Leisure 萌郡

#20Y2900V

49 511

43 / 50

这里是有爱有趣有基情的Leisure 萌郡,在女神萌萌领导下征战传奇联赛,欢迎高杯大佬玩家进驻。分部萌郡大火箭、海神计划、饭团、二十岁的我们同样实力强劲,活跃热闹,QQ群536541983,目前总部要求5200+

Vstup do klanu
Členové 43 / 50
Typ Pozvaní
Skóre klanu 49 511
Požadované trofeje 4 900
Leader klanu 萌里个萌
Rozsah trofejí 4 001 – 5 467
Klan info
Lokace Čína
Donaty za týden 13 500
Elderů 7
Co-leadeři 8
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Přispívá
Trofeje
Příspěvek
Donaty
Dostal
1 伊莉雅★
#LLC2G028
13 5 467
2 733
120
40
2 Co-leader
Eric7
#L2LQGVLR
13 5 441
2 720
210
240
3
2
Co-leader
yylol
#999U9G9J
13 5 335
2 667
748
400
4
1
打了一手好牌(✪▽✪)
#VPRGUPRU
13 5 331
2 665
1188
440
5
1
Co-leader
JIN
#G9QURQJY
13 5 284
2 642
1092
440
6 Elder
乌拉诺斯
#LGJQV0R0
13 5 251
2 625
91
280
7 Co-leader
霸氣
#2YJP0G8P
13 5 214
2 607
499
400
8
1
糖宝
#RYUCRVVR
13 5 165
2 582
310
400
9
1
一个王子一个塔々
#2LGGQLJU8
13 5 117
2 558
566
440
10
2
Leader
萌里个萌
#YL9Q22RL
13 5 096
2 548
503
400
11
2
(。ŏ﹏ŏ)
#VGJ8CYP
13 5 095
1 273
570
360
12
2
天然呆
#22U20JYVL
13 5 095
1 273
258
320
13
2
男神
#PGGJY8YL
13 5 090
1 272
210
360
14
2
Co-leader
Rooney
#LRQC9R00
13 5 049
1 262
460
400
15 Elder
淡淡
#YVPC8QYC
13 5 041
1 260
518
440
16
1
Co-leader
野性召唤
#2PULQPUQ
13 5 036
1 259
638
420
17
4
Elder
Tiancho
#GU9R9UC8
13 5 030
1 257
368
320
18 農夫叁拳
#GP0UJ09V
13 5 030
1 257
98
360
19 白金之星
#U9GPPVPP
13 4 943
1 235
610
420
20
6
Ken
#QLU8Y9R8
13 4 934
1 233
626
440
21 东皇太一
#YCURL2CL
12 4 902
588
10
40
22
3
toonarmy
#2CQCR0Q
13 4 899
587
128
280
23
3
Elder
紫焰侠
#VL8YR9YJ
13 4 891
586
520
420
24
4
Elder
响亮的名字
#9G92JVV9
13 4 855
582
310
80
25
5
宇轩
#Q8U202R
13 4 824
578
0
400
26
5
Elder
封鎖記憶、
#8CQRCJ22
13 4 813
577
100
360
27
4
Hgame
#2YLUGVL9J
13 4 807
576
388
400
28
1
送你人头让你嗨
#VP9QR8RQ
13 4 804
576
238
400
29
5
深情不及久伴
#9UVJG8Y2
13 4 803
576
238
360
30
2
苏苏
#9U92RVRQ
13 4 769
572
368
360
31
1
孤守空城
#L8VVQ98P
13 4 718
471
0
0
32
2
二愣仔
#YQVJQPVY
13 4 642
464
180
400
33
2
蛋蛋愿意理发啦
#29JGUU8PQ
12 4 618
461
50
160
34
1
༻狼ི࿆の༒掌ྀ࿆印༺
#YPV8YYV0
13 4 613
461
88
400
35
1
陆站箭头
#22JQR0VP
13 4 540
454
40
120
36
1
Co-leader
方文山庄
#8882Q9LV
13 4 481
448
0
0
37
1
Elder
galileo
#PYV2JLJU
12 4 238
423
40
320
38
1
Co-leader
Nicholas丶帝极
#229R9C8L0
12 4 191
419
80
320
39
2
°Tcy灬来三
#LL08JLVP
13 4 139
413
405
360
40 随遇而安
#20J0RR9YY
13 4 096
409
198
400
41
1
小呀小呀小帅嘉的小跟班
#2Y928VVJG
10 4 048
121
0
0
42
1
chin
#89UYQ99QJ
11 4 038
121
0
0
43
1
∮㎡l
#UGLR0LCV
13 4 001
120
0
0

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord