Korean Heros

#92LCCJ

49 595

43 / 50

*가입조건:없음.*클전:(수집.전투)무엇이든 2회 불참시 강퇴[단 시작전,도중,이후에 사유설명시 제외].*최소지원:80(매주금요일종료기준).*승급조건:2달간 참여율/소통/만족시 또는 1000이상 500유지 장로(실력보단 소통&인성

Vstup do klanu
Členové 43 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 49 595
Požadované trofeje 5 000
Leader klanu Fortuna
Rozsah trofejí 4 622 – 5 510
Klan info
Lokace Jižní Korea
Donaty za týden 10 480
Elderů 4
Co-leadeři 5
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1 Co-leader
WhiteDeVils
#8UPYQQYRP
13 5 510
2019-10-19 13:52:00
708
560
2 Elder
망망
#LPVVC2PQ
12 5 488
2019-10-19 14:14:15
720
650
3
1
그리고빠이아볼
#9GU0GLVY
13 5 222
2019-10-19 14:08:26
350
400
4
1
장우진
#99CCCYGVR
12 5 201
2019-10-19 12:13:37
460
40
5
2
날아라뚱땡이
#2PJULCCQ8
13 5 158
2019-10-19 10:09:24
234
520
6
1
주야뿌뿡
#2RYY02VQ8
12 5 155
2019-10-19 10:57:27
302
480
7
1
Co-leader
나라니까능
#Y9LQUUYR
13 5 135
2019-10-19 12:35:03
526
440
8 문종대
#JPYPRJPC
13 5 127
2019-10-19 14:47:05
1250
620
9 예성papa
#8R09YPGCV
12 5 094
2019-10-18 08:57:48
330
360
10
5
아웃사이더
#9UJ8L0C0C
11 5 092
2019-10-19 13:54:23
237
640
11
1
Co-leader
마마무
#82LGUVLG0
13 5 076
2019-10-19 11:19:47
512
480
12
1
지남매
#RQJJUPUR
12 5 042
2019-10-19 13:05:00
251
560
13
1
다콩
#2R0GCP088
12 5 042
2019-10-19 11:45:03
898
640
14
2
Co-leader
유녕
#9GQLLQVV9
12 5 003
2019-10-19 14:45:14
786
640
15
2
장맛비
#9PQG92C89
11 5 003
2019-10-19 12:57:03
226
520
16
2
Elder
진솔이실장
#9J8UR0C2C
12 4 987
2019-10-19 14:15:00
230
320
17
7
PETERVANILLA
#90P0CL2LY
11 4 977
2019-10-19 09:00:53
78
320
18
1
Elder
이서진 퍼디
#98JUGY8JY
12 4 940
2019-10-19 14:12:47
205
280
19 바보멍충이
#22QGPP0V0
12 4 939
2019-10-19 10:02:41
38
0
20
3
Danny74
#28JLGV9PR
12 4 939
2019-10-19 12:23:23
342
400
21 육룡
#220GQR89J
11 4 938
2019-10-19 11:53:17
0
0
22 ssss
#P2CG9VU8Y
10 4 917
2019-10-19 07:20:29
0
40
23 잔치국수
#28VCPLL2G
12 4 914
2019-10-19 13:17:06
20
0
24 세연이꺼
#99QP99V8L
11 4 910
2019-10-19 12:50:04
0
0
25 난너를좋아해
#2VL22P8V2
12 4 906
2019-10-19 13:55:08
30
40
26 korea hansul
#99JRL0GUU
12 4 875
2019-10-19 12:34:35
0
0
27 ❤️유댕❤️
#820ULGJQP
11 4 850
2019-10-19 12:45:20
0
0
28
8
Elder
밀짚모자일당
#JCCG8QRJ
13 4 839
2019-10-19 14:53:48
1083
660
29 TNT
#PCYC0J802
10 4 823
2019-10-19 12:44:49
10
0
30 중국성우군기반장
#2L9VJG80C
12 4 821
2019-10-19 12:23:48
20
40
31 길관
#2QVRUC9C9
11 4 818
2019-10-19 05:31:57
0
40
32
11
Tae young
#29CVGGPPV
10 4 809
2019-10-19 05:13:00
30
120
33 이름없음
#GQU8UYL0
10 4 808
2019-10-19 09:43:19
10
0
34
12
Leader
Fortuna
#RV898CCY
13 4 787
2019-10-19 11:04:03
198
160
35 슈마상 오브 레전드
#UUGCU9J9
11 4 781
2019-10-19 10:18:46
0
0
36 안우석
#QVR89P8C
12 4 773
2019-10-19 06:42:27
0
40
37
14
★PoSeiDoN★
#P9Y9VL9P0
11 4 740
2019-10-18 15:22:28
18
0
38 이것은 이제 망겜입니다
#P8PRUL8UV
10 4 706
2019-10-19 14:12:58
0
0
39 ㅋㅋ
#80QJPJ8V9
11 4 706
2019-10-19 05:22:47
0
0
40 우포늪
#92LG0QYYJ
11 4 681
2019-10-19 09:34:49
0
0
41
17
Co-leader
Mindcontrol.83#
#2CLJ0R08
12 4 672
2019-10-19 02:52:07
136
120
42 완슈크림빵
#8LQLLVVU
9 4 647
2019-10-19 13:51:31
8
0
43 몼하는 사촌
#2Y0LUCCY9
11 4 622
2019-10-19 14:26:57
0
0

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord