B.T.G

#9LGU9JC8

50 853

49 / 50

B.T.G 【Beyond The Game】 重庆欢迎你!这里有酒有故事,有美女也有热血。杯5400+,平均卡等12+,部落战胜场100+,和谐部落,欢迎加入!联系vx:qq328676355

Vstup do klanu
Členové 49 / 50
Typ Pozvaní
Skóre klanu 50 853
Požadované trofeje 5 200
Leader klanu CQ.Elite 咸鱼
Rozsah trofejí 4 028 – 5 642
Klan info
Lokace Čína
Donaty za týden 22 390
Elderů 16
Co-leadeři 10
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Přispívá
Trofeje
Příspěvek
Donaty
Dostal
1 Leader
CQ.Elite 咸鱼
#QJRC92CL
13 5 642
2 821
158
80
2 Co-leader
CQ.Elite 萌胖
#YR2LUUPL
13 5 421
2 710
386
0
3
3
Co-leader
利布特
#LG92JP9Y
13 5 336
2 668
1286
520
4
1
Co-leader
嗨熊猫
#YQVJUP2Q
13 5 276
2 638
700
160
5
1
Co-leader
CQ.Elite屾྄ི鵬ོ༼༽
#QJ9L0G02
13 5 238
2 619
726
360
6
2
Co-leader
酷毛耍巨炮
#PV8V0RQG
13 5 200
2 600
190
670
7 Elder
♥EUNJI♥
#Q0Q08YQ
13 5 179
2 589
1322
640
8
1
安魂曲
#89VJR8QL
13 5 170
2 585
0
0
9
4
Co-leader
CQ.Elite 伟少
#2Y90JJJQY
13 5 169
2 584
1318
640
10
1
Co-leader
雷佰萬所長
#99VPVJP8
13 5 154
2 577
288
560
11
1
Co-leader
CQ.Elite 大佬
#8G2C9U2U
13 5 139
1 284
548
640
12
1
Elder
CQ.Elite 喷喷
#C0LQV08
13 5 123
1 280
696
660
13
1
Day
#RCQYJ8CU
13 5 074
1 268
278
480
14
1
星の所在
#P9L8P2YR
13 5 051
1 262
96
0
15
1
Elder
小兔几
#29JPLYQP8
13 5 046
1 261
352
600
16
1
Elder
阿尤
#8Y8LJQYGL
13 5 042
1 260
722
640
17
1
Elder
小野鸡炖蘑菇
#8Y8CQQ0V
13 5 035
1 258
208
400
18
2
CQ.Elite南山以北第一帅
#Q8LQVV2U
13 5 003
1 250
274
480
19
9
Elder
ArcherBu
#2P80GYVGC
13 4 994
1 248
288
440
20
2
Elder
浑南
#PVLYYQLJ
13 4 967
1 241
922
630
21
2
Co-leader
一匹瓦
#R8QLYJYY
13 4 947
593
56
120
22
2
时间的灰灰
#8LUVQJJ8
13 4 944
593
240
400
23
13
飛尨θ
#2YYJL98JL
13 4 936
592
760
480
24
2
ShallowDream`浅梦
#YQLYUGC8
13 4 931
591
394
480
25
2
Elder
Soulhunter
#2L208228
13 4 913
589
686
560
26
5
Elder
韩信凸(`0´)凸
#29PVGLYCY
13 4 911
589
612
520
27
2
黄族
#Q9LPVLQY
13 4 906
588
208
280
28
1
CQ.Elite 墨鱼๑
#22U0P2VV8
13 4 899
587
176
440
29
1
Elder
Chris K
#9RLC00QJ
13 4 876
585
136
400
30
3
Elder
mystylexd
#P08YG8V2
13 4 860
583
324
640
31
1
你好z主任
#9UGVYCVR
13 4 834
483
420
640
32
6
小蘑菇炖野鸡
#PUL20222
13 4 776
477
110
320
33
2
三个火枪手
#80PPJUG8P
12 4 773
477
296
550
34
2
Elder
止战之殇
#GP2VG88G
13 4 765
476
0
0
35
14
弑魂•魔影
#J0UC0UUP
13 4 746
474
424
400
36
9
胆小鬼
#LRVGUJCJ
13 4 734
473
216
520
37
3
爱吃大香蕉
#2UVYGR9YY
12 4 733
473
1146
600
38
6
Elder
年迈的老司机
#RRRCV990
13 4 731
473
206
560
39
2
Maang
#GJQ892LL
13 4 727
472
534
640
40
3
Elder
南城丶
#9LRY2CVU
13 4 722
472
570
600
41
12
CQ.Elite 阿姨饶了我
#YV0YYVRL
13 4 704
141
832
640
42 maxim11
#8LRPQJVQ
13 4 702
141
304
640
43
4
声控野牛
#YJQ2R988
12 4 700
141
10
0
44
4
Elder
戴一一
#V99LYG98
13 4 666
139
488
640
45
4
CQ.Elite 爱缘缘
#L8VVV02G
13 4 647
139
296
560
46 Co-leader
铲大皮
#QVPV8YVP
13 4 472
134
50
80
47 周_丑丑
#QUJPQVU8
12 4 416
132
216
440
48
1
Elder
miao
#9GV8QQUQ
13 4 109
123
562
480
49
1
该昵称已注册
#L8PUYJ0R
13 4 028
120
338
480

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord