
#P2PCL8P2J
10 4 534
2019-12-09 02:34:07
0
10
29 TheAmazingSirCo
#28GLRVJLR
10 4 533
2019-12-08 22:07:03
0
0
30
3
誒歐鞥KHALID昂奧俄為
#2U8V9Y08
13 4 509
2019-12-09 05:44:42
28
40
31
2
lord1988
#8C829RVUC
11 4 451
2019-12-09 06:37:46
8
0
32
2
Freezy
#8QQ98VJV
11 4 322
2019-12-08 11:34:48
0
0
33
2
acmj
#P8229GGQ
11 4 285
2019-12-08 13:22:34
0
0
34
2
BlubberySeal
#9JJVGGCQ
11 4 235
2019-12-08 17:10:56
0
0
35
2
Kamy
#RY9PYJY
10 4 219
2019-12-05 19:30:43
0
0
36
2
ZombieBrick
#QJ0UCVQP
10 4 191
2019-12-08 09:03:25
0
0
37
2
Elder
Detes
#890L2JRY
13 4 161
2019-11-18 15:37:45
0
0
38
2
Xenoticy
#2CGJR88Y
10 4 147
2019-12-09 08:00:34
0
32
39
2
Co-leader
Ethan
#80RUUJ8L
12 4 135
2019-12-08 18:34:38
0
0
40
2
Gabe
#8VVR92Q8P
10 4 097
2019-12-08 15:30:49
0
0
41
2
Tim!!!!
#CUCPRG2
11 4 086
2019-11-10 20:20:56
0
0
42
2
Duzyy
#UCPJJLJ
10 4 074
2019-11-30 14:13:43
0
0
43
2
GrandéPapí
#90V82P8JP
9 4 069
2019-12-09 06:37:22
30
40
44
2
Rita
#2R0U98Q90
10 4 016
2019-12-08 22:33:22
0
0
45
2
Nothing
#P0PGUC8G
10 4 011
2019-11-30 17:43:01
0
0
46
2
Elder
RONxBURGUNDY
#9GJQCQ88
13 4 003
2019-10-04 19:51:49
0
0
47
2
Elder
moby
#8CL9G2LR
12 4 001
2019-12-09 01:00:31
30
40
48
2
Queen
#L28CVJL8
11 4 000
2019-12-07 23:27:55
0
0
49
2
Arena 12 Johnn¥
#PU9QCJC0G
9 3 672
2019-12-07 03:36:22
0
0
50
2
Arena 3 millertime467
#Y9UYLG9VU
5 807
2019-12-07 20:15:52
0
0

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord