Avon Gaming

#P8P9LVJR

48 281

37 / 50

劍指香港第一部落, 全力爭取參加下屆亞運! - APF & Mark7 / PB5200+ CWW80+ / 歡迎長留短聚交流切磋, 夠做何妨串😎

Clan Admission
Members 37 / 50
Type Invite
Clan Score 48 281
Required Trophies 4 600
Clan Leader 13
Trophy Range 4 145 – 5 955
Clan Info
Location Hong Kong
Donations Per Week 7 754
Elders 5
Co-leaders 1
# Rank Arena Player
Tag
Cups
Contrib.
Trophies
Contribution
Donations
Received
1 Co-leader
APF
#2VVGG0LPU
13 5 955
2 977
621
360
2 johnson11
#QPR0VYJG
13 5 758
2 879
212
120
3 友好對戰
#PLYLYJRC
13 5 628
2 814
0
0
4
2
Leader
13
#8PGR8RY
13 5 518
2 759
492
160
5
1
anthonybabys
#GL20GR0U
13 5 428
2 714
142
280
6
1
我帥到分手
#9J9VLU98
13 5 386
2 693
286
240
7
6
淨麵
#928QJUVJ
13 5 278
2 639
86
120
8
1
Elder
LogBait God Wch
#22YQC0UG2
13 5 254
2 627
580
360
9
1
Elder
Jim
#2PR92URCJ
13 5 243
2 621
607
360
10
1
King follower 2
#2R29GJP0G
13 5 240
2 620
298
270
11 毒蛇
#L0VUQVR
13 5 231
1 307
64
240
12 劉建中
#28GUJCQVG
13 5 230
1 307
8
40
13
1
Elder
Basic
#R00G8QYY
13 5 211
1 302
411
360
14 BTTTOo
#RRVJJPY
13 5 169
1 292
202
240
15 Elder
小權KKY
#G2PGQ228
13 5 107
1 276
164
240
16 james yu
#28QCR0LC2
13 4 971
1 242
427
320
17 kevin❤tiffany
#VQY2PPQ0
13 4 914
1 228
328
280
18 miss_o
#PUVYL2LU
13 4 874
1 218
148
320
19 飄雪落紛飛
#2JQLCU8L9
13 4 767
1 191
46
160
20
1
瓔薰色的黑貓
#22YYGQ2UC
13 4 742
1 185
48
0
21
1
Terence
#28Q0QLQ9Y
12 4 703
564
110
360
22
2
NicoleTW
#2L2VJGJQ9
11 4 694
563
316
352
23
1
張飛寶呀
#V22CCR0
13 4 636
556
290
320
24
1
Elder
#肥蚊#
#28QRGPYYC
12 4 633
555
284
288
25
1
Igoschoolbybus
#R28R8829
13 4 567
548
326
80
26
1
改名煩過撚
#YJQLJG9U
13 4 501
540
38
40
27 Dennis Lai 0615
#2VGQQY99Q
12 4 479
537
186
224
28 李淮玉和石涵钰不合适
#8LRJ92VPP
12 4 367
524
218
200
29 Edgar_0379
#2CC9GYLJ
12 4 325
519
0
0
30
3
Ryan_badguy
#LVQGUVV
12 4 320
518
118
200
31
1
ngspring
#90QU2YG0G
11 4 314
431
20
120
32
1
Mark7
#2CQU0C92G
10 4 299
429
26
120
33
1
Garylds
#YJC0LJRL
11 4 262
426
192
240
34
2
乂CLK乂黑夜之神
#R02URULQ
12 4 262
426
82
120
35 { 炎舞軍神改}
#PJQPRUU0
12 4 232
423
20
40
36 kaiokaka
#8800JPL2
11 4 172
417
80
200
37 Lucky 13
#8YCCGJRVU
10 4 145
414
0
0

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!