Legend

#8LPCRPV

51 049

50 / 50

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海.只收最高5200杯卡等满足471012,加微信gushiye001审核进部落,只收国人🇨🇳,自强不息的部落期待你的加入😚

Vstup do klanu
Členové 50 / 50
Typ Pozvaní
Skóre klanu 51 049
Požadované trofeje 4 900
Leader klanu 人心不及水
Rozsah trofejí 3 694 – 5 485
Klan info
Lokace Čína
Donaty za týden 9 630
Elderů 1
Co-leadeři 8
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Přispívá
Trofeje
Příspěvek
Donaty
Dostal
1 Co-leader
skyline32
#8GJV9JCQ
13 5 485
2 742
284
240
2 差点是帅哥
#P0ULLQ0QJ
13 5 475
2 737
0
0
3
4
沧岚月下
#J2QPJP8J
13 5 297
2 648
414
240
4 Elder
Jason
#QLRP99GP
13 5 281
2 640
636
280
5
1
哇咔咔
#2089VGC09
13 5 278
2 639
118
0
6
3
Leader
人心不及水
#8PLPP9GC
13 5 257
2 628
70
160
7
4
Co-leader
暴风钻石
#QYCQUJ0P
13 5 253
2 626
642
240
8
3
托尼鸡哇
#UY2YGR0V
13 5 250
2 625
214
200
9
2
Co-leader
肉角角
#Y8VQJ2LC
13 5 218
2 609
258
160
10 Co-leader
裸睡小王子
#L0LPCJ22
13 5 216
2 608
552
240
11
3
Co-leader
末日审判
#9V9QCYR
13 5 206
1 301
188
200
12
3
Hunt灬JPdog
#L0ULGPQ0
13 5 074
1 268
86
200
13
3
公子君
#VUP8VV0
13 5 045
1 261
28
120
14 Free你妹
#L8RGC8J
13 5 031
1 257
190
120
15
6
anekin
#90V2UJCCQ
13 5 018
1 254
108
200
16
4
騷蒗剑
#JQQVPUQ9
13 5 015
1 253
560
240
17 Harvey
#YY0YR2
13 5 012
1 253
90
280
18
1
半藏
#YRQJ9RJL
13 5 005
1 251
228
240
19
6
Edward
#G2YYUVUL
13 4 993
1 248
130
160
20
2
love张彦芳you
#2C2CP8R2U
12 4 992
1 248
10
200
21
1
EverHan
#2Q09UJLY
13 4 970
596
10
0
22 强抱鸡米花☀
#22CLU208R
13 4 939
592
0
40
23
2
桃花庵主
#2C88PYYC
13 4 937
592
128
240
24
4
济沧海
#20G0JJRQJ
13 4 930
591
254
240
25
2
Kelvin
#JUGVQG29
13 4 925
591
378
240
26 Co-leader
椎名
#8VJRYUUU
13 4 903
588
352
280
27
5
堃天下
#LR2JJLJP
13 4 901
588
50
120
28
5
觉慧杰少
#299GLLV98
13 4 868
584
276
240
29
6
七味
#Y92VUUYP
13 4 850
582
442
240
30
1
冷暖自知
#2JYUL2PP0
13 4 832
579
388
240
31 解忧
#9CCVYVJ9C
13 4 831
483
190
120
32
8
Mr.鱼
#2G8UPG20
13 4 807
480
88
160
33 Co-leader
Miles
#20VCRRU20
13 4 800
480
236
240
34
4
哈哈君
#CV9PQJU
13 4 784
478
40
120
35
3
neko
#UQCP2J
13 4 781
478
98
200
36
2
za
#PY9R8R
13 4 763
476
0
0
37 杀破狼
#QYYV292L
13 4 762
476
48
200
38
1
ae+eos+link
#UGLYLCVR
13 4 742
474
30
120
39
3
Co-leader
fanko
#80PRJ8VPV
13 4 728
472
142
200
40
2
伊文
#YPJYLRPY
13 4 670
467
70
200
41
2
休闲娱乐好朋友
#9G2L2PR
13 4 644
139
106
240
42
6
YooNa
#YPU2QJQ0
12 4 622
138
190
280
43
3
扬帆
#P02GLU8R
13 4 618
138
106
270
44
3
hrixx
#2QVY0P00L
13 4 604
138
148
280
45
1
Maggie
#2P89PGR2C
12 4 489
134
0
120
46 嘉萌
#G22R2QLC
13 4 346
130
218
240
47
2
响屁
#LQCGJV80
12 4 269
128
20
240
48 熊坦硬邦邦
#2RGC2UG8U
13 4 243
127
404
280
49
2
肚子饿了咋办
#2QVJLJ2Y0
12 4 146
124
210
240
50
1
Arena 12 AndyJ
#22VVQUUVU
10 3 694
110
202
240

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord