KOREA 007

#8L9J2GQU

53 951

47 / 50

매주 지원100이하 추방. 클랜전 자유참여. 클랜전 참여자는 카드수집 3회/클랜전참여필수.클랜카드1.2회 수집 및 클전 불참자는 추방.킹타워렙 12⬆️만가입가능

Vstup do klanu
Členové 47 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 53 951
Požadované trofeje 5 300
Leader klanu jihan
Rozsah trofejí 4 341 – 5 978
Klan info
Lokace Jižní Korea
Donaty za týden 5 900
Elderů 7
Co-leadeři 14
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1 Co-leader
초코송이
#JGY8QGLY
13 5 978
2019-11-19 15:09:20
364
200
2
4
Co-leader
scka
#20JCLRV9U
13 5 728
2019-11-19 20:32:38
250
210
3
1
Co-leader
king민
#20QG002JL
13 5 642
2019-11-19 15:01:36
320
200
4
1
carena
#C22LCYY0
13 5 611
2019-11-19 08:18:27
108
120
5
2
가방돌리는시준이
#2JRGQPC92
12 5 600
2019-11-19 10:22:07
0
0
6
3
Elder
SonRoRo
#2G8P9GRLL
13 5 536
2019-11-19 18:06:00
250
160
7
3
Co-leader
어여들어와
#UPLVLPVR
13 5 526
2019-11-19 15:05:31
403
160
8
10
junique
#PL0GCCV
13 5 518
2019-11-19 15:48:43
48
0
9
10
dayot bear
#8P9R9J9VQ
12 5 494
2019-11-19 12:28:55
60
160
10
5
Co-leader
jjang
#8QRPLG0UP
13 5 467
2019-11-19 14:00:37
284
200
11
2
Co-leader
뾰롱이
#9Q89V80PY
13 5 467
2019-11-19 20:25:37
140
200
12
1
psdrsir
#Y899PR
12 5 451
2019-11-18 15:11:56
50
40
13
6
Co-leader
빵댕E
#2ULYUQ20
12 5 450
2019-11-19 14:47:39
208
200
14
2
Co-leader
제갈쌤
#2YVRC0209
13 5 442
2019-11-19 11:22:00
262
190
15
1
윤귀
#RL2U9G2C
12 5 435
2019-11-19 01:38:20
58
120
16 Co-leader
앙드레복남
#88RCGL2V9
13 5 434
2019-11-19 18:41:00
537
200
17
9
Co-leader
초고수행님
#QVU8YV89
13 5 415
2019-11-19 12:07:25
98
80
18
1
Co-leader
복소수
#LJ99RRGQ
13 5 382
2019-11-18 15:38:32
0
40
19
3
킬러조
#LCQY82U8
12 5 345
2019-11-18 15:15:03
0
80
20
3
Elder
도로시
#9220RGV
13 5 328
2019-11-19 15:37:57
142
200
21
3
푸하하하하하
#22QV20U8V
13 5 327
2019-11-16 07:14:59
0
0
22
1
미니사이버
#JU0G0Q90
12 5 326
2019-11-19 15:40:27
226
0
23
5
이종성
#2PVQCRVC8
12 5 320
2019-11-19 10:45:33
20
80
24
1
Wonjun Jang
#PVLVUQ00G
12 5 302
2019-11-16 17:25:20
0
0
25
5
Elder
아크론
#299UGGJGL
13 5 297
2019-11-19 16:03:33
18
160
26 강승연
#2UQ0V92UQ
12 5 292
2019-11-19 20:08:35
40
140
27 쩌커스
#2Q8GYC8QG
12 5 291
2019-11-19 14:33:05
96
200
28
4
면남
#2P0GUC2VG
12 5 264
2019-11-19 13:04:23
66
80
29 SOLOKILL
#2R9VYLCL9
12 5 240
2019-11-19 14:23:40
476
200
30
1
Co-leader
애드벌룬
#8RPY9J20V
12 5 226
2019-11-19 15:33:42
163
200
31
1
Elder
느긋하게
#2QV2R29R
13 5 201
2019-11-19 15:02:34
50
80
32
1
Kevin
#99G8YCPGU
12 5 151
2019-11-19 11:30:36
213
120
33
2
Co-leader
슭슭
#8UP8CJRGU
12 5 116
2019-11-19 15:57:00
76
160
34 Co-leader
jjj
#8G0G89PVC
13 5 107
2019-11-19 15:35:12
70
160
35
4
민규
#LLV0CP9U
12 5 090
2019-11-19 10:38:14
40
120
36 Elder
딸기^^
#GUVPPRC8
12 5 082
2019-11-19 03:14:22
20
80
37 Elder
찹쌀모찌
#2L02VQ0QL
13 5 046
2019-11-19 14:32:58
18
80
38
3
mild 밀크
#C88CGCQP
12 5 035
2019-11-19 10:24:22
60
0
39
1
숲속버섯
#JU9PQP8R
12 5 002
2019-11-19 00:43:54
0
40
40 Leader
jihan
#8PJ9CVGVV
13 4 994
2019-11-19 15:55:17
218
160
41
1
KNINETEEN
#80U82GC2
12 4 737
2019-11-18 08:37:21
0
0
42
1
Elder
blackbee
#2G0JRL0R2
12 4 646
2019-11-11 23:12:12
0
0
43
1
악영
#2P9JGV22U
12 4 554
2019-11-19 16:51:50
56
200
44
1
Devilangel
#2PJ0QLV02
12 4 551
2019-11-19 16:52:39
38
200
45
1
samsunglions
#2YCQVRGPU
13 4 545
2019-11-19 21:11:04
90
120
46
1
DMS
#2LR0L2CQ8
12 4 358
2019-11-19 14:17:41
62
200
47
1
석양이진다
#2VQRCUYVL
12 4 341
2019-11-19 14:16:34
72
200

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord