Legends Kingdom

#2CC0PRGQ

46 988

49 / 50

LEGENDS NEVER DIE! 欢迎加入传奇家族👏👏👏 召集打部落战 积极捐卡 活跃度高的玩家!

Vstup do klanu
Členové 49 / 50
Typ Otevřený
Skóre klanu 46 988
Požadované trofeje 4 300
Leader klanu TheLegend27
Rozsah trofejí 4 000 – 5 119
Klan info
Lokace Spojené státy americké
Donaty za týden 5 736
Elderů 11
Co-leadeři 1
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Naposledy
Trofeje
Naposledy
Donaty
Dostal
1 Elder
weiyi
#PYV00QQ0U
12 5 119
2019-12-07 00:18:32
489
370
2
1
给祖国拖后腿
#2R02UP2YQ
12 5 025
2019-12-06 23:00:51
178
270
3
1
Staples
#9P2RUYV2
12 5 018
2019-12-06 13:18:18
316
230
4 Elder
隔壁王叔叔
#2LLPJGLQ
13 4 913
2019-12-06 23:39:14
428
460
5 Derek_YH
#9RCYG829
12 4 883
2019-12-06 10:36:12
10
0
6
1
Elder
kian
#QUU0G8VU
12 4 857
2019-12-06 03:03:58
462
270
7
1
Elder
Kenny
#PCQGPLP0
13 4 855
2019-12-07 00:04:35
311
310
8 小白村
#UJ9PPGCL
12 4 772
2019-12-06 10:41:37
190
200
9
7
Jimmy
#JJYP8GLU
12 4 746
2019-12-06 22:23:58
8
0
10
1
上官小T
#P8UL88VJ
11 4 745
2019-12-06 23:02:28
282
160
11
1
Teco
#UJ2GQ8R
12 4 718
2019-12-06 23:16:13
34
480
12
2
wyx_vince
#99CCPQY9Y
10 4 717
2019-12-06 16:52:11
88
320
13
2
Co-leader
坨地星爸爸
#P0PGY0J0
12 4 707
2019-12-06 22:39:14
610
480
14 Elder
RoyalSupreme
#2RRRJCL0
12 4 666
2019-12-06 00:46:58
92
80
15
2
Elder
Yonuts Bros
#RJLUGRRJ
11 4 665
2019-12-06 21:25:58
584
230
16
1
南珂一梦
#YQPR9CPJ
13 4 662
2019-12-05 22:04:45
78
0
17 Yann_Savage
#288GCVGQL
11 4 653
2019-12-06 17:37:32
0
40
18 星幻
#GQU9J0Q8
11 4 638
2019-12-05 19:22:44
66
120
19
3
ketchmoon
#RQYV998R
12 4 620
2019-12-06 23:06:23
97
40
20
5
Elder
天晴等煙雨
#CVQJJVY
13 4 611
2019-12-06 23:35:49
90
50
21
2
alvin
#ULRGQ2R
13 4 609
2019-11-22 16:26:39
0
0
22
2
benjamin
#P2R88V2LY
11 4 606
2019-12-06 21:15:23
176
210
23
2
to
#8UGPRCP20
11 4 553
2019-12-06 21:02:30
28
360
24 阿尔托莉雅-潘德拉贡
#22RCRPU0P
11 4 546
2019-12-06 11:29:15
0
0
25
2
Elder
K.
#8CQULQJYY
10 4 546
2019-12-06 19:47:22
66
80
26
2
安吉拉
#PVR02UC9J
10 4 536
2019-12-06 11:11:16
520
336
27
1
gufkh
#20YLV2LR8
11 4 476
2019-11-30 14:40:09
0
0
28
1
长脸先生
#20CJGL8P8
12 4 472
2019-12-06 15:24:41
170
200
29
1
呆呆
#P88GJLURU
10 4 456
2019-11-17 05:25:12
0
0
30
1
Prathmesh
#8L92QLJ0V
10 4 451
2019-12-06 17:25:59
51
0
31 王者回归
#9UVG8V0GG
10 4 398
2019-11-24 07:23:02
0
0
32 Elder
没有狗的尾巴
#QY8UG8JR
13 4 393
2019-10-28 03:01:48
0
0
33
3
Dr. Corote
#2JGJR8JV8
11 4 387
2019-12-06 20:28:32
36
80
34
1
ttxqe
#8G0UQRC99
11 4 354
2019-11-19 20:16:36
0
0
35
1
Elder
_玻璃
#2JJYP2G8
13 4 339
2019-11-06 00:33:16
0
0
36 Haykal
#2L0QC0LUY
11 4 336
2019-12-06 03:20:50
66
120
37 Escape
#P00LLRCJ9
11 4 332
2019-11-26 22:13:56
0
0
38 huanghaojas
#22PYRRLRG
12 4 317
2019-11-23 01:54:43
0
0
39 David
#VYG20RR8
11 4 305
2019-11-30 23:59:15
0
0
40 魏嘉更
#L9YVPJJL
12 4 284
2019-11-15 23:04:50
0
0
41 我的宝宝是北山
#LJGR80JL
12 4 225
2019-10-30 02:08:24
0
0
42 ttxqe
#8PQPR0LU2
11 4 164
2019-10-29 19:02:36
0
0
43 ANDRADI
#28YPQYQ20
11 4 142
2019-11-28 17:27:18
0
0
44 啦啦啦
#U2C9VGRL
12 4 098
2019-12-05 11:56:35
182
120
45 十里春风
#C9JQLQ0U
11 4 091
2019-11-23 05:40:02
0
0
46 milt
#2JY0PVLU2
12 4 081
2019-11-29 15:05:49
0
0
47 Zorua
#2GCVRVRP9
11 4 015
2019-11-03 22:25:08
0
0
48 Elder
minitech22
#8LGQ0RPV
13 4 001
2019-11-19 21:58:07
0
0
49 Leader
TheLegend27
#QR9LRCJ0
12 4 000
2019-11-25 09:38:37
0
0

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord