Nova I 大唐天子 湖南

#20V0RGUU

49 431

47 / 50

团结、和谐、互爱、自信,欢迎来到Nova华人社区。个人要卡及部落战活跃度定期考核。参战却不打满决赛的踢!都加yang7xiang微信,进部落群,方便漏打时相互提醒。满员时,欢迎加兄弟部落:Nova大唐 I 湖南营#CY08QPV(Chinese only)

Vstup do klanu
Členové 47 / 50
Typ Pozvaní
Skóre klanu 49 431
Požadované trofeje 4 600
Leader klanu icDEADрpl
Rozsah trofejí 4 039 – 5 519
Klan info
Lokace Čína
Donaty za týden 18 936
Elderů 31
Co-leadeři 5
# Rank Arena Hráč
Tag
Pohárů
Přispívá
Trofeje
Příspěvek
Donaty
Dostal
1 Elder
@( ̄- ̄)@
#UYJR0YVG
13 5 519
2 759
596
520
2
1
Elder
飞翔的福兰人
#LLYYYVQ2
13 5 219
2 609
386
0
3
1
Elder
空城旧眸·殇
#2PVCQ202U
13 5 191
2 595
332
520
4
1
Co-leader
蛤蟆1号
#VY82PPRU
13 5 187
2 593
769
520
5
1
Elder
军界
#P28QC209
13 5 158
2 579
226
480
6
2
Elder
赐你恩德
#9RQP0R22
13 5 153
2 576
230
360
7 Co-leader
Agan
#8VGR0YQL
13 5 100
2 550
578
480
8
6
Elder
yangnie21
#VG0JLUQP
13 5 026
2 513
1042
520
9
1
Elder
AQ.ing
#PVUCJRRP
13 5 017
2 508
192
400
10
1
Elder
橡皮螺旋丸
#J2089ULP
13 5 010
2 505
516
460
11
1
Elder
a c co ma x x
#8JRL2PRR
13 5 001
1 250
464
480
12
1
Elder
康鳖
#G8VG8G8G
13 4 989
1 247
250
360
13
2
Elder
YN21
#UCV0G2Q2
13 4 963
1 240
770
520
14
8
Co-leader
豪气冲天
#G9J9RQUR
13 4 936
1 234
964
440
15
1
Elder
十一字
#QC2GVJR8
13 4 928
1 232
512
480
16
1
Co-leader
Zzz…
#9C8CC0G8
13 4 922
1 230
896
520
17
1
Skt.Faker
#8CYLPVUR
13 4 915
1 228
525
420
18
2
Elder
Aesthete 奇葩
#G9QYVRJR
13 4 909
1 227
182
360
19 Elder
马儿快跑
#RL00YRJR
13 4 906
1 226
184
360
20
11
Elder
天魁星
#9Y0QLV9G9
12 4 904
1 226
542
440
21
5
Elder
子曰吾狂丶
#2P8QP8CQ8
13 4 902
588
361
520
22
1
Elder
圆规杀手
#2GUVVCQU8
13 4 860
583
126
160
23 白浮空
#G2902UYQ
13 4 847
581
204
360
24
3
Elder
周怪兽
#202LVU2LC
13 4 810
577
200
360
25
1
Elder
yang
#8YYV0J0UG
12 4 802
576
836
520
26
1
沉默
#2GLGQQ2YG
12 4 801
576
826
456
27
1
Co-leader
TYP
#UG0G2280
13 4 777
573
258
480
28
2
Leader
icDEADрpl
#2CRL9UYY
13 4 765
571
287
450
29
7
毛驴儿
#PVLL2PGR
13 4 746
569
400
520
30
6
Elder
说出来你可能不信
#2Y2G99JLY
13 4 745
569
182
520
31 小图
#9ULCJCRRJ
12 4 736
473
220
360
32 Elder
焕然一小新
#888GQRL
13 4 677
467
700
520
33
1
y=x²
#RGP9GLJ9
13 4 664
466
30
40
34
1
Elder
死神
#Y88CQYUV
13 4 661
466
614
480
35
2
终章
#9YR88J0PL
12 4 647
464
486
400
36
3
Elder
恶魔钢蛋
#PLJ8VG9L
13 4 625
462
151
430
37
2
最幸福的家园
#2P9RG89Y9
13 4 613
461
276
520
38 Elder
东方
#2YQ089GQJ
13 4 591
459
124
200
39
10
Elder
BIGBANG
#22YG88GY
13 4 568
456
148
440
40 Elder
皇室精英
#28PQYUCJ8
13 4 549
454
294
360
41
1
Elder
胜任
#2PVC8Q00J
13 4 523
135
124
200
42
1
宽广宇宙
#PUYGRLP9
13 4 506
135
419
320
43
1
Elder
一颗小星星
#QUQ0C80G
13 4 466
133
166
200
44
1
18cm的南栀大神L冷酷无情™
#VCGCQJQY
13 4 451
133
316
400
45 Elder
⁽⁽ଘ粒̌粒̌小̌可̌ଓ⁾⁾
#LJQP8CY9
13 4 400
132
0
0
46 Elder
超级神奇宝箱
#LQJP92QC
13 4 157
124
84
320
47 Elder
圈圈
#90Y0CYGJ
13 4 039
121
424
480

Pomohl ti Deck Shop? Řekni to v klanu!

Tento jazyk překládá:

  • pavelfi

🇨🇿 Pomož mi s českým překladem!

Chyby v překladu hlašte na Deck Shop Discord