Pesquisa avançada

Top Clãs Estados Unidos

# Rank Clã Pontuação Pontuação do clã Membros
1 Crucible Wrath
#2LRU2J
56903 47 / 50
2 Arcanum
#GCRV2
56241
-662
47 / 50
3 AK Syndicate
#PL2RR0VY
55707
-534
50 / 50
4 PandaScheme
#YU2RQG9
54803
-904
47 / 50
5
2
Lost Orbit
#PGLQ0VQ
53863
-940
50 / 50
6 Fusion™
#Y2RGQPJ
53279
-584
49 / 50
7
2
Classy Clashers
#8P2GYJ8
52857
-422
47 / 50
8
4
Undefined
#8GQGUJ
52597
-260
48 / 50
9
8
AK Syndicate 2
#9VQJPL2L
52446
-151
49 / 50
10
4
Illuminate™
#PGJQLL20
52414
-32
48 / 50
11 Tactical Tilt
#2RYG90QL
52260
-154
47 / 50
12
4
Midwinter™
#2LVRQ29
52214
-46
46 / 50
13 Dad Bods Inc.
#RYPRGCJ
52093
-121
49 / 50
14
5
Synergy
#809R8PG8
51937
-156
47 / 50
15
8
Nova l USA
#9JQC2VUU
51746
-191
49 / 50
16
1
'Mo Betta
#Q9RCRYR
51738
-8
49 / 50
17
7
Crafted Dreams™
#PJU9VPCP
51731
-7
50 / 50
18 Fierce Force
#QR8UL8C
51725
-6
49 / 50
19
3
AK Gaming
#LVUUY0J
51386
-339
47 / 50
20
4
The Royales
#8YLQY0
51360
-26
46 / 50
21
1
纽约.cn.one
#Y82J9J
51357
-3
50 / 50
22
2
LegendaryRivals
#2YVQ2CG0
51343
-14
49 / 50
23
2
Get Off My Lawn
#89QQGQL
51146
-197
50 / 50
24
18
Immortals
#2VYPVQ2
51144
-2
50 / 50
25
5
Antidote™️
#P2JUR29Q
50947
-197
50 / 50
26
13
Seattle CR
#PGPLPJR
50927
-20
47 / 50
27
32
Sandstorm USA
#2VL990UL
50877
-50
50 / 50
28
2
Hope District
#L8RQVYJ
50822
-55
46 / 50
29
2
Texas
#2JR02U
50760
-62
50 / 50
30
13
Adult
#8PRVJC
50684
-76
50 / 50
31
9
Bay Area
#QR0YJR
50677
-7
46 / 50
32
9
Half Baked™
#8VJQ0U9
50565
-112
47 / 50
33
4
Genesis
#8GCUQJ82
50495
-70
48 / 50
34
2
CrownTown☀️
#8LGRYC
50442
-53
50 / 50
35
3
Reddit Troopers
#2PYPQ
50406
-36
50 / 50
36
8
#FightClub
#8JP082C
50373
-33
47 / 50
37
4
Emergence™
#PGYC2GP0
50364
-9
48 / 50
38
17
BOOM BROTHERS
#PRR8U0U
50318
-46
49 / 50
39
4
Bunny Clan
#2QYP8L
50304
-14
50 / 50
40
5
Fusion™ 2
#Q2GPG0R
50195
-109
49 / 50
41
10
Always Baked
#PJY9PP98
50152
-43
47 / 50
42
9
AK Gaming 2
#2QG9LU9J
50145
-7
50 / 50
43
1
Haterade
#GU8GVG
50139
-6
46 / 50
44
8
U.S.A
#9LYUP0
50138
-1
48 / 50
45
1
MORMON Alliance
#9VG8RQQG
50122
-16
47 / 50
46
31
The Donald
#8YV98U0
50092
-30
49 / 50
47
3
Stealth North
#9QCVYY2Q
50036
-56
45 / 50
48
15
InTheLight
#2GCQLC
50033
-3
50 / 50
49
1
Ohio Legends
#9L82QG8G
50023
-10
49 / 50
50
4
北美皇族RoyaL
#8C2RU9G
50013
-10
50 / 50
51
17
"A Trash Clan"
#2GJ82QJ2
50005
-8
47 / 50
52
20
Arcanum 2
#90QGG2Q9
50003
-2
47 / 50
53
15
Mowin Em Down
#299QCRR
49942
-61
46 / 50
54
6
TerribleTyrants
#2PR828PC
49934
-8
48 / 50
55
8
Apex Brigade
#VC98VVU
49930
-4
47 / 50
56
5
Mkers USA
#P2V89JCQ
49918
-12
48 / 50
57 Apex
#PQJLY8
49889
-29
48 / 50
58
21
Deja Vu™️
#PYVQ8UGY
49849
-40
46 / 50
59
10
OMghee Legends
#RPQGYY8
49822
-27
49 / 50
60
2
SmoothMove$
#8CUPG9L
49800
-22
48 / 50
61
11
Stealth USA
#9LQRCQ2Q
49786
-14
50 / 50
62
7
Synergy Fusion
#8URQ0UR8
49784
-2
50 / 50
63
1
Twisted Tactics
#RQRRGJC
49718
-66
49 / 50
64
8
3hunna
#Q02P9Q
49684
-34
48 / 50
65 Light Gaming
#228GUC8L
49662
-22
50 / 50
66
4
#FULL SQuad
#8RQRPGPP
49612
-50
49 / 50
67
1
Absolute Zero
#9VU9CJ
49610
-2
50 / 50
68
15
Devious
#22CRGRR9
49609
-1
47 / 50
69
2
#TheCrew
#2R0VUJ
49497
-112
49 / 50
70
25
-Alpha SQUAD-
#VY8QJY
49449
-48
49 / 50
71 Royale Drunks
#VYQPY0
49385
-64
46 / 50
72
2
BayAreaLegends
#908GQYRR
49354
-31
48 / 50
73 Big Pekka
#29CVCVG
49313
-41
47 / 50
74
10
**winterfell**
#LPPQYQ
49255
-58
47 / 50
75
6
#FightClub3
#9YVJ98CV
49213
-42
50 / 50
76
2
42O Royale
#C8UJ22
49187
-26
46 / 50
77
6
HOLY SANDWICHES
#29C9Y98L
49162
-25
47 / 50
78
1
NoGameNoLif3™️
#90RYRUVC
49120
-42
44 / 50
79
6
Logic
#PLPRR9P
49028
-92
46 / 50
80
4
Quarter Baked™️
#8CP2G9CJ
49021
-7
45 / 50
81
1
High Syndicate
#99UQP9V0
48953
-68
48 / 50
82
2
The Quest
#2GV80JP
48928
-25
48 / 50
83
4
FEEDROID
#8JL2C9
48925
-3
46 / 50
84
9
Boognish Rising
#8JYU29G
48912
-13
50 / 50
85
3
"ASSIMILATED"
#99RL90
48873
-39
49 / 50
86
13
LARP Squad
#8GRGRYC
48868
-5
50 / 50
87
2
AK Gaming 3
#90YLG08P
48825
-43
49 / 50
88
18
#FightClub2
#2CLVG9V9
48756
-69
50 / 50
89
23
Twitch Rozay
#P8VUQYJP
48747
-9
50 / 50
90
14
MidwinterEX
#2GL2QPPL
48742
-5
49 / 50
91
6
DaD BoDs!
#2VPJ9VR
48723
-19
47 / 50
92
1
"ADULTS ONLY"
#Y009G2
48722
-1
48 / 50
93
9
FirstStrike
#2QJYQ8R
48722
0
50 / 50
94
8
Enemy eSports
#9QGRRLPC
48678
-44
48 / 50
95
5
new york
#RGVPL2
48656
-22
46 / 50
96
16
Wolfpack
#2GCLL92
48649
-7
46 / 50
97
18
Adult 2
#Y0VLVL
48645
-4
50 / 50
98
13
NYC
#YL90VGP
48626
-19
48 / 50
99
29
#Lightning
#URPJQG
48614
-12
46 / 50
100
31
DONALD ☆ TRUMP
#8UUP909U
48602
-12
49 / 50
101
24
AK Gaming 5
#QYRVJQ8
48589
-13
49 / 50
102
10
Dark Humor
#2V2VRRLJ
48588
-1
49 / 50
103
2
# Black Sheep #
#LPGYV8L
48587
-1
50 / 50
104
23
Minnesota Legit
#YQULCPJ
48554
-33
43 / 50
105
30
5th echelon
#G8PY0QJ
48553
-1
45 / 50
106
12
#2 Live Crew
#PP8QYVGY
48551
-2
49 / 50
107
6
Con Queso
#RU2PUQ
48549
-2
50 / 50
108
18
Pandemic
#2J2VLG20
48481
-68
47 / 50
109
11
Dark Matter
#8898R
48473
-8
50 / 50
110
9
209 Clashers
#80G9JYP
48472
-1
48 / 50
111
1
USA
#9P0LJLLP
48432
-40
45 / 50
112
9
No Clan
#2JLLJV0
48394
-38
48 / 50
113
5
Royale Reckers
#8G2YPC
48394
0
48 / 50
114
12
gym rats
#J98LC80
48373
-21
50 / 50
115
2
#BLUENATION
#VRYVC2
48365
-8
48 / 50
116
20
Dutchmasters
#VR82JJP
48346
-19
49 / 50
117
7
Last of Legends
#2CJUQCJ
48328
-18
49 / 50
118
15
Better when wet
#R99GUR
48298
-30
45 / 50
119
12
House Stark
#2R22YLP
48268
-30
46 / 50
120 'Merica Royale
#22082YC0
48263
-5
47 / 50
121
22
The 50
#20U09Y2U
48235
-28
48 / 50
122
19
doosh mongers
#RPJGCG
48184
-51
50 / 50
123
1
Alpha Gentlemen
#8G0QRV8V
48179
-5
47 / 50
124
10
Counter Logic
#2UYL9QG
48172
-7
49 / 50
125
35
FrEsNo FiNeSt
#2C2PG2Q
48165
-7
49 / 50
126
6
#clashtag
#2Y2UCLC
48157
-8
45 / 50
127
128
Req N Donators™
#888C0V9L
48125
-32
43 / 50
128
10
1 Timmers
#PVVGV8Q
48119
-6
45 / 50
129
16
Fun Clashing
#8GQU9YP
48110
-9
47 / 50
130
23
Grow My Lawn
#9LJ8P20
48101
-9
50 / 50
131
34
Join for Fights
#YQYRY8C
48088
-13
50 / 50
132
23
"The Barbarian"
#GUGUYCC
48064
-24
50 / 50
133
4
Quantum Orbit
#RJ9C2Y8
48053
-11
45 / 50
134
2
*"NewBreed"*
#8LQQJ8
48031
-22
49 / 50
135
41
4.2.0.banger
#2J9988
48007
-24
49 / 50
136
64
EnVy
#2RPQRVY
48002
-5
50 / 50
137
2
Royale&Chill
#9RQLL99
48002
0
49 / 50
138
13
beyond the wall
#2LVC0R
48001
-1
47 / 50
139
9
American Alpha
#CCLYJU
48000
-1
44 / 50
140
29
Stealth South
#8C8URPP0
47998
-2
50 / 50
141
37
Dragon Lords
#YYPPPP2
47989
-9
50 / 50
142
2
▄︻̷̿┻̿═━一SPLAT!
#RP9GGY2
47988
-1
47 / 50
143
27
Abrupt
#809LRV
47981
-7
45 / 50
144
13
Hostile
#20J9QC9
47966
-15
49 / 50
145
7
The Prime Rib
#2VJQG0QP
47914
-52
46 / 50
146
2
Clout Champions
#YUGQJ2P
47910
-4
47 / 50
147
5
Loading...
#80YUQL0
47900
-10
46 / 50
148
8
AK Gaming 6
#Q9RCYGG
47898
-2
50 / 50
149
1
The Mangs 1.0
#9U2J8VVU
47898
0
49 / 50
150
128
X-USA
#2UVGVVLJ
47873
-25
46 / 50
151
13
Zerg Rush
#8VJ9VGJ
47870
-3
50 / 50
152
43
*Spartan Camp*
#28YCJ8Q
47869
-1
46 / 50
153
5
Nation Reborn
#80PUVC9P
47867
-2
44 / 50
154
50
Team Garb
#JCYLQG
47865
-2
43 / 50
155
13
'Get Betta
#2R0R2CVG
47853
-12
44 / 50
156
37
The Tilt Gods
#P9L0CYY0
47849
-4
44 / 50
157
36
RUTHLESS
#2008CY
47845
-4
45 / 50
158
20
Filthy Savages
#2QGLJ9Q
47842
-3
48 / 50
159
20
1-800-3-Crown
#P2YYGRC9
47831
-11
49 / 50
160
28
QuantumGods™
#9P0VJURG
47809
-22
47 / 50
161
38
việt-hot
#9PYRY8C9
47801
-8
46 / 50
162
1
Midwinter NeXt
#2Q9Y8RG
47796
-5
39 / 50
163
67
Achilles
#L9QUQU
47791
-5
50 / 50
164
20
MEGA U.S.A
#G8LGGQ
47788
-3
48 / 50
165
28
B O N E Y A R D
#URRLPL2
47779
-9
49 / 50
166
52
Clash as One
#Q80QQ8L
47774
-5
47 / 50
167
41
Bay Warea Gamma
#2LQC8UC2
47771
-3
50 / 50
168
14
Ruthless Royals
#2Q9PUQU
47760
-11
49 / 50
169
6
Only Legendary
#QRR2YQG
47760
0
50 / 50
170
4
USA Adults
#CJRU8L
47720
-40
49 / 50
171
18
LEGION OF BOOMS
#Y0YGPCG
47719
-1
50 / 50
172
3
The Crown Royal
#28JVP09
47710
-9
47 / 50
173
24
BigBlackBowler
#G9R029G
47704
-6
45 / 50
174
175
Req N Donators™
#8QVQ0GG0
47702
-2
50 / 50
175
1
Rogue Force
#L9YULLP
47682
-20
44 / 50
176
10
Reddit Phoenix
#GRP82V
47665
-17
44 / 50
177
24
Defined
#9RU2V2U9
47663
-2
50 / 50
178
13
30yearOlds
#8RLVQJ
47654
-9
45 / 50
179
15
LegendaryRiot
#8LGGLQR8
47650
-4
47 / 50
180
33
Reddit Alchemy
#9JRVR
47647
-3
46 / 50
181
14
Alpha Rush
#282029R
47642
-5
50 / 50
182
10
Wu-Tang Clan
#2L98CR9
47636
-6
46 / 50
183
24
PrincessFreezer
#9RG2RLP8
47632
-4
44 / 50
184
3
!Crank it Down!
#UGGLUQ
47624
-8
50 / 50
185
11
CR Syndicate
#8QU0VUR
47610
-14
48 / 50
186
24
Overlord Tank
#QLY8QQ
47610
0
46 / 50
187 Everest
#RU20PY9
47602
-8
44 / 50
188
32
Silent
#9Y9Y98VQ
47597
-5
49 / 50
189
60
Winterfell
#L8YPUQ2
47556
-41
35 / 50
190
12
!Baked!
#2LYRRVVP
47539
-17
48 / 50
191
32
THE LAB
#YJQ8RL
47537
-2
46 / 50
192
43
Donald Trump
#LVLQL8
47524
-13
47 / 50
193
78
Midwinter Frost
#8GG2GG9U
47502
-22
50 / 50
194
24
Crusher USA
#8G09PGU
47502
0
46 / 50
195
10
"Merica Squad"
#9JQVJJPU
47498
-4
50 / 50
196
25
2020 Trump
#9YQJ0ULQ
47491
-7
45 / 50
197
51
The Hood
#8VR9CQQJ
47489
-2
42 / 50
198
35
M. o. B.
#8YPRPR
47480
-9
47 / 50
199
28
Bullpen Kings
#2Q8RLRG
47476
-4
49 / 50
200
47
Eighth Baked™
#9LRGCUJ9
47474
-2
47 / 50

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord