DCN

#Y2CPC2

55 423

43 / 50

신입분들은 가입인사(나이 지역 성별) 해주세요. 주간도네 200이상 장로 1000이상. 수집일 전투 참여 시 클전 필참. 클전 2회 미참시 강퇴요건. 일요일 인원 정리. 클랜외출불가. 클전승리 70이상. 성인클랜 킹타13렙

Admissão de clã
Membros 43 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 55 423
Troféus necessários 5 300
Líder do clã BeerParty
Alcance de troféus 4 530 – 6 049
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 18 410
Anciões 13
Colíderes 9
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Ancião
당근감자
#YYV9GR9Q
13 6 049
2019-08-23 13:57:07
668
560
2 Ancião
세븐
#9UR89LVU
13 6 027
2019-08-23 13:03:50
270
560
3 Lider
BeerParty
#VYG2U0Q
13 6 012
2019-08-23 12:40:13
520
440
4
1
응디응디
#8YU0VCRL
13 5 896
2019-08-23 13:37:32
440
360
5
1
Colíder
silon
#PL02CUQV
13 5 887
2019-08-23 13:55:26
1088
560
6
1
Colíder
크크
#2G0U8YC0
13 5 818
2019-08-23 13:49:17
680
520
7
1
Colíder
둡둡
#9J8VYGVY
13 5 809
2019-08-23 13:57:38
620
480
8
3
kyle0109
#29LV82UCL
13 5 753
2019-08-23 09:29:42
640
480
9 2BaekEvi
#8PV8JLVL
13 5 735
2019-08-23 09:30:16
350
400
10
4
Ancião
dhawskas
#8CVGQCCJQ
12 5 715
2019-08-23 09:09:58
360
0
11
1
Colíder
랜드✌마크
#2QYCVQQRP
13 5 686
2019-08-23 10:44:47
720
0
12 드레곤플라이트
#8L2VP2PGC
13 5 684
2019-08-23 13:39:11
360
560
13 костя YOU
#80PVLLJQP
12 5 618
2019-08-23 04:23:03
260
360
14
2
뚝배기분쇄러
#QGJ0YYRJ
13 5 588
2019-08-23 12:49:44
640
440
15 선학이
#GQGYQRQ
13 5 583
2019-08-23 13:31:26
310
440
16
14
Ancião
쫄보
#82L0PUPP0
13 5 577
2019-08-23 12:10:09
660
560
17
3
Colíder
SupaC
#PJC8L0J2
13 5 571
2019-08-23 09:30:38
798
480
18
1
Ancião
kiryto
#2809PYVUR
13 5 561
2019-08-23 13:41:55
500
440
19
1
75000원날림
#G8JYJGP8
13 5 504
2019-08-23 13:40:55
280
400
20
1
삼선교오무성
#Q8989JGU
12 5 489
2019-08-23 09:37:39
370
400
21
1
Ancião
강아지
#9C2CLCJU
13 5 453
2019-08-23 11:41:38
428
520
22
6
도담
#2L9U2CCP
13 5 428
2019-08-23 12:57:28
530
440
23
5
사마짱
#9LVC0JYU
13 5 415
2019-08-23 13:11:47
228
480
24
1
Colíder
주시인
#YL0CGPJL
13 5 411
2019-08-23 13:19:20
550
560
25
4
Ancião
린다
#JRVY0RPR
13 5 401
2019-08-23 13:10:11
620
560
26 성진
#8RUYPG8V8
13 5 350
2019-08-23 10:17:05
390
480
27
6
한방때리기
#GY0VU92
13 5 349
2019-08-23 06:08:52
290
440
28
1
Ancião
아침마다쾌변
#GY20QQJ0
13 5 344
2019-08-23 12:56:21
570
520
29
2
Ancião
고수
#8CRPP0YP
13 5 337
2019-08-23 13:40:38
210
480
30
6
일뽕
#2LLGRYVQJ
13 5 333
2019-08-23 13:32:51
330
440
31
2
화력팝
#2VCY98PUC
12 5 331
2019-08-23 09:46:14
310
560
32
9
Ancião
처럽는아이
#8JC0CUQVU
13 5 318
2019-08-23 12:59:21
360
200
33
2
Colíder
무지
#2QR80VYRG
13 5 313
2019-08-23 13:07:42
400
480
34
2
페르세우스
#28R9C28PP
13 5 295
2019-08-23 13:39:06
190
400
35
1
Ancião
쪼꼬미
#R2UVCG2R
13 5 293
2019-08-23 09:52:44
290
480
36
4
Joseinstein
#8QCPCQ8
13 5 290
2019-08-23 07:00:36
120
360
37 세젤귀해림
#2QYL8P2PY
13 5 227
2019-08-23 03:27:30
170
280
38 Ancião
IrulE
#G2RRVLGQ
13 5 192
2019-08-23 13:28:07
440
400
39 dobby
#8YGQJ8U98
13 5 081
2019-08-23 09:22:17
70
120
40 Colíder
거위터럭
#2UVRP0UJ
13 5 043
2019-08-23 13:11:29
390
560
41 앵두
#8UUC2P822
13 4 879
2019-08-23 13:01:36
280
520
42 Colíder
청산가리
#RJUCGP2
13 4 812
2019-08-23 05:07:44
640
490
43 Ancião
멘데스
#2L8YGRQR
13 4 530
2019-08-23 13:40:05
70
200

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord