Top Players Coréia do Sul

# Rank Arena Jogador Troféus Troféus Clã
1
24
STALKER™
#QG9LCJ29
13 6435 퇴물들의 모임
2
4
소이연
#PLGJ0LLJ
13 6275
-160
디시인사이드
3
4
ALPHA
#2QJ0PRPLJ
13 6273
-2
KOREA
4
3
사과도둑
#PPPY9V9Q
13 6263
-10
사과나무
5
3
TNT
#PYJ2JUL
13 6254
-9
STONY ISLAND
6
2
mango stone
#VPVJLJUQ
13 6218
-36
AllinForce
7
3
S❤YiHyun
#28VLGUGY9
13 6181
-37
대구
8
9
Vegetables
#8RJC89YYC
13 6163
-18
딜넣는 도둑
9
10
정주
#8CLCVYR8Q
13 6157
-6
재벌
10
5
One Crown
#8LJGUCP8
13 6148
-9
잎새
11 Ra☀️Soul✌
#CQY2VVP0
13 6140
-8
High five
12 병진
#LQYJJP9L
13 6120
-20
잎새
13
42
Seo✌
#8LVR9RCQ
13 6119
-1
AK Syndicate
14
39
john lee
#P9PLQRG
13 6107
-12
탑스트라이커 A
15
2
인배
#GRRL28QY
13 6103
-4
공감
16 지영승민
#8LYP0R08
13 6098
-5
귀농지원센터
17
8
☆Mogun I Kwon☆
#8G2CJYQV
13 6089
-9
STONY ISLAND
18
18
Delta Kor
#PJRUCUJ
13 6087
-2
Highest⭐
19
1
곱v
#P28GL92P
13 6085
-2
잎새
20
17
Nuri
#2PP82JQUR
13 6063
-22
Pivots Family
21
12
☪RESCENT
#80PQ2CJQ8
13 6059
-4
Sem clã
22
4
Ra☀️PCW⚡
#980PL28
13 6055
-4
#go20wins
23
9
모블리
#9LR8JR2P0
13 6049
-6
성인전용 한국관
24
54
Hwi
#89YRPYCJ
13 6049
0
Hall of Fame
25
22
HAUL
#9J2G8LQ0L
13 6046
-3
무덤충
26
5
WHORU
#28RUL0QCP
13 6043
-3
잎새
27
4
emiya muljomdao
#R2GR0UJ8
13 6041
-2
부계정도 개쎄다
28
18
JJK622
#82Q0VUQ0P
13 6041
0
Nova I EG
29
6
쓰라쓰라
#98C8YL8R8
13 6034
-7
잎새
30
10
아나루시
#2UYCU0PGJ
13 6032
-2
Re:Start
31
21
wee
#YG222V2Q
13 6027
-5
*ICE CLIMBER*
32
109
김솔
#298R8LUUY
13 6023
-4
NG TISSOT
33
21
Bandit
#2Q29JQ9UC
13 6022
-1
ㅤㅤ
34
19
현민
#2GRCJLLV0
13 6019
-3
Dynamic Korea
35
276
LIBERO
#2PQ89UCQ2
13 6017
-2
Pivots Family
36
49
Nova I Z-ONE
#UPJU080G
13 6016
-1
Highest⭐
37
30
<c4>qwe<c7>rty
#2YVL2CVP9
13 6016
0
Lost Orbit
38
206
신효
#29PY9GU0R
13 6016
0
고고
39
17
괴물
#8LJ98G0V
13 6014
-2
First Crew #1
40
13
앙기모띠
#9QLUL298R
13 6012
-2
Re:Start
41
9
JupiterKing
#U9V0VC9L
13 6011
-1
무덤충
42
69
Youtube PongTV
#9JUG9CQC
13 6008
-3
Rocket Pong #1
43
17
✨✨DJ MIKE✨✨
#88VG8P8J
13 6005
-3
잎새 I기
44
17
seung-L.H.J
#VRGPQCCC
13 6005
0
Korea
45
17
찰진궁댕이^^
#RG0G8RVR
13 6004
-1
하얀청포도
46
29
cap772
#2LVQC28V0
13 6001
-3
AllinForce
47
13
공부좀하자
#YJC9GUL8
13 5996
-5
부산
48
49
☁❇HYDRANGEA❇☁
#2GGRJ0QPJ
13 5966
-30
지원으로 전설한번 밟아보세
49
23
PaiN
#2CGCVJJY2
13 5962
-4
쓰리크라운
50
19
Dr.JK
#YLQYVRR
13 5956
-6
KOREA +
51 이우람
#GCYPVUPC
13 5954
-2
YNG&RICH
52
14
망고
#8L2YJVYV8
13 5939
-15
동구밭과수원샷
53
12
「울티오」R
#92JC8Q0U
13 5929
-10
Re:Start
54
11
건휘왔당
#2GGR2GPQ0
13 5929
0
Sem clã
55
40
송유현
#2Y22Y8898
13 5927
-2
대전악동들
56
129
Reminiscence
#LY98UUY0
13 5927
0
Pivots Family
57
15
구세준
#29C2G2L8J
13 5927
0
High five
58
1
고민돼지
#8VRQRV8L
13 5925
-2
Angry Royale
59
22
병윤님
#28YP0J8CL
13 5920
-5
AlphaGo
60
15
빛ㅤ
#282JV8GV9
13 5918
-2
상위%
61
1
Splendid
#P822UCQ0Q
12 5918
0
50 Emperors
62
16
의찬
#PRR9980C
13 5918
0
빨간망토차차단
63
6
bleu
#YG89YY9V
13 5917
-1
Rocket Pong #1
64
36
Youtube Pong tv
#22LYR2UYC
13 5917
0
고고
65
381
영화배우 곽도원
#29Y9LJVP2
13 5917
0
귀농지원센터
66
64
로이드
#2VJP2YV0
13 5916
-1
Kstar United
67
20
이지코어
#8LLQVC0VC
13 5915
-1
Pivots Family
68
122
보겸그자체
#PVLUY09P
13 5915
0
KOREA
69
90
농락하는오봉승
#2JV2QPC9
13 5914
-1
공감
70
32
A$AP ROCKY
#P9Y2YJG
13 5913
-1
Nice Strategy
71
37
ㅤㅤㅤㅤPHARAH✨
#200QLGY2Y
13 5910
-3
High five
72
23
✨APRIL✨
#UYJGUCJJ
13 5909
-1
잎새
73
18
SHD
#2P90CLPPG
13 5908
-1
Hall of Fame
74
48
Nova l 杨咩咩
#RYY9GJLG
13 5907
-1
Nova l 大唐天子
75
25
JESTER€Ro(Ya)Ri
#8L8CC2VJ2
13 5906
-1
PASTSINNER™
76
107
카라
#PGL9U9UQ
13 5906
0
공감
77
128
약진앞으로
#8GLRRVGVU
13 5906
0
잎새
78
1080
♣️Level up♦️
#289CU8C2R
13 5906
0
고고
79
17
Emperor
#80YJJCGLL
13 5904
-2
Highest⭐
80
3
안맹
#28YRV9JQC
13 5901
-3
Rocket Pong #1
81
52
one
#2LL9YYJQL
13 5892
-9
아라타
82
52
YT_SMARTLIFECR
#92LC0UPP
13 5892
0
Pivots Family
83
19
아헤헤a
#YR29RCLP
13 5889
-3
KOREA
84
21
lonnie
#229PYJJ8Q
13 5884
-5
Pivots Family
85
27
Happiness
#J0LVVQQJ
13 5882
-2
Pivots Family
86
26
ХХХTENTACION☆
#2RQY0LU09
13 5881
-1
공감
87
42
黑 Soong
#8Y9YGU0P
13 5881
0
Chocolab
88
49
Dana
#9QY29UGRV
13 5880
-1
247노래타운
89
137
지리산호랑이
#80Q9YLJC
13 5878
-2
Royal Flash
90
903
병탈레알밥도둑
#2G889CQQY
13 5876
-2
사랑하는시청자분들
91
19
그리즐리
#808UQRYL2
13 5873
-3
1st clan
92
476
MONSTER
#QUP9LC9U
13 5871
-2
라스트히어로
93
84
AIR00
#9JJLCRU02
13 5870
-1
KOREA 3040
94
50
용용
#8Q8URVQ8
13 5869
-1
Hall of Fame
95
25
이니당
#2Y8UVVJ9
13 5865
-4
응답하라1991
96
30
Lv.lIlI
#2PVUY9Y2Q
13 5864
-1
Level: Korea
97
34
Ra☀️Haruki
#8LQPV8YR
13 5861
-3
Restart
98
24
앗쎄힝
#VUUVPJUY
13 5861
0
FRENEMY
99
8
거친김여사
#GU08RLY
13 5857
-4
아빠도 꿈이 있단다
100
32
프린세스
#YCLLVQQJ
13 5856
-1
일베 ilbe 일간 kor
101
90
suspend
#RJ2P22GC
13 5855
-1
3040 무한지원
102
32
Mr.골치아파
#8UCU2R0LJ
13 5853
-2
Sem clã
103 진성
#9RUV22C9
13 5848
-5
Angry Royale
104
48
기적의혁명가
#PCQGQGRG
13 5848
0
서울이글스
105
35
파파로치
#PLYRRU0C
13 5847
-1
탑스트라이커 A
106
202
니어데고
#8LQUY2YQ
13 5845
-2
부산
107
39
Taemin
#LUVQGQPP
13 5844
-1
원두
108
22
✨농맨✨
#CQ8J82Y8
13 5843
-1
상위%
109
40
prince
#CJCYU2UJ
13 5842
-1
잎새
110
38
로켓트 배대리
#809UL0QP2
13 5840
-2
로얄해피하우스
111
29
☀️SUN LIGHT☀️
#22Q9QQ9QJ
13 5839
-1
잎새
112
115
Re:Start™    ⚡
#YLU0VRPU
13 5839
0
Re:Start
113
223
Anubis
#2PV2J28Q
13 5835
-4
Azes
114
38
퍼즐
#2QPGR8Q8C
13 5834
-1
공감
115
79
꾹블리
#98GG0C98
13 5831
-3
꾹형과 근로자들
116
28
KFC
#2LCJ982U
13 5831
0
19금
117
171
TMG☀️JADU✨
#8L0JVYVV
13 5831
0
이망고누가먹다망고야
118
3
SONGcow
#28Y90PYJR
13 5830
-1
Rocket Pong #1
119
45
처음처럼
#2V8C8UUC0
13 5828
-2
Hall of Fame
120
36
X-Bow Master
#Y2C0RLR
13 5827
-1
Aeon Esports
121
60
의정부폭주질럿
#8YR2VY2Q8
13 5826
-1
의정부폭주클랜
122
121
원펀맨
#U22QJGL
13 5824
-2
덤벼#2
123
36
J24
#LRJ2LVV9
13 5823
-1
GAME OF THRONES
124
41
뚫어뻥
#9UUVVGYYG
13 5822
-1
HACKERS
125 야구소년
#CJC2QYJG
12 5820
-2
잎새 I기
126
369
삼거리잔혹사
#PL22RLCP
13 5818
-2
Little Seoul
127
323
chemicallib
#PV88JCQP
13 5815
-3
삼성전자
128
195
God Bless You ✌
#2PRG2PQ2
13 5813
-2
High five
129
16
양수기함
#PLVVYPLVJ
13 5812
-1
반향
130
13
Fade
#2VG98VV8
13 5812
0
경기 대표
131
217
Asher
#22JLY28L2
13 5811
-1
Aeon Esports
132
28
나무꾼♡
#U2VL9Y0C
13 5811
0
Highest⭐
133
15
알랑가몰랑
#2V2V8LJC
13 5811
0
슈퍼셀패밀리
134
5832
가오나시
#2CP802R9C
13 5808
-3
Lucete
135
237
Rothschlld
#9UJ2V0GP
13 5808
0
어깨동무
136
9
Daegu!!
#2UUQG88GJ
13 5807
-1
Nuclear
137
21
전설파워
#2YPPUG0RC
13 5805
-2
Re:Start
138
40
살인적인미남
#2VUPLV2RC
13 5803
-2
어서드루와♥
139
40
Yusan
#CY0JY2QY
13 5802
-1
무궁화
140
4106
로얄연어
#228GPQQLU
13 5802
0
고고
141
3
호그마스터
#80QUGGQ9Y
13 5802
0
동구밭과수원샷
142
56
SUPERMAN⚡
#80QRGPJY
13 5801
-1
Sandstorm QTR 1
143
42
李孝恭
#9YRQPLGC
13 5800
-1
女神的世界
144
89
그냥
#8QPQYLY
13 5800
0
상위%
145
33
설태욱
#8QJYJ08C9
13 5800
0
딜넣는 도둑
146
49
RA☀️[MENTAL]⚡
#800YLPGYU
13 5799
-1
#go20wins
147
81
우송
#PJ0RVQYU
13 5798
-1
Re:Start
148
10
wonnx
#8QQ2V28J
13 5797
-1
Re:Start
149
33
비빔밥
#U8J9JGQG
13 5795
-2
십리대밭 고블린
150
368
떡보살
#2YRLU2U2
13 5794
-1
Hall of Fame
151
24
아론
#8GP2VV90
13 5794
0
고고
152
12
양념치킨
#9CURRLQQL
13 5794
0
월급쟁이
153
20
WOLF
#2Y0QR8YCR
13 5793
-1
울산 삼호중학교
154
349
호태황
#8QP8CQLV
13 5792
-1
Hall of Fame
155
15
Mr.BIN
#LCUULCLJ
13 5792
0
이망고누가먹다망고야
156
10
JCB
#YCRJ0LUJ
13 5791
-1
1.Story
157
23
bkd
#GJ2U9LP9
13 5791
0
RVIP
158
14
맥스
#8202URY8
13 5790
-1
아저씨
159
87
뭉그리
#QJY9YQJR
13 5788
-2
베네포유
160
9
슈퍼연탄
#2QJLPL2RV
13 5786
-2
분당 직장인 클랜_B.COC
161
46
Yuki
#RU0PQP0
13 5786
0
SHURIKEN ✫
162
610
TeNe
#9C0RLLYR
13 5786
0
UNITS
163
90
미더덕
#2UUY99C00
13 5783
-3
Pivots Family
164
7
라시드
#VRJ0PL28
13 5782
-1
아처퀸
165
39
치우
#209J2C0RU
13 5781
-1
성난 아저씨들
166
127
학진
#2P28Q9980
13 5778
-3
삼성
167
40
유지아빠♡
#VRQG2V0L
13 5778
0
로얄패밀리 KOREA
168
53
BOM
#LG9VGUVU
13 5778
0
AllinForce
169
30
Bapiel
#8J8Q02CQ0
13 5776
-2
Pivots Family
170
404
밤을걷는소리꾼
#8809YCLP
13 5775
-1
부산
171
84
DM™⚡GOaL!'EM⚡
#2QV0YR2UU
13 5775
0
쓰리크라운
172
55
MG
#8RRGJUY
13 5774
-1
잎새
173
11
MONT™ NO LIFER
#208QU2V08
13 5774
0
몽롱한곰
174
284
ANTONIO
#28LYR8VYV
13 5774
0
호구랜드
175
7
우연
#92PCCY9GJ
13 5771
-3
빨간망토차차단
176
76
도도쮸
#C2RP2UYG
13 5771
0
CLOUD ROYALE
177
65
Blizzard 02
#LRQVU2GL
13 5771
0
LaLaLa
178
11
riley curry
#8LVQ99YY
13 5770
-1
AllinForce
179
706
Air
#2PRQJVURG
13 5770
0
카교
180
219
준이아빠
#8UJGPCCR
13 5767
-3
돌격~~~
181
309
플라잉보이
#PJQPPQ22
13 5767
0
MIRACLE
182
25
캡틴봉대리카
#8Q0UP0CG
13 5766
-1
ㅤㅤ
183
163
소주링게르
#CGQ8YUP
13 5765
-1
KOREA 3040
184
315
수종아빠
#20P8R8YRY
13 5763
-2
광주 clan
185
52
만굴오
#29PR2YQVC
13 5763
0
경산
186
115
iAmSkrub
#8U9U99PQ
13 5762
-1
Orange Leaf
187
63
BALLON
#28GCQJCLU
13 5760
-2
AllinForce
188
25
까메오
#8QL0PYL2
13 5760
0
몽롱한곰
189
17
<c9>전국 통나무 협회이사
#PU98J8UU
13 5760
0
동농물장
190
101
Roy Halladay
#P8JRQJRJ
13 5759
-1
즐라탄엉덩이즐라탄탄
191
101
뇌전이다!!
#2VPUUC92U
13 5759
0
불나방
192
11
SPECTER
#LY2GV2G0
13 5759
0
Nice Strategy
193
67
june
#Y89J0UG
13 5759
0
Pivots Family
194
80
오태식이 돌아왔구나
#2PRLRCCU8
13 5759
0
Food Court
195
59
타라덩컨
#Y0GYRUCQ
13 5758
-1
살기좋은 영주시
196
84
쿠키
#22V8P828G
13 5758
0
퇴물들의 모임
197
30
♀ᴍɪɴᴊᴜ♡ᴘᴀᴘᴀ♡
#9UCJJ092
13 5756
-2
PUBG
198
261
치영아빠
#88VR0GVPL
13 5756
0
대전 직장인 용병단
199
90
avante
#2PQYCC2U9
13 5756
0
AVAN
200
54
Oops
#22GCQVP82
13 5755
-1
구구

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord