High five

#PV2U8229

58 791

46 / 50

5.25/High five 클랜에 오신걸 환영합니다~ 클랜전 참여시 수집일3회와 전쟁일필참!!/ 매달 다양한 이벤트와 클랜 교류전!! 🇰🇷Clan Ranking(#5,#6) 클랜문의는 톡ID:byoki0621로 해주세요🤚

Admissão de clã
Membros 46 / 50
Tipo Apenas com Convite
Pontuação do clã 58 791
Troféus necessários 5 600
Líder do clã ✨TFA_Byoki™✨
Alcance de troféus 4 801 – 6 666
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 9 022
Anciões 14
Colíderes 4
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Ancião
최은호
#CQY2VVP0
13 6 666
2019-08-21 12:42:38
86
80
2 Colíder
PCW
#980PL28
13 6 365
2019-08-21 15:41:47
0
0
3 JAMES HARDEN
#PVYG82R
13 6 247
2019-08-21 11:32:34
247
240
4 Ancião
스케팀
#2YGURQYJU
13 6 208
2019-08-21 14:38:44
278
280
5 세렝
#22Y2LYUY9
13 6 134
2019-08-21 13:11:17
140
240
6
2
Ancião
인트
#20CPL0YCG
13 6 128
2019-08-21 13:05:15
456
320
7
2
Ancião
tw
#P2RP2CJ2
13 6 116
2019-08-21 12:01:58
301
240
8
2
Ancião
[ ξ ] Zeta
#JYJUQ8UV
13 6 079
2019-08-21 14:51:49
352
280
9
2
Ancião
✨ice wizard✨
#88Q9J8PCY
13 6 062
2019-08-21 14:22:17
268
320
10
1
Ancião
신후
#98R9P2YG
13 5 939
2019-08-21 14:59:03
290
200
11
2
ㅁㅇㄹ
#2QYVRGQPU
13 5 919
2019-08-21 11:30:33
128
160
12
8
인아블
#2YPGJPP28
13 5 913
2019-08-21 14:33:42
68
120
13
1
♠️JOKER♠️
#9JC0QVGJ
13 5 907
2019-08-21 15:34:12
224
240
14 Dark knight
#28VUCC88Y
13 5 904
2019-08-21 14:22:33
30
40
15
5
Ancião
김효신
#GULRYUR9
13 5 904
2019-08-21 15:23:02
509
280
16
2
Ancião
삐졌우
#2JR0YGQR8
12 5 900
2019-08-21 15:06:25
283
320
17
5
Lider
✨TFA_Byoki™✨
#2J2L8GQQU
13 5 840
2019-08-21 15:43:25
120
280
18
3
아놀드 교관
#CQG20CYG
13 5 839
2019-08-21 13:04:04
28
80
19
3
Colíder
빨간여우
#RCPV2UUL
13 5 819
2019-08-17 00:42:00
0
0
20
3
핵짱짱귀요미동디니
#2C9VU8PPU
12 5 813
2019-08-21 14:01:58
88
110
21
2
FAST PACE
#90CPRYGRG
12 5 760
2019-08-21 14:19:19
224
280
22
1
✨WATER DOG✨
#808YU2JR
12 5 731
2019-08-20 20:52:51
30
40
23
5
EYES ON ME
#CJULUL9
13 5 709
2019-08-21 15:17:06
638
360
24 010
#LJ0L9CJ2
12 5 707
2019-08-21 15:40:15
288
220
25 작은차돌
#2G8PRYJL2
13 5 696
2019-08-21 14:36:14
46
40
26 ㅗㅂ폭ㅎㅍㄱ
#8PU2LP9C8
12 5 650
2019-08-21 13:55:53
184
200
27
1
Hide TV
#8ULYQGLL
12 5 639
2019-08-21 15:04:20
58
80
28
5
Ancião
도킹
#98LG2UJPY
13 5 615
2019-08-21 14:28:03
562
320
29
1
❤️ROYAL_GAB❤️
#8YUR29GGL
12 5 615
2019-08-21 13:14:31
26
200
30
1
Colíder
ATELF
#28LJVY988
12 5 601
2019-08-21 15:11:15
283
280
31
2
Balloon Master
#QLUP0YJC
12 5 596
2019-08-21 12:44:48
66
200
32
2
te없이맑은개
#2UU9C8Q8
13 5 553
2019-08-21 02:54:02
56
80
33
6
Hi°
#8988Q8GPC
13 5 536
2019-08-21 15:33:47
148
160
34
2
❤ROYAL_NOH❤
#90PJLJR02
12 5 536
2019-08-21 09:49:02
24
200
35
2
이준희
#909JL89RC
12 5 485
2019-08-21 11:34:23
130
160
36 외로운나그네
#GGQVRL0J
12 5 404
2019-08-21 14:12:07
38
0
37
2
Ancião
공포의4번타자
#8R08Y8JGV
13 5 387
2019-08-21 15:59:50
368
240
38 Ancião
SANTACLAUS™
#YLQJ8CR9
13 5 328
2019-08-21 08:56:17
167
152
39 H.M학살자
#2220P02PP
13 5 320
2019-08-21 15:02:48
48
160
40
1
Ancião
아무리생강캐도난마늘
#20J0YUC9G
13 5 200
2019-08-21 12:10:08
228
200
41
1
Etchui⚡
#28Q0R9VCG
13 5 178
2019-08-21 04:22:27
88
160
42 Ancião
LEESTOME_CR
#J9PCVPUQ
13 5 135
2019-08-20 22:50:16
20
80
43 St. Elysia
#29U98RLVR
13 5 028
2019-08-21 10:38:35
0
40
44
1
capsaicin
#2J2CVRLQ9
12 5 020
2019-08-21 11:47:43
214
240
45
1
✨윙부지✨
#2JUPQVQGU
13 5 014
2019-08-21 06:57:53
48
80
46 Colíder
KAPPA♥IA
#9LVR0U2JG
11 4 801
2019-08-17 12:53:06
0
0

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord