Thái Bình

#PUP8PUQ2

46 632

38 / 50

tuyển ae chăm onl ( 2 ngày không onl ) kick nhé ae. thăng chức cho ae nào chăm onl

Admissão de clã
Membros 38 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 46 632
Troféus necessários 4 600
Líder do clã toksuma
Alcance de troféus 2 452 – 5 285
Informações do clã
Localização Vietnã
Doações por semana 7 893
Anciões 5
Colíderes 5
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Ancião
duytran
#89GYGLU8J
12 5 285
2020-02-28 15:39:14
200
160
2 bok
#2QJ022YG9
10 5 170
2020-02-28 13:32:31
0
0
3 chuotcon
#8Q8Y2PQV
12 5 147
2020-02-28 06:14:24
10
0
4
1
Ancião
MinhNhatPrO
#G2Q0RP9R
12 5 132
2020-02-28 02:58:24
92
160
5
5
Lider
toksuma
#8GLVLJ9QP
11 5 125
2020-02-28 05:32:51
92
120
6
1
nhokdh1
#2P9RL9VJ
10 5 107
2020-02-28 17:06:13
41
66
7
1
Ancião
hung 38383
#9V0V9RUG9
10 5 107
2020-02-28 18:30:15
268
590
8 anhcanhet
#PQY2802RP
10 5 052
2020-02-28 14:09:42
750
420
9 \(*-*)/
#PYY29RPVL
10 5 022
2020-02-28 09:12:11
0
0
10
6
Colíder
Kylian Mbappe
#P8VQPVV9C
10 5 022
2020-02-28 14:20:34
194
80
11
2
Ancião
TheLightWorld
#LRU800Y82
10 5 021
2020-02-28 17:12:17
246
304
12
1
the best
#2UUVLUCYU
10 5 003
2020-02-28 15:45:16
392
385
13
1
TrungAbic
#2C082JYQ
11 4 995
2020-02-28 03:34:37
52
200
14
1
❤MinhQuangツ♂
#PJQPV8UYC
10 4 968
2020-02-26 01:04:08
128
120
15
1
Blueberry
#LUPJVGUUG
9 4 963
2020-02-28 13:32:21
844
410
16
1
vuker
#PL0PQQV8Q
10 4 954
2020-02-28 15:15:14
134
240
17
2
Colíder
việt.việt
#9RQVJYL2
10 4 934
2020-02-28 08:10:31
8
120
18
1
MR.AcE
#PVR8UU2QR
8 4 835
2020-02-27 09:50:40
0
130
19
2
levi
#98CQ909UL
9 4 829
2020-02-28 05:36:45
121
200
20 butterfly
#YG882VUPP
9 4 804
2020-02-28 08:24:39
555
460
21
3
antidiem
#YPRGPLP9P
9 4 800
2020-02-28 10:12:53
148
160
22 El poderoso dan
#YPYGYRJLC
10 4 789
2020-02-28 10:22:47
308
160
23 chú bé rồng
#L92J88JQV
9 4 631
2020-02-28 14:46:39
0
0
24 cu phat2708
#92QQV8C90
10 4 615
2020-02-28 06:34:22
134
160
25 kenken
#YQV2U2CJY
9 4 606
2020-02-27 22:57:26
32
80
26
3
Th79
#LLCLLLYCC
9 4 579
2020-02-28 18:02:02
386
410
27
1
fhu
#8QL0GRU09
12 4 565
2020-02-27 21:27:10
30
200
28
1
kizz
#YGC8Y2GU
11 4 555
2020-02-26 06:56:55
76
40
29
1
UNKNONWs
#L0UPQVGY
11 4 545
2020-02-26 09:51:34
79
120
30
2
Colíder
HưngJJ
#P9R0GG8RL
11 4 506
2020-02-28 18:24:03
360
520
31
2
quang iq
#LP00QYG20
9 4 492
2020-02-28 00:07:35
309
120
32
2
kiênchos'ss
#LPLJL2GU9
9 4 465
2020-02-28 08:14:20
150
160
33
2
Ctay Đụt
#9J9CLPRUY
9 4 453
2020-02-27 10:54:45
64
120
34
1
Lâm Duyên
#89U99RPP2
9 4 321
2020-02-28 17:09:41
152
420
35
1
Ancião
Lock On
#P8P92GJ2Y
10 4 301
2020-02-28 11:04:57
292
280
36
1
Colíder
danger
#29UGVL99R
12 4 001
2020-01-18 14:39:19
0
0
37
1
Arena 11 nghi
#LRQQVC02Y
9 3 446
2020-02-28 10:10:14
512
40
38
1
Arena 8 Colíder
CHÍ CÔNG K9 TB
#9U0L82V0G
8 2 452
2020-02-28 08:01:07
58
50

Esse idioma foi traduzido por:

This language has no active translators.

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord