Pesquisa avançada

Top Clãs Índia

# Rank Clã Pontuação Pontuação do clã Membros
1 The Titans
#9CUGGLC9
61382 48 / 50
2
1
GulfNation™ IN
#9Y9RQ082
60296
-1086
49 / 50
3
1
INDIA 24
#L0JL2Q
60285
-11
49 / 50
4 Delhi East
#PPP92U
59520
-765
49 / 50
5 The Titans Fire
#Y88GVGGJ
59002
-518
49 / 50
6 Sandstorm IND
#99JLLPG0
58478
-524
49 / 50
7 The Titans Zonk
#9Y8J08Q2
58343
-135
42 / 50
8 INDIAN ROYALE
#2Q9VPUY2
58136
-207
50 / 50
9
1
royal ghouls
#9J0QLVR0
58023
-113
50 / 50
10
1
The Titans Ace™
#9G9VUQ2U
57920
-103
45 / 50
11 The Titans Rage
#9ULGVUL9
57767
-153
47 / 50
12
1
Mahabharat
#8Y0URCYQ
57529
-238
49 / 50
13
1
Indian
#8J9Q9
57352
-177
46 / 50
14
5
Beg For Mercy
#8JURQ
57222
-130
49 / 50
15 Tamil Gang
#8VU2QYQL
57135
-87
49 / 50
16 GulfNation™ IN2
#9YPJQRYP
57023
-112
48 / 50
17
4
Mumbai Stars
#80RGY2QL
56931
-92
46 / 50
18 EPIC WARRIORS
#9CVPGPR0
56760
-171
46 / 50
19
1
Tamizh fantasy™
#2R2QJ92
56751
-9
42 / 50
20
6
INDIA
#PYLJJRU
56609
-142
50 / 50
21
7
The Titans Xtrm
#P9JPUJ8J
56576
-33
42 / 50
22
1
The Mavericks
#2RJJ89Y9
56545
-31
48 / 50
23
1
#InDiAn EliTes
#98J8YL2L
56470
-75
49 / 50
24
7
ákros
#20RGLPVV
56468
-2
47 / 50
25 Indian Rebels
#9C9JRJRR
56415
-53
49 / 50
26
2
CLASH INDIA
#Y0VY98U
56346
-69
50 / 50
27
3
Alpha Primal
#9PQ2209
56049
-297
42 / 50
28 ABSURD VANDALS
#U02VURP
56020
-29
46 / 50
29 Assam assailant
#L8J8GC0
56017
-3
50 / 50
30
18
Desi Legends
#89P9RRQY
55878
-139
45 / 50
31 DEMONIC SOULS
#20ULJ8R
55846
-32
49 / 50
32
5
Scopperloit™
#9YLGG28L
55844
-2
50 / 50
33 India saiyans
#RGV90R
55781
-63
50 / 50
34
4
ThuG MafiaS^
#2CJUYJ90
55765
-16
46 / 50
35
6
kolkata
#LQYC8U8
55689
-76
49 / 50
36
4
Uprising Rivals
#9LCCLRCJ
55620
-69
46 / 50
37
3
Titans Army
#92P0QGVY
55612
-8
50 / 50
38
11
Omega™ India
#9YPPJVQU
55533
-79
41 / 50
39 Saacha dost jay
#PPU2GY08
55524
-9
48 / 50
40
4
#INDIA
#LYVYYY
55470
-54
47 / 50
41
3
The Titans Hype
#9CUV0VUJ
55382
-88
44 / 50
42
8
Miner's Burrow
#29JGU9U8
55336
-46
50 / 50
43
3
# BACKBENCHERS
#LRG2VCL
55311
-25
50 / 50
44
1
Stars Elite™
#9VVQR8GR
55258
-53
48 / 50
45
7
Pune (India)
#Q8GJR28
55249
-9
50 / 50
46 Chennai Heavies
#PPQRLG
55243
-6
50 / 50
47 Dilli se hai BC
#99LY99VL
55236
-7
49 / 50
48
6
Indian Clashers
#PUVU08R
55192
-44
48 / 50
49
21
Indian khiladi
#P2LQG99V
55181
-11
49 / 50
50
1
Royal Knights
#89R92R0
55153
-28
44 / 50
51
8
Indian
#9UYC8JLY
55062
-91
46 / 50
52
8
Clan Of India
#PY98029
55059
-3
50 / 50
53
18
#indians
#2U2RPU0Q
55058
-1
44 / 50
54
4
BARASAT LEGENDS
#2L0GUJL
54905
-153
50 / 50
55 India Royale
#2G8YV2QJ
54869
-36
47 / 50
56
1
Volcano Elite
#88JY0VJR
54805
-64
50 / 50
57
7
Synergy Turbo
#9U0P0UPG
54798
-7
50 / 50
58
11
Sandstorm IND 2
#PVC0VJYY
54786
-12
50 / 50
59
5
GulfNation™ IN3
#9C9PCYY9
54736
-50
50 / 50
60
7
!nd!an Elites™️
#99PQ8GLP
54714
-22
47 / 50
61
18
Akatsuki India
#2VCG08Y
54713
-1
44 / 50
62
6
Gorakhpur
#20VRYUC
54686
-27
50 / 50
63
3
Serious Noobs
#2LJPCVYU
54677
-9
46 / 50
64
12
Hyderabad
#22QR8C
54675
-2
47 / 50
65
2
Assam Knights
#9YQYPR
54668
-7
43 / 50
66
1
Airolikars
#LL0LR2P
54667
-1
49 / 50
67
11
INDIAN GALACTIC
#URY9QQG
54624
-43
48 / 50
68
6
Lixer Lust
#8VUYGYR9
54612
-12
50 / 50
69
8
INDIAN MAGIC
#90Y8Y98P
54557
-55
46 / 50
70
21
TELUGU INDIANS
#LUGVLL
54546
-11
48 / 50
71 Manipur NemesiZ
#GU9CQ
54507
-39
49 / 50
72 INDIAN SPARTANS
#22G88GV
54500
-7
46 / 50
73
6
#BloodyKnights
#8VQ9RVG
54461
-39
45 / 50
74
20
Gujarat
#QC09YVU
54457
-4
50 / 50
75
10
MW: Desi Royale
#CRLJV0R
54411
-46
45 / 50
76
5
Black Assassins
#9Q8RPUQQ
54389
-22
48 / 50
77
4
..INDIAN ARMY..
#R9CQUG
54341
-48
50 / 50
78 ! INDIAN CLAN !
#2QVCVYRG
54334
-7
49 / 50
79
38
DeMoNic FaCes☠️
#9U00RJG2
54312
-22
44 / 50
80
3
ELITE INDIANS
#8LRPPPR2
54301
-11
47 / 50
81
1
kuch bhi rakh
#ULL9G89
54218
-83
49 / 50
82
2
ákros II
#8GCPCG9G
54218
0
49 / 50
83
7
2XTREME
#GL9GLG
54190
-28
50 / 50
84
2
beginners
#PULPQR
54165
-25
46 / 50
85
7
INDIa
#RJLJJP
54135
-30
50 / 50
86
12
#DEFENDERS
#99JJCGRR
54133
-2
48 / 50
87
13
God Of War
#20G929GQ
54131
-2
50 / 50
88 DeLhi
#2QGRQRGJ
54122
-9
50 / 50
89
27
TF™ Unsullied
#CJJLQPJ
54108
-14
44 / 50
90
13
!THE DESTROYER!
#9GQY22UQ
54100
-8
49 / 50
91 Avengers
#Y9Q9QL8
54072
-28
50 / 50
92
28
#PREDACONS
#92LU8LYC
54032
-40
49 / 50
93
3
Alpha™
#2C8JP
54017
-15
47 / 50
94
19
GALLOWS INFERNO
#LPYUJJ8
54004
-13
49 / 50
95
12
!nd!an mast!
#L0820UP
53977
-27
43 / 50
96
22
Mkers IND 4
#9R8P2J2Y
53924
-53
41 / 50
97
15
GUJARAT FORCE
#JU20P
53917
-7
48 / 50
98
12
EŁECŤRÍÝ CÍTÝ
#9RV2L0UQ
53907
-10
48 / 50
99
6
Elite Indians
#QQ82Q0Q
53905
-2
50 / 50
100
5
The Invincibles
#P0CPLQJQ
53891
-14
45 / 50
101
4
#BAD BOY$#
#YG98YQP
53888
-3
50 / 50
102
3
UnholyAlliance
#228RVL0
53879
-9
50 / 50
103
32
!!THE ROYALES!!
#2UY0R8J
53879
0
50 / 50
104
15
CBSA BANDITS
#9J28V9QR
53873
-6
46 / 50
105
2
Aamchi Mumbai
#U9P2UQ
53866
-7
46 / 50
106
20
" SaFaRI BeAsT"
#90RU09P
53857
-9
50 / 50
107
20
Team Kannada
#PL2Q8Q
53849
-8
49 / 50
108
3
ROYAL PATIALVIS
#88V9QJP
53840
-9
46 / 50
109 INDIAN CLASHERS
#2L29922U
53839
-1
45 / 50
110
4
#chilling curse
#20VL9Q8
53807
-32
49 / 50
111
9
Indian
#9CVGURQU
53778
-29
47 / 50
112
10
BANGALORE
#29LYV8GJ
53773
-5
50 / 50
113
17
RoyalFlush IND
#8Q0YPP0C
53771
-2
44 / 50
114
13
GUJARAT
#9YC0G99
53767
-4
41 / 50
115
4
#AaganJain
#90022UJV
53755
-12
50 / 50
116
12
Royal Family
#LVRC9LU
53753
-2
46 / 50
117
4
$oul $ociety
#22CP9U2L
53726
-27
50 / 50
118
10
INDIAN SLAYERS
#PQLVP99Y
53696
-30
46 / 50
119
12
!ND!AN EL!TE$
#GRULJRY
53695
-1
46 / 50
120
8
Mumbai
#9YQ00G
53687
-8
47 / 50
121
5
Clash Indican
#2P2Y89V2
53675
-12
50 / 50
122
23
Team Signify 4
#9CRY0L9P
53672
-3
45 / 50
123
39
+91 WAR
#LLPYUJ
53666
-6
50 / 50
124
15
Delhi
#80CR98Q
53663
-3
47 / 50
125
11
Indian Army
#98L9RJCY
53641
-22
49 / 50
126
41
Arcane Wild
#L9VU2G
53626
-15
47 / 50
127 Rising Rivals
#98PPULPP
53619
-7
38 / 50
128
12
DrAgOn WaRriOrS
#CJY0LVP
53616
-3
50 / 50
129
5
KERALA
#8PRLRLV
53600
-16
50 / 50
130
1
QLASH India2
#P0Q2P8C0
53580
-20
44 / 50
131
10
Bedroom Warrior
#89QCR02R
53562
-18
48 / 50
132
11
CHENNAI
#RRUV20
53560
-2
49 / 50
133
18
50 Unsullied's
#PYGLGPVY
53501
-59
47 / 50
134 Heart Hackers™️
#9CJGUUV9
53471
-30
50 / 50
135
29
BATTLE OF GODS
#PPYRYJ08
53459
-12
42 / 50
136
24
The Titans Apex
#9QUVY9C2
53448
-11
45 / 50
137
4
attackers
#2RL89GVR
53417
-31
42 / 50
138
19
" Hindi Hai Hum
#88C2G8V9
53407
-10
47 / 50
139
46
GANG OF ROYALE
#82L0GY2Q
53397
-10
45 / 50
140
7
50 kings Tamil™
#PUPQRL9Q
53366
-31
43 / 50
141
8
house of glory
#PR9RC9C
53360
-6
50 / 50
142
19
Indian Savages
#8GUU028G
53349
-11
40 / 50
143
11
BITS Pilani
#JJ8G2J
53344
-5
49 / 50
144
1
INDIA
#2G09RVQ
53342
-2
47 / 50
145
59
!nd!4n
#2RYLLRYG
53337
-5
45 / 50
146 INDIAN AVENGERS
#PV989
53333
-4
41 / 50
147
22
Elite Royals
#8J8LVQ
53318
-15
46 / 50
148
6
rajkot
#9GCGYR09
53316
-2
50 / 50
149
1
#golem gangster
#8PQJ00GL
53310
-6
50 / 50
150
16
Kerala Clashers
#98GC2880
53309
-1
45 / 50
151
1
Bangalore
#PVYQVLJ
53298
-11
50 / 50
152
15
BJP
#2JJR0CGP
53294
-4
49 / 50
153
14
mizoram kingdom
#PP8CQG
53260
-34
50 / 50
154
28
Baap of All
#2VLLRGP9
53255
-5
48 / 50
155
6
#ROYAL CLASHERS
#8CUGYL2J
53237
-18
46 / 50
156
1
CLASHwithINDIAN
#8UL8V0Q0
53237
0
40 / 50
157
71
ASSAM DAREDEVIL
#Y8GPUGR
53235
-2
50 / 50
158
28
24*7 online
#2LUV2LQJ
53225
-10
45 / 50
159
9
'THE HUNTERZ'
#PCLLG2PG
53220
-5
45 / 50
160
28
#Star Warriors©
#20Q9Q0YG
53211
-9
48 / 50
161
29
BlackOps
#2999L0CU
53209
-2
49 / 50
162
6
!nd!an Elites™3
#9CLUGV9Q
53193
-16
43 / 50
163
19
Tamil
#UGRY28L
53191
-2
46 / 50
164
26
$GOD$Clan INDIA
#RUUV9
53182
-9
47 / 50
165
27
Delhi
#8Y0VQLQL
53159
-23
48 / 50
166
9
tamil
#9YLU8JYY
53155
-4
48 / 50
167
14
Albania United
#PGRGQGC9
53142
-13
50 / 50
168
5
B A A J
#90YGJQPY
53127
-15
50 / 50
169
10
Bengaluru Arena
#QQ8QUL
53094
-33
38 / 50
170
4
Rising Unicorns
#29V9YPU9
53091
-3
40 / 50
171
3
tamil
#2L0V2UYY
53089
-2
50 / 50
172
3
Almighty Guys
#Q9UG20
53064
-25
50 / 50
173
8
all stars Unite
#J8QRLLV
53022
-42
48 / 50
174
10
GaRAGE RoYaLe
#R8UVR98
52999
-23
45 / 50
175
3
CHENNAI
#P8QGVUGP
52999
0
50 / 50
176
5
India
#8C2JP02P
52993
-6
50 / 50
177
12
INDIAN
#20YC9Y2
52983
-10
50 / 50
178
44
MUMBAI
#2C0GPC2Y
52963
-20
47 / 50
179
4
What The Luck
#22VV9YPG
52960
-3
50 / 50
180
9
White Walkers ¦
#2ULCQCP
52960
0
50 / 50
181
5
BLUE DIABLOS
#2U9RUUJQ
52954
-6
50 / 50
182
10
"Royal Knights"
#2R2992YU
52947
-7
50 / 50
183
23
INDIAN RO¥AL$♨
#980JJ0Y2
52944
-3
50 / 50
184
5
Clash rockz
#PPRR0J9
52926
-18
50 / 50
185
3
!!!#VAV#!!!
#VJ9GP2Y
52924
-2
50 / 50
186
41
Tamil
#J2JG8VG
52920
-4
49 / 50
187
14
punjab
#80P802CQ
52919
-1
45 / 50
188
60
Indian warriors
#8G00Q2QG
52899
-20
40 / 50
189
5
BOOM SHANKAR™
#28RCLP2Y
52898
-1
50 / 50
190
13
StoNers Pack
#Y9LU0YU
52859
-39
42 / 50
191
331
#the lucifers#
#880VVYRR
52856
-3
50 / 50
192
8
ART OF WAR
#9JVQ0YGC
52840
-16
50 / 50
193
8
INDIA
#8V2C2RJG
52837
-3
46 / 50
194
1
$ YADAV $
#99Q98G0V
52830
-7
50 / 50
195
10
Dark Warriors
#8JUJUVQ
52822
-8
50 / 50
196
78
Assasins Pune
#8QLUVGV
52820
-2
50 / 50
197
93
..DARK KNIGHT..
#28V228GL
52796
-24
50 / 50
198
28
Elite Royals 3
#GGJG9R8
52790
-6
49 / 50
199
3
warriors
#8CPJ9QUQ
52780
-10
47 / 50
200
4
50 Champs
#P88JCP9Q
52767
-13
44 / 50

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord