CLANS""METEOR""

#82CRRYLU

51 058

50 / 50

selamat datang salam kompak saling donasi.. wajib.. donasi d bwah 200 di ganti yg lain. goodluck all yg donasi 0 tendang

Vstup do klanu
Členové 50 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 51 058
Požadované trofeje 4 600
Leader klanu "Master""NOWO""
Rozsah trofejí 4 001 – 5 647
Klan info
Lokace Indonésie
Donaty za týden 7 454
Elderů 7
Co-leadeři 4
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1 Co-leader
Saee Long
#LLUYPQR2
13 5 647
2019-09-20 04:46:31
387
440
2 Co-leader
njun
#PYC8V9JP
13 5 591
2019-09-18 14:30:46
192
120
3
1
Elder
ardianjuve
#CCUGLC20
12 5 395
2019-09-20 04:15:04
116
0
4
1
Elder
Fiki Imran
#YYQJPJ0P
12 5 350
2019-09-20 04:25:18
313
240
5
2
Elder
bospuja (pwk)
#2QUV0LQGC
11 5 338
2019-09-19 14:38:03
58
360
6 Elder
Nawar
#2CCVJYQP
12 5 286
2019-09-20 04:13:06
535
440
7
1
masya_kecil
#892CLRUUP
11 5 259
2019-09-20 01:47:51
218
280
8
4
spartan on 1
#888L2RL9G
11 5 243
2019-09-20 04:08:03
119
120
9
2
atul21
#QQ0LC0JP
12 5 201
2019-09-20 06:04:12
308
200
10
1
Mario Nesta
#98RVJ2QP
12 5 133
2019-09-20 01:22:36
124
0
11 Elder
yudi acong
#9PG8VJ8VQ
12 5 074
2019-09-20 04:18:29
164
320
12
2
shahrul
#R2GGGQU2
11 5 072
2019-09-19 12:42:49
79
160
13 andre
#PCRVG8LP
11 5 072
2019-09-20 05:09:49
20
170
14 Indonesia
#8YUVCLP9V
12 5 033
2019-09-19 13:21:11
343
280
15 MFazaIlmaM
#Y98828U9
12 5 025
2019-09-13 13:09:06
0
0
16 mbelgedes
#J9YLVQY
11 5 024
2019-09-19 12:10:00
100
240
17
1
SHINICY KUDO
#20PPGQYPY
11 4 976
2019-09-20 04:59:39
274
144
18
1
udin-g4mbuTzz
#V8GVU0L
11 4 965
2019-09-19 18:36:33
278
200
19 krishna
#8QQ2UJY9Y
11 4 925
2019-09-10 02:10:43
0
0
20
1
Straw Hats
#8J80UUJRY
11 4 916
2019-09-19 17:36:14
108
80
21
1
yosh!
#9V2VP0UG0
10 4 910
2019-09-19 00:54:34
124
190
22 Leader
"Master""NOWO""
#2Q2QY2G22
12 4 854
2019-09-03 22:48:35
0
0
23 Hay Jude
#89LLP2L9L
9 4 827
2019-09-18 10:06:20
20
120
24 Vanessa Felicia
#8RQ2U8PUY
10 4 826
2019-09-19 08:20:36
88
80
25 DATUK
#UPPPP0JJ
10 4 824
2019-09-15 13:44:09
0
0
26
6
Fauzi Ahmad
#80U8UJGP9
10 4 822
2019-09-20 01:08:57
78
80
27
1
GLADIATOR
#GRG0YVL2
10 4 812
2019-09-19 06:16:03
98
120
28
1
Putra
#29C2YC22
11 4 807
2019-09-18 12:14:49
0
40
29
1
Dodo's
#8CV2RRYV9
10 4 801
2019-09-20 04:06:27
679
440
30
2
Pearl ChiMoT
#99Q8YQ0VQ
11 4 797
2019-09-18 22:03:07
159
120
31
2
AyuraSofia
#PUQVUG2UQ
9 4 791
2019-09-20 05:28:33
441
280
32
3
bakso dm
#889UJVQG8
10 4 778
2019-09-20 00:06:40
15
130
33
2
Mhd_
#2V0VPQUUP
10 4 744
2019-09-20 02:01:15
19
200
34 Weslley Sharon
#8QPRQ0G9Y
10 4 727
2019-09-12 13:45:14
0
0
35
1
maha kobam
#9G2Y808VP
10 4 723
2019-09-19 16:22:34
0
40
36
1
BiggBoss
#22PG2PRL
10 4 717
2019-09-19 15:07:51
75
160
37 Tukiman01
#8QYCL9V99
10 4 712
2019-09-18 13:16:29
58
40
38 diday
#8L9Q0QG0U
10 4 685
2019-09-19 01:48:07
132
200
39 joMbLo_nGeneS
#22UULL2U
10 4 668
2019-09-19 18:37:39
211
200
40 KYNG
#8UGP2JG9
10 4 649
2019-09-20 02:43:58
28
70
41 gung tut
#2GC88P82C
11 4 630
2019-09-17 11:12:59
30
40
42 Elder
victory2
#2QL92QYC2
11 4 628
2019-09-20 03:44:32
58
80
43
1
#students
#PJ2GP082R
9 4 580
2019-09-19 20:12:27
4
80
44
1
MztReXoZzLound
#289P08PQP
11 4 575
2019-09-11 08:43:22
0
0
45 PAIN
#8G2C09R2V
11 4 560
2019-09-19 11:51:26
318
240
46 habib oyes
#8LRJ80CGP
9 4 537
2019-09-15 03:56:58
0
0
47 rudi
#9R9YRUVYQ
10 4 471
2019-09-19 04:32:46
70
160
48 Elder
frizzly
#2RCL8292
12 4 094
2019-09-20 05:29:10
907
470
49 Co-leader
captain wandi
#2C82YVPQQ
13 4 001
2019-07-02 16:55:38
0
0
50 Co-leader
dzakir
#2L0QCJYPU
12 4 001
2019-07-20 13:53:25
0
0

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord