your face

#20GG82V

49 692

45 / 50

🔷Wecome to 니얼굴윤겔라 Official Clan🔹Family with Your face🔹YT : Geltube🔹go.twitch.tv/gelra1🔹가입은 추천제로만🔹

Clan Admission
Members 45 / 50
Type Invite
Clan Score 49 692
Required Trophies 6 400
Clan Leader 역전
Trophy Range 4 119 – 6 138
Clan Info
Location South Korea
Donations Per Week 21 616
Co-leaders 8
# Rank Arena Player
Tag
Cups
Contrib.
Trophies
Contribution
Donations
Received
1 쿠키
#22V8P828G
13 6 138
3 069
866
400
2
1
Co-leader
로시난테
#2QY8QU2R
13 5 502
2 751
1224
360
3
1
Co-leader
니얼굴윤겔라
#2GCL992V
13 5 409
2 704
646
40
4 뱅결
#20G2VUG
13 5 354
2 677
694
600
5 KHĂNI
#8R0GGVCR
13 5 344
2 672
294
440
6 Leader
역전
#G2CY2G2L
13 5 270
2 635
0
0
7
1
안녕
#RYJYYQPJ
13 5 219
2 609
176
320
8
1
Co-leader
M.A.X
#202VQ2U89
13 5 209
2 604
1044
560
9 Co-leader
브라더
#89G2V2P2
13 5 027
2 513
285
280
10 Co-leader
Zeral
#PJ9CJQVY
13 5 008
2 504
517
640
11
1
하박
#PQGVYQC0
13 4 952
1 238
509
520
12
1
Ho
#89JLQJVP0
12 4 936
1 234
1640
720
13 koala
#P0YCQLLU
13 4 921
1 230
273
296
14
1
용진
#2YG20JVUY
12 4 918
1 229
674
520
15
1
Co-leader
레녹
#2U9VLUJPQ
12 4 917
1 229
280
480
16 Memory
#2PQQ0GUPL
13 4 847
1 211
160
560
17
2
이모텍
#Y9RLPQL2
12 4 833
1 208
358
400
18 눈딱
#P9G2P89
13 4 820
1 205
226
480
19
2
HopelesS™️
#28Q0R9VCG
13 4 818
1 204
96
520
20
3
Loona
#LU2QP9JJ
13 4 809
1 202
1106
680
21
1
Dark Knight
#22JLY28L2
13 4 774
572
146
560
22
1
쿠크
#2YVPU8GG
13 4 766
571
628
640
23
1
두치와복구
#2CR2QV8P2
12 4 754
570
116
600
24 용암택
#808CPCCG9
13 4 747
569
434
720
25 준희
#2V2VCPYR8
12 4 690
562
908
560
26 이게임은뭐야
#UGPU8CC
13 4 684
562
264
400
27
1
KOREA
#V8Y2UP20
12 4 673
560
608
440
28
2
Co-leader
로저
#8PUR0R9Q8
13 4 648
557
254
520
29
2
사다
#P9U8CL8J
13 4 646
557
297
360
30
1
올드보이
#RPPURCQC
13 4 633
555
110
240
31 게미안
#2YJLLGPJG
12 4 614
461
350
360
32 Co-leader
시골목장
#2LQYCQ09L
13 4 605
460
672
680
33 평화의 소년
#29CVGQUVL
13 4 569
456
324
550
34 √Eagles√
#2UYPYGRLJ
12 4 557
455
239
440
35 초딩
#2YQL29VLC
13 4 547
454
470
480
36 Aiden1
#CYRGRUYQ
12 4 519
451
324
380
37 GUCCI™
#CUPVC8VV
12 4 469
446
46
520
38 Ioria
#222C99L9
13 4 400
440
424
340
39 리넨
#V888CRGY
12 4 367
436
94
240
40 꽃추참치
#9LL88LVQJ
11 4 356
435
274
490
41 ㅌㅇ
#2LQJGURC9
13 4 343
130
266
200
42 나무꾼
#JQ0GYVLP
12 4 330
129
222
280
43 목측좋다✈️
#2QUUVG2Q
13 4 243
127
142
400
44 턱형 턱브레이컬
#8PRGJUVUC
13 4 209
126
390
360
45 SirJohnCR
#2YRCL98C
12 4 119
123
144
400

Did Deck Shop help you? Tell your clanmates!