After Effect

#8QJCP0

59 429

49 / 50

AE 喜歡瘋狂友賽,不停吹水,重視友愛團結,歡迎活躍香港人加入。必須入line群,請加greenflyvilla連絡入會,垃圾勿進,勿line。

Vstup do klanu
Členové 49 / 50
Typ Pozvaní
Skóre klanu 59 429
Požadované trofeje 5 600
Leader klanu danielbubebube
Rozsah trofejí 4 682 – 6 494
Klan info
Lokace Hong Kong
Donaty za týden 1 330
Elderů 11
Co-leadeři 6
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1 Elder
?!
#C0YGL0GQ
13 6 494
2019-06-17 05:56:23
10
40
2 Elder
tika
#VVL9P088
13 6 253
2019-06-17 06:12:24
30
0
3
2
Co-leader
LCMLY
#82JV00L8
13 6 249
2019-06-17 06:18:56
120
0
4
2
Elder
Ed仔™
#89LQ8YG2
13 6 201
2019-06-17 03:16:42
160
0
5
1
Elder
AlphaGo|
#2CY2CUP8R
13 6 157
2019-06-17 05:39:58
110
0
6
1
Elder
Joker
#89CLUGJC
13 6 084
2019-06-17 06:14:24
10
40
7
19
Elder
vincci bb
#RURYJ09J
13 6 027
2019-06-17 06:06:57
48
40
8 Elder
RENEEVI ⭐️
#PGPYV8Q8
13 5 963
2019-06-16 14:43:31
0
0
9
2
黃金神劍手
#PQYPLJU9
13 5 940
2019-06-17 05:56:23
0
40
10
4
Elder
樹咪嘛聲
#QR2VYQCL
13 5 937
2019-06-17 05:46:11
10
40
11
4
來自場內的柳橙汁
#QQC2Y0CC
13 5 936
2019-06-17 04:32:24
90
40
12 Game Manager #7
#LQ08Y89
13 5 924
2019-06-17 04:33:48
0
40
13
3
Co-leader
ycjustinwu
#GVR0YPG
13 5 916
2019-06-17 04:15:30
28
30
14 來自Nova的力量
#2Y2YG0YJL
13 5 907
2019-06-17 06:16:35
0
0
15
7
Elder
MOUSEEEEE
#8YJQJRRY
13 5 905
2019-06-17 06:15:11
10
40
16 GuM
#20VPCLP9V
13 5 861
2019-06-17 06:09:16
70
40
17
10
Elder
Mr. Bobby
#2VY0LPRV
13 5 858
2019-06-17 05:28:36
18
0
18 holun
#9YCG0GG
13 5 840
2019-06-17 04:45:58
30
40
19
3
獨孤求敗
#RL8QU8V
13 5 828
2019-06-17 05:40:51
10
0
20
7
Co-leader
Marcuz
#PL8LRJYR
13 5 821
2019-06-16 21:42:54
0
0
21
9
靚狗
#2GQURR9JL
13 5 821
2019-06-16 22:49:23
0
0
22 never win
#JGUJYVL
13 5 819
2019-06-17 06:07:37
80
40
23 Josephxx
#G9CLGPR
13 5 815
2019-06-17 06:10:55
0
40
24
5
Ken11469
#GRRRC9PP
13 5 790
2019-06-17 06:06:34
0
40
25
9
kit
#CRLJPVJ
13 5 777
2019-06-17 03:30:26
30
40
26
6
Goodgame
#PQPJ98R9
13 5 777
2019-06-17 05:14:59
20
40
27
10
Urlifesbelongme
#QP2UC02L
13 5 777
2019-06-17 06:07:10
100
40
28
7
KA7
#82L9202C2
13 5 771
2019-06-17 06:08:52
0
0
29
9
Goku
#28JU0VJ0Q
13 5 753
2019-06-17 05:53:01
0
40
30
7
JakeeeMan
#YLJCYV20
13 5 751
2019-06-17 03:37:19
0
0
31
5
Ter
#8GYP28QRP
13 5 747
2019-06-17 04:22:38
18
40
32
4
ompc0616
#G0QGGUV
13 5 733
2019-06-17 05:59:03
0
40
33
6
YULO
#222JVP9JU
13 5 709
2019-06-17 06:18:43
10
20
34
10
★D xx
#20VCCGGU
13 5 704
2019-06-17 03:52:40
40
0
35
6
Hei
#VU0UL0G
13 5 693
2019-06-17 05:34:02
0
40
36
11
KC060506
#2P2C8000Y
13 5 691
2019-06-17 05:19:36
0
40
37
28
Elder
KaHong
#YP8U99C
13 5 678
2019-06-17 06:14:42
78
40
38
8
OP
#G2C8C2GL
13 5 639
2019-06-17 05:49:02
0
40
39
8
Co-leader
牙蟲村
#9UCYC20
13 5 637
2019-06-17 00:12:51
0
40
40
7
Jimmy
#J992RJR2
13 5 631
2019-06-17 06:17:47
0
40
41
7
Revo
#29CGQRQRJ
13 5 626
2019-06-17 03:09:49
20
40
42
5
Ross
#82QPRLG8
13 5 612
2019-06-17 05:01:00
20
40
43
8
Ruth
#PL9Q28Y8
13 5 609
2019-06-17 06:06:10
20
40
44
6
Co-leader
HowToWin?
#QLV0CCLQ
13 5 536
2019-06-17 01:43:42
0
0
45
6
Deft
#LG0G209
13 5 517
2019-06-17 03:12:44
0
40
46
5
Mr.Chesney
#22UPL9GG2
13 5 468
2019-06-17 04:08:10
50
40
47
7
Todorovski
#28CRGV80R
13 5 467
2019-06-16 17:06:50
0
0
48
6
Co-leader
BenChen
#CPJQV8R
13 5 394
2019-06-17 05:59:03
40
40
49
6
Leader
danielbubebube
#PJJVVQ
13 4 682
2019-06-17 05:55:56
50
40

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord