قهرمانان

#8RLJ9J9V

33 374

27 / 50

خوش امدید ■■1.ادب و احترام2.رفت و امد ممنوع3.دونات بالای دویست الدر کولیدری زیر نظر لیدر4.هرکی وار نزنه و کلنچست صفر باشه کیک

Clan Admission
Members 27 / 50
Type Open
Clan Score 33 374
Required Trophies 4 300
Clan Leader KING OF NORTH
Trophy Range 2 682 – 4 452
Clan Info
Location Iran
Donations Per Week 2 620
Elders 10
Co-leaders 3
# Rank Arena Player
Tag
Cups
Contrib.
Trophies
Contribution
Donations
Received
1 Elder
محسن
#Y9L2V8CR
12 4 452
2 226
30
300
2 Elder
mehdi panahi
#Y82J8P0Q
12 4 358
2 179
256
250
3 Elder
mohamadali
#82U0YP2VU
11 4 201
2 100
189
170
4 Elder
peyman1313
#8L8C2VQ8C
11 4 166
2 083
0
0
5 Elder
yasin alianyasi
#YVGQLY0
10 4 129
2 064
156
340
6
1
Elder
Ahmad
#8V2Q8QCUU
11 4 097
2 048
76
320
7
1
EMPERATOR
#CCLRUYC9
12 4 023
2 011
0
0
8
1
احسان
#PPJ8YU8
12 4 015
2 007
0
0
9
1
Rahim
#9CVCC8QJ
12 4 014
2 007
472
210
10
4
Elder
moien
#Q0PCCC0Q
10 4 004
2 002
35
180
11 ALi(B)
#JRY09U22
11 4 001
1 000
0
0
12 DIAMOND
#2PCU0LC2C
11 4 001
1 000
0
0
13 محمد رضا
#89VGL0LGR
11 3 993
998
0
0
14 Arena 12 Co-leader
pedram
#8LYGJLLL2
12 3 934
983
364
310
15
1
Arena 12 Mehran
#8C2PLPRCU
10 3 869
967
0
0
16
1
Arena 12 Leader
KING OF NORTH
#8PCLCLP0R
11 3 841
960
0
0
17
1
Arena 12 Elder
Amir_s
#LJ8LQQ8J
10 3 835
958
40
80
18
1
Arena 12 mostafa
#QC8JJLCU
10 3 821
955
0
0
19
1
Arena 12 Elder
bmp
#200QLPCPV
12 3 819
954
365
170
20
1
Arena 12 DARK KNIGHT
#LGCYLQGV
10 3 810
952
147
70
21
6
Arena 12 Co-leader
طوفان
#2PY98RQLC
11 3 807
456
420
220
22 Arena 12 moein
#82YGJR8VL
10 3 793
455
0
0
23 Arena 12 m:a
#JJPL8V8
10 3 615
433
70
0
24 Arena 12 balive13
#P9J8URU08
9 3 592
431
0
0
25 Arena 11 Elder
Amir Empair
#UPJ8G0GL
10 3 530
423
0
0
26 Arena 11 MASTER
#28YCCLV
9 3 344
401
0
0
27 Arena 9 Co-leader
armita
#20UQY09LR
10 2 682
321
0
0

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!