Nova大唐 l 猛虎营

#2LR20G2L

49 616

48 / 50

大唐天子重磅回归!现正式加入Nova家族,特此召集兄弟姐妹们回家!本部落非常活跃,积极团结。部落战和部落积分都在本地前150,常驻加首领微信;390437444 申请标准1⃣️历史52002⃣️部落战70胜3⃣️集卡部落战参加就要打完,卡等不能低于11级

Vstup do klanu
Členové 48 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 49 616
Požadované trofeje 4 900
Leader klanu 冯大大
Rozsah trofejí 4 358 – 5 388
Klan info
Lokace Čína
Donaty za týden 18 480
Elderů 19
Co-leadeři 6
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Přispívá
Trofeje
Příspěvek
Donaty
Dostal
1 Elder
小心Kristol
#8RJL9Y08R
13 5 388
2 694
1526
510
2 Leader
冯大大
#P29802PU
13 5 321
2 660
834
0
3 Elder
BangBro CR
#2V2CRQR8J
13 5 288
2 644
464
350
4 Co-leader
忠正
#2LR8JVLJ2
13 5 263
2 631
640
480
5 JoseLuis 小心
#8VC292JQR
12 5 199
2 599
208
440
6 Co-leader
柳公权
#9RLL892
13 5 166
2 583
486
0
7 Co-leader
青龙吴彦祖
#PL8G8GUC
13 5 136
2 568
594
470
8 Co-leader
火炎焱燚
#QGYG2CJG
13 5 105
2 552
464
200
9 Elder
猛虎营扛把子陈浩南
#8Y0RUYJUC
13 5 010
2 505
340
560
10 Elder
狗狗帅锅
#V2R90JUP
13 4 941
2 470
558
520
11 Ling
#LGLQC2CJ
13 4 940
1 235
30
0
12
1
Elder
爱睡懒觉的猫
#V9UPU2VR
13 4 922
1 230
520
0
13
1
Co-leader
猛虎营-皮大大
#JG9UCY8
13 4 921
1 230
658
480
14 Elder
Faith And Face
#8Y2G8LUUJ
13 4 920
1 230
394
360
15
1
Hank
#LG02RCP0
12 4 911
1 227
88
240
16
6
Elder
龙辉
#9LR0UUQ0
13 4 896
1 224
356
560
17
2
Elder
明chow
#8UJ98PCC
13 4 890
1 222
410
520
18
1
Elder
……
#RYG2VQCC
13 4 857
1 214
10
110
19
7
Elder
愤怒的六叔
#QLCQYRRU
13 4 851
1 212
498
520
20 Austin
#J9YYLQ2P
12 4 844
1 211
318
480
21 Elder
Bangbro.edu
#8RRGR2JG8
12 4 840
580
60
120
22
5
大蛋子
#QG0QCLCC
13 4 836
580
170
320
23
5
viwu
#U0J0GYV0
12 4 832
579
158
420
24 Toby_huang
#YRQCLP8L
13 4 787
574
858
520
25
2
FaitH
#2QQ8VYL89
13 4 783
573
220
520
26
2
死神
#LQLQCY0P
13 4 777
573
208
520
27
2
Elder
[email protected]重生
#8LPYL0Q02
12 4 751
570
268
310
28
5
Elder
安魂曲
#UC9LCPLL
13 4 744
569
440
520
29
2
Elder
棍子老爸
#LR0CG922
13 4 728
567
624
520
30
6
帮小学生戒网瘾的杀手
#YJY2QPJJ
13 4 727
567
300
360
31 定军山
#LYYJYP80
13 4 721
472
60
120
32 Co-leader
丢奶
#P9JYQP
13 4 695
469
170
520
33 诡语者
#8LU9PV0Q
13 4 691
469
90
240
34 破晓丶黎明
#UGCRQ20J
12 4 686
468
168
360
35 机智逗
#YRLP0LY2
13 4 684
468
506
510
36
3
Elder
羊令
#VYJY98RQ
13 4 675
467
400
440
37 Elder
DIAMOND
#2882G2RUL
12 4 646
464
10
160
38
2
bigKO
#20RR82JQV
13 4 641
464
264
520
39
9
Elder
no bras' bro
#QYLL2Y9L
13 4 641
464
716
520
40
2
Elder
xv
#9Y2JP9JR
13 4 621
462
210
320
41
16
小可
#22909Y8JY
12 4 605
138
670
600
42
1
米兰公主
#282PRQCLR
13 4 594
137
498
520
43
2
gary
#L98PUVUG
13 4 564
136
286
440
44
2
Elder
KLUFO
#QCJQQQPV
13 4 516
135
428
480
45 Oncenternity
#2982RR2L8
13 4 504
135
466
480
46
2
青龙小吴彦祖
#2LQ8PYQYC
12 4 485
134
238
320
47
1
¥#罪惡胱B-ing#*
#80RU29R8
12 4 393
131
210
560
48
1
这没有什么
#VRRV9800
12 4 358
130
60
160

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord