AVANGERS™

#9VYRRCG2

43 672

42 / 50

New clan.. ❤🔥let's be helpful to create an awsome teame. We have simple rules : be active 💀play your war battles 💀donation 💀

Vstup do klanu
Členové 42 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 43 672
Požadované trofeje 4 600
Leader klanu DaRkNeSS
Rozsah trofejí 3 603 – 5 320
Klan info
Lokace Tunisko
Donaty za týden 1 049
Elderů 3
Co-leadeři 1
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1 THE WINNER
#22YCRPYLU
11 5 320
2019-10-13 19:43:23
128
80
2 Akatsuki
#VUUVQ8UC
12 5 147
2019-10-12 14:11:23
154
30
3
1
BachLord
#88LCL88UR
11 4 871
2019-10-13 07:45:47
82
289
4
1
asil
#2CL2V090U
11 4 754
2019-10-13 18:02:07
118
0
5
1
ala
#8Q92RPQPC
11 4 669
2019-10-11 06:11:16
10
0
6
1
gaston
#G00QG009
12 4 659
2019-10-04 13:03:27
0
0
7
1
المدمر..♤■
#YPVPC9822
8 4 549
2019-10-13 09:21:38
9
100
8
1
Co-leader
oMaR<TN>
#99LY9J0YG
12 4 485
2019-10-03 12:12:22
0
0
9
1
L7oss
#LL02UQ2
10 4 471
2019-10-13 11:10:05
0
30
10
3
HENIIIC
#2YJR9PQUV
11 4 453
2019-10-13 10:42:17
26
70
11 Ami Ne
#8GL9GJYQR
10 4 452
2019-10-11 20:24:44
0
0
12 Leader
DaRkNeSS
#P9CLPUL8G
11 4 423
2019-10-09 09:30:58
72
70
13
1
kadhemrengo
#8RYPP9PLC
12 4 390
2019-09-09 21:22:00
0
0
14
1
Sidi Ghassen
#8QQ8P9J28
12 4 375
2019-10-09 19:37:39
122
80
15
1
VOLROD63
#9QGGQRL2P
11 4 302
2019-09-20 12:09:00
0
0
16
1
FLAVIA E Duda
#PURGRVQU8
10 4 294
2019-10-03 18:52:17
0
0
17
1
Ice Wizard
#9U2JYRJV2
10 4 278
2019-09-11 13:52:32
0
0
18
1
hk
#8URPUC9GR
10 4 275
2019-10-06 11:20:39
0
30
19
1
wajih"bhi"
#8YP8980L2
10 4 248
2019-09-19 13:07:30
0
0
20
1
ghassen
#9PL20LJVJ
10 4 227
2019-10-10 00:57:34
36
40
21
1
andolsi
#UCV88YGU
11 4 196
2019-09-11 14:27:59
0
0
22
1
the destructive
#9YP2PGC9J
10 4 179
2019-09-21 18:15:11
0
0
23
1
roploplo :3
#8G8QLQ8RC
10 4 143
2019-09-29 21:47:51
0
0
24
1
ralyas
#PQYLPGJP
11 4 142
2019-08-18 14:13:27
0
0
25
1
wajih hammami
#2GQVYVPP0
10 4 138
2019-10-08 06:52:23
0
0
26
1
äymënAD
#2C9G080QP
11 4 105
2019-10-03 15:16:57
0
0
27
1
bewareIT
#RJ0RPQPR
12 4 073
2019-08-26 10:38:05
0
0
28
1
المرعب
#9R8P00J0Q
9 4 068
2019-08-21 09:11:55
0
0
29
1
dali
#8GL22C0UL
9 4 061
2019-10-02 22:19:12
0
0
30
1
Firas
#9L8JPYR2G
10 4 058
2019-08-31 20:56:24
0
0
31
1
achref d'h
#8VCJJQPQC
10 4 051
2019-08-06 15:14:21
0
0
32
1
Elder
mester brown
#2RLVVYJV0
10 4 046
2019-08-13 12:54:16
0
0
33
1
المبيد
#92820R209
12 4 043
2019-10-02 15:50:54
0
0
34
1
Elder
moughaffal 2.0
#PP9QUVLR
11 4 033
2019-07-24 22:24:44
0
0
35
1
TheBigShield
#99Q0JQ2R2
10 4 013
2019-07-27 09:14:52
0
0
36
1
RäMBøò
#89RPV99RQ
10 4 009
2019-06-20 14:20:14
0
0
37
1
ghaysen007m
#QUJ9QPC9
11 4 003
2019-06-08 19:56:51
0
0
38
1
『Ṧᵀ』️༻سنجوب༺
#9J20VUC9
11 4 001
2019-05-10 14:58:58
0
0
39
1
SKTT1DRAG
#8RGL0U9G9
11 4 001
2019-10-09 08:52:06
116
80
40
1
thekiller h
#9PP9UQPUY
10 4 001
2019-06-25 09:47:46
0
0
41
1
Arena 12 Elder
omar
#2LU9PGYVY
11 3 882
2019-03-25 15:45:59
0
0
42
1
Arena 12 zarga mc
#29GV2YQJ
11 3 603
2019-05-24 06:35:04
0
0

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord