ΛΑ ΚΟΚΑ ΝΟΣΤΡΑ

#9P9UR

43 452

49 / 50

Αντέχεις την πίεση? Αν ναι μπήκες αν όχι βγήκες trollers και spammers ⛔️

At war! 20 / 28 battles remaining! Ends: 2019-03-27 08:23:50

Data for the last 10 wars

2019-03-24 18:54:13 +61
21 participants War Collection
Antonissj 0/1 840 2/3
frogi Missed! 1680
projimis6 1/1 280 1/3
samo1926 0/1 840 2/3
2019-03-22 18:46:28 -41
26 participants War Collection
projimis6 1/1 280 1/3
Tsosmh Missed! 840 2/3
alexpanahs Missed! 560 1/3
Kaushik Missed! 1049
mantis 0/1 560 1/3
Antonissj 0/1 280 1/3
2019-03-20 07:56:19 +65
27 participants War Collection
Supercell Missed! 490 1/3
anifas Missed! 840
orfekios 0/1 560 2/3
<Tol_Koum> 1/1 280 1/3
Antonissj 0/1 840 2/3
projimis6 1/1 560 1/3
samo1926 1/1 1120 2/3
alexpanahs 0/1 280 1/3
ser Mike 0/1 840 2/3
2019-03-17 19:29:44 -15
22 participants War Collection
Supercell 0/1 735 2/3
projimis6 0/1 840 2/3
chris Missed! 1120 2/3
Nick 0/1 262 1/3
samo1926 Missed! 280 1/3
<Tol_Koum> 0/1 560 1/3
Rick 1/1 840 2/3
Antonissj 1/1 1120 2/3
Euler 1/1 560 1/3
anifas 1/2 840 2/3
2019-03-15 17:56:30 -13
23 participants War Collection
⚔️PizDi3ts☠️⚔️ Missed! 840
Tsosmh 1/1 560 2/3
the real shadow 2/2 262 1/3
2019-03-13 13:42:50 +112
21 participants War Collection
samo1926 Missed! 840 2/3
Antonissj 0/1 840 2/3
Supercell 0/2 245 1/3
2019-03-11 11:25:47 +21
20 participants War Collection
the real shadow Missed! 1050 2/3
swthriasp Missed! 1120
samo1926 Missed! 560 1/3
orfekios 0/1 840 2/3
fd 2/2 1120 2/3
2019-03-09 11:11:38 -41
23 participants War Collection
coolswarnava 0/1 1120 2/3
the real shadow 1/1 787 2/3
swthriasp Missed! 560 1/3
TOLIS 1/1 560 1/3
Vinious Missed! 1400
<Tol_Koum> 0/1 560 1/3
2019-03-07 10:37:46 +114
22 participants War Collection
anifas Missed! 1120
the real shadow 1/1 787 2/3
samo1926 1/1 280 1/3
Vinious 1/1 560 1/3
<Tol_Koum> Missed! 280 1/3
Rick 1/1 280 1/3
2019-03-05 10:25:54 +61
19 participants War Collection
Tsosmh Missed! 1400
bag67 1/1 280 1/3
samo1926 0/1 840 2/3
Naughty War Collection
Antonissj
2019-03-24 0/1 840 2/3
2019-03-22 0/1 280 1/3
2019-03-20 0/1 840 2/3
2019-03-17 1/1 1120 2/3
2019-03-13 0/1 840 2/3
frogi
2019-03-24 Missed! 1680
projimis6
2019-03-24 1/1 280 1/3
2019-03-22 1/1 280 1/3
2019-03-20 1/1 560 1/3
2019-03-17 0/1 840 2/3
samo1926
2019-03-24 0/1 840 2/3
2019-03-20 1/1 1120 2/3
2019-03-17 Missed! 280 1/3
2019-03-13 Missed! 840 2/3
2019-03-11 Missed! 560 1/3
2019-03-07 1/1 280 1/3
2019-03-05 0/1 840 2/3
Tsosmh
2019-03-22 Missed! 840 2/3
2019-03-15 1/1 560 2/3
2019-03-05 Missed! 1400
alexpanahs
2019-03-22 Missed! 560 1/3
2019-03-20 0/1 280 1/3
Kaushik
2019-03-22 Missed! 1049
mantis
2019-03-22 0/1 560 1/3
Supercell
2019-03-20 Missed! 490 1/3
2019-03-17 0/1 735 2/3
2019-03-13 0/2 245 1/3
anifas
2019-03-20 Missed! 840
2019-03-17 1/2 840 2/3
2019-03-07 Missed! 1120
orfekios
2019-03-20 0/1 560 2/3
2019-03-11 0/1 840 2/3
<Tol_Koum>
2019-03-20 1/1 280 1/3
2019-03-17 0/1 560 1/3
2019-03-09 0/1 560 1/3
2019-03-07 Missed! 280 1/3
ser Mike
2019-03-20 0/1 840 2/3
chris
2019-03-17 Missed! 1120 2/3
Nick
2019-03-17 0/1 262 1/3
Rick
2019-03-17 1/1 840 2/3
2019-03-07 1/1 280 1/3
Euler
2019-03-17 1/1 560 1/3
⚔️PizDi3ts☠️⚔️
2019-03-15 Missed! 840
the real shadow
2019-03-15 2/2 262 1/3
2019-03-11 Missed! 1050 2/3
2019-03-09 1/1 787 2/3
2019-03-07 1/1 787 2/3
swthriasp
2019-03-11 Missed! 1120
2019-03-09 Missed! 560 1/3
fd
2019-03-11 2/2 1120 2/3
coolswarnava
2019-03-09 0/1 1120 2/3
TOLIS
2019-03-09 1/1 560 1/3
Vinious
2019-03-09 Missed! 1400
2019-03-07 1/1 560 1/3
bag67
2019-03-05 1/1 280 1/3

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!