BB KOREA

#YVYQQUR

56 907

49 / 50

👑since 2016.7.12👑KCA💙성인클랜💙철새사절,외출금지💙인성질 금지 매너겜💙지원200유지💙클전 참여 필수💙2기 운영중💙오픈채팅 BB KOREA

Admissão de clã
Membros 49 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 56 907
Troféus necessários 5 600
Líder do clã Jaw Breaker
Alcance de troféus 4 408 – 6 176
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 18 230
Anciões 15
Colíderes 12
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Colíder
쿵큰타
#29URU22RG
13 6 176
2019-08-23 07:37:57
274
480
2 Ancião
피카추
#2YGJCUGGU
13 5 934
2019-08-23 09:38:43
533
400
3 Ancião
홍재
#9JLUJPQPL
12 5 917
2019-08-23 07:38:24
464
400
4
1
Ancião
고마워요!
#88L99LYJ
13 5 865
2019-08-23 10:37:01
774
520
5
1
최강바람이
#9J8Q9CRRG
13 5 804
2019-08-23 10:39:38
364
460
6
7
대니윤
#Q2YQGLY9
13 5 791
2019-08-23 09:20:25
530
400
7
3
Ancião
날름
#PGJCVLCR
12 5 780
2019-08-23 10:17:00
542
480
8
2
Ancião
1000점당구
#V0GV28C2
13 5 748
2019-08-23 10:15:05
434
480
9
18
Ancião
곰돌이
#9LLQJP2L
13 5 722
2019-08-23 07:50:11
159
0
10
3
Colíder
나이스맨
#8U9LV88C
13 5 719
2019-08-23 10:23:15
422
350
11 Colíder
글세당
#GQ0L2G29
13 5 715
2019-08-23 10:58:50
905
520
12
7
Colíder
Kris_Bryant23
#PCLQ2LYL
13 5 707
2019-08-23 09:56:13
1032
520
13
5
Colíder
Scott
#228PQ0JG2
13 5 691
2019-08-23 08:48:56
200
360
14 Ancião
collin
#20UYGRVVP
13 5 688
2019-08-23 09:22:59
753
480
15 클래쉬로열
#288V920PV
12 5 683
2019-08-23 08:59:48
130
400
16
7
왕코
#90CYCVV0
12 5 671
2019-08-23 10:31:11
484
440
17
9
델리만쥬
#89L29QLLQ
12 5 668
2019-08-23 04:39:49
146
120
18
2
Lider
Jaw Breaker
#JLGCG2YG
13 5 660
2019-08-23 08:44:18
446
400
19
6
봄비단비
#8JGCRVRV2
13 5 660
2019-08-23 10:53:56
1277
480
20
3
Ancião
Just Keep Going
#QJV2UV08
13 5 643
2019-08-23 09:52:43
572
360
21
12
Ancião
웅자
#YY88G9QJ
13 5 641
2019-08-22 21:24:24
468
310
22
1
엡놀머씽
#8R2RLJQU
13 5 594
2019-08-23 08:18:37
376
320
23
7
Colíder
mc봉
#2CCGG8LJ
13 5 578
2019-08-23 07:07:48
370
440
24 Colíder
안경낀스머프
#9PL8LLYY
13 5 573
2019-08-23 08:55:37
230
360
25
1
냠냠주먹밥
#2GURYY928
12 5 569
2019-08-23 09:07:50
354
480
26
14
Colíder
OG.장롱
#8J88CL8V
13 5 567
2019-08-23 09:06:20
448
480
27
5
Livesand
#8R9UQG2Q8
12 5 567
2019-08-22 23:40:55
226
280
28
9
Colíder
넘리나얼
#CP8UCCQ
13 5 563
2019-08-23 10:22:26
418
480
29
7
Ancião
kimbokbab
#9YL8CJPQ2
12 5 524
2019-08-23 06:37:03
258
440
30
2
거니거니
#RLL9VG9C
13 5 497
2019-08-23 08:54:42
333
360
31
10
Ancião
지존
#8U8YGUQCJ
13 5 491
2019-08-23 10:03:52
421
360
32
3
글랜스
#9PGQLCLC
13 5 486
2019-08-23 04:10:59
112
480
33
13
Colíder
버닝모드
#PQYJQPPP
13 5 476
2019-08-23 08:39:17
466
480
34
3
sirosiro
#JV8CL9VC
12 5 474
2019-08-23 11:00:57
206
480
35
3
야채
#YUCYU022
13 5 472
2019-08-23 06:44:28
414
360
36
1
Colíder
MIN
#GJRGV8LY
13 5 463
2019-08-22 22:39:58
194
360
37
4
Ancião
Flame
#99L0VG8P
12 5 443
2019-08-23 03:07:29
40
160
38
4
looky
#LRVUGQV9
13 5 441
2019-08-23 09:52:33
214
480
39 Ancião
하기
#29RVR0VR8
13 5 349
2019-08-23 00:38:42
448
310
40 꼬장
#2YV8YRYY
12 5 331
2019-08-23 07:07:52
184
240
41
5
오빠탱이♥️
#PCPGJ0PV
12 5 325
2019-08-23 10:18:37
266
400
42
2
갓진형
#9YR009CUJ
11 5 292
2019-08-23 09:18:36
26
320
43
1
Colíder
전설의낚시꾼
#8PLGV0VVR
13 5 288
2019-08-23 10:05:17
369
360
44
1
흰수염
#PYRG2VVV
13 5 272
2019-08-23 05:34:28
404
320
45 밥아누
#29V9PYJ8
12 5 247
2019-08-23 08:49:26
114
200
46
1
Ancião
뎀공이
#PP2LCLPJ
13 5 150
2019-08-22 13:15:01
108
280
47
1
크르릉
#2UQGLJ0R
12 5 019
2019-08-20 01:31:40
20
40
48
1
모라가지마라
#UCCVLRV0
12 4 952
2019-08-22 06:24:20
10
40
49
1
Ancião
빙그레
#2L098VY8P
13 4 408
2019-08-23 03:57:35
184
400

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord