Clash 동탄

#VR20QL

55 671

50 / 50

[성인/매너/친목]클랜.※가입 신청시ㅡ지역,나이 필수 작성 후 신청[동탄 화성 광교 판교 분당 수원 오산][조건무시하면거절] ※ 오픈톡검색어:클래시동탄/카드지원 200 이상/

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 55 671
Troféus necessários 5 000
Líder do clã 남자답게
Alcance de troféus 3 820 – 6 118
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 6 540
Anciões 7
Colíderes 12
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 firstrun
#CVJ0G9CQ
13 6 118
2019-08-21 00:24:16
352
200
2
1
로얄클래쉬
#8809U0UU
13 5 978
2019-08-21 00:25:03
436
240
3
1
Colíder
블랙핑크지수남편ㄱㅈㄱ
#GJQ9UGJ9
13 5 968
2019-08-20 23:01:19
354
200
4 Lider
남자답게
#2PRY00L8
13 5 915
2019-08-20 22:44:09
418
200
5
1
오비탈
#L8JV8YU
13 5 835
2019-08-20 21:58:43
160
200
6
1
Colíder
현우아빵
#2L0VGPG9V
13 5 812
2019-08-21 00:07:09
40
200
7 Colíder
용성
#2YRYRUG0
13 5 727
2019-08-20 15:02:02
418
160
8
3
Colíder
핵탄두
#U9QYPQUV
13 5 722
2019-08-20 22:25:43
326
200
9
1
케이빈
#2PYGVJPUU
13 5 663
2019-08-21 00:33:33
398
200
10 Colíder
루나피
#88LGGV8R
13 5 591
2019-08-20 23:34:00
156
220
11
2
Colíder
순간마마
#80VQRGUG
13 5 572
2019-08-20 21:44:27
312
200
12 Colíder
은우아빠
#L29P0R8G
13 5 549
2019-08-20 22:31:48
227
200
13 Ancião
kjin
#YVQVPUQU
12 5 524
2019-08-20 03:35:12
0
40
14 혁드립
#2CPVYY22
13 5 494
2019-08-21 00:49:14
78
200
15 Dokdo.Korea t
#8CQJJGP9
13 5 486
2019-08-21 00:19:07
170
100
16 rlarb
#2Y82G8P0
13 5 438
2019-08-20 06:25:19
90
80
17
1
은별
#9L8JC8P0
12 5 424
2019-08-20 07:53:21
78
80
18
3
Clash.S.H
#89JJPLR2
13 5 408
2019-08-21 00:11:41
60
200
19
2
Ancião
JM7980최강
#98YYQQQJL
13 5 406
2019-08-20 23:52:12
130
240
20 백전백무
#99C0Q8CU
13 5 404
2019-08-20 22:16:39
148
200
21
2
수필러브
#2CVJUCJYC
12 5 348
2019-08-20 14:35:39
0
80
22 jay
#8QQLPV
13 5 343
2019-08-20 13:36:13
148
160
23
3
Ancião
백발
#P8VJVG2R
13 5 333
2019-08-20 23:10:38
120
200
24
1
탄짱
#8C2YC02RR
12 5 321
2019-08-20 21:55:37
200
240
25
1
Ancião
청덕아이
#U20RPQ2L
12 5 306
2019-08-21 00:44:25
127
120
26
1
Colíder
CS TEC
#PYRGL2YR
13 5 292
2019-08-21 00:24:51
10
0
27
2
조율
#UCVCCRGJ
11 5 271
2019-08-20 11:49:47
278
200
28
3
광탱
#828GQ9PP
13 5 267
2019-08-20 23:01:10
138
180
29
3
싸와이버
#2J800YUV8
12 5 264
2019-08-20 22:46:47
90
200
30 속공모드
#2P8RPVYLP
13 5 247
2019-08-20 21:37:29
38
120
31 보람
#898C2JGP
13 5 236
2019-08-20 07:51:26
58
120
32
4
ok8
#2Y8JLRVY
13 5 231
2019-08-21 00:38:36
188
200
33
10
내맘대로킹
#C2JYJ9VJ
12 5 146
2019-08-20 15:38:05
70
120
34 비부
#GGLURQL0
12 5 116
2019-08-20 11:46:57
48
30
35 로봇바지
#UCLG2LYR
12 5 113
2019-08-19 10:08:52
30
40
36
3
seo young
#8PLULUJY
12 5 084
2019-08-21 00:35:28
0
0
37
1
Colíder
트와이스정연남편ㅈㄷㅈ
#889CYGQPV
12 5 050
2019-08-20 15:34:23
78
80
38
1
Colíder
호수
#2GU2PP8P
12 5 028
2019-08-19 12:48:52
10
0
39
1
불패차돌
#2QQ8YJY9
12 4 992
2019-08-20 23:37:50
70
80
40
1
거거
#8JYR8LRJ
12 4 979
2019-08-19 22:20:25
0
0
41
1
크래이지인구
#29YCGLQQ
13 4 959
2019-08-20 23:35:59
150
110
42
1
Ancião
트로트가수나무
#8089V20V
12 4 948
2019-08-20 19:00:35
40
120
43
1
Ancião
원샷한방
#2QYQC8RG
13 4 907
2019-08-21 00:44:37
80
200
44 진가몬스터
#8CP0PQJ8
12 4 869
2019-08-18 02:21:07
0
0
45 Kubary
#PYYYLQG2
12 4 818
2019-08-20 22:39:06
50
120
46 jk
#8RU2YCRC9
11 4 746
2019-08-18 06:51:56
0
0
47 junha_cr
#2Q0R9Q0R0
10 4 737
2019-08-13 04:41:14
0
0
48 Ancião
검은고양이
#R9JQR2LG
11 4 563
2019-08-20 21:55:35
168
220
49 Colíder
쎄티
#2JCG2P8G
13 4 048
2019-08-19 14:14:52
0
40
50 Arena 12 Colíder
미가나루1
#9Y0YPJR2
10 3 820
2019-08-02 08:17:43
0
0

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord