1first Lounge

#PRJ0UQY

50 943

50 / 50

1first lounge 클랜에 오신 것을 환영합니다!! 친목 도모 및 같이 재밌게 클로얄 즐겨보아요~^^ / 1.주 지원량 200 이상 유지 / 2. 클랜전 2주 연속 불참 금지 / 두가지 조건 미흡 시 규제 있습니다!!

Admissão de clã
Membros 50 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 50 943
Troféus necessários 5 000
Líder do clã 열심히해보자
Alcance de troféus 4 521 – 5 471
Informações do clã
Localização Coréia do Sul
Doações por semana 17 210
Anciões 12
Colíderes 5
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Lider
열심히해보자
#2LUPY0PP8
13 5 471
2019-12-06 17:38:49
1091
520
2 Colíder
모너아리
#LCQQ8P9L
13 5 336
2019-12-07 01:38:12
392
520
3 녹차영양갱
#2PQPUQCJJ
13 5 274
2019-12-07 02:14:48
416
350
4 Colíder
라온.D
#2QGQ8Y82
13 5 232
2019-12-06 03:13:24
104
0
5
12
Ancião
mini.pekka❤️
#VQPG0209
13 5 219
2019-12-07 00:30:46
196
240
6
2
Ancião
맥도
#899Y9G8G
13 5 217
2019-12-06 22:39:48
640
340
7
2
태윤아비
#220UCGVC8
13 5 184
2019-12-07 01:16:26
610
400
8
1
부리긴펭귄
#9QRR0PPJ8
13 5 175
2019-12-07 02:02:09
986
600
9
2
Ancião
카노푸스
#RGPRJ908
13 5 159
2019-12-06 08:01:57
228
250
10
4
Ancião
woodstock
#2LCUV2JC
13 5 131
2019-12-07 01:55:44
949
590
11
1
Top of Ddangbo
#2R0G0CPUU
12 5 127
2019-12-06 23:24:05
360
560
12
1
너는이김
#P9V0L2U8V
12 5 119
2019-12-06 15:32:02
232
200
13
1
링딩동링딩동리기딩디디딩딩딩
#YVRV2JPQ
13 5 076
2019-12-06 17:27:06
532
480
14 짝퉁 악어
#LG8RQ8YG
12 5 071
2019-12-06 15:24:07
272
560
15
4
송상민
#22PY020GY
11 5 048
2019-12-07 01:19:45
120
320
16
3
츠럿
#22LQPVYRJ
11 5 041
2019-12-06 18:31:26
120
160
17
1
Ancião
엣칭
#PYY2LLRY
12 5 030
2019-12-06 20:37:01
203
480
18 Colíder
대뿡
#22LPR920
13 4 996
2019-12-07 02:13:36
212
380
19
4
SIU
#2LR99GVLU
13 4 988
2019-12-07 00:44:46
554
490
20
1
Ancião
민쿤
#8Q0Y2JQU2
13 4 976
2019-12-06 12:16:00
286
320
21
6
조마스터
#PP222PV0Y
13 4 960
2019-12-07 02:14:21
568
520
22
2
Ancião
==÷÷==÷÷==÷÷==
#22RJJ8ULP
12 4 960
2019-12-06 16:20:32
156
280
23
1
"Alexander"
#20GCJLRVP
11 4 940
2019-12-06 01:23:36
186
200
24
20
fanty
#82G8LG0UP
12 4 936
2019-12-06 16:36:46
128
320
25
2
맹구
#P0YYGGC0
13 4 926
2019-12-07 01:50:14
260
240
26
2
Ancião
baroque
#PP02UUY2C
11 4 921
2019-12-06 14:44:21
280
240
27
2
ersin coo
#9909RRPC
13 4 915
2019-12-06 14:40:44
198
320
28
4
Ancião
행기
#2YRJRVQ0
13 4 896
2019-12-06 17:14:21
142
240
29
1
땅콩재원
#82PLR0PCJ
12 4 891
2019-12-06 17:24:57
325
0
30
1
Colíder
구빡
#8PUYY9L0
13 4 891
2019-12-06 21:28:00
234
520
31
5
주찬man
#J2LPPQ0L
12 4 874
2019-12-07 00:44:59
454
460
32
1
Ancião
문경하
#PQR0YJ8
13 4 865
2019-12-06 10:48:01
218
230
33
3
Colíder
호오옹
#2CQPQ0V00
13 4 857
2019-12-07 00:40:41
1223
410
34
6
ㅇㅈㄱㅈㄷㄱ
#9UPVGCYQQ
11 4 831
2019-12-06 14:38:21
218
240
35
2
Guess레기
#Y208QRYC
12 4 825
2019-12-07 01:26:52
282
520
36
2
클래시 로얄 최고
#U2GCP2QV
12 4 817
2019-12-07 00:49:36
422
440
37
2
(마이스트로)
#8999UUQRY
11 4 813
2019-12-05 22:28:13
275
280
38
2
데랑시아
#2G9RYP92P
11 4 809
2019-12-07 00:59:50
241
400
39
2
Ancião
예찬이
#8YGR0G9U2
12 4 802
2019-12-05 09:30:46
74
160
40
2
Ancião
SLAM
#LR22C9V0
13 4 801
2019-12-06 22:56:48
276
480
41
2
연애혁명
#GY92RL8L
12 4 801
2019-12-07 00:50:46
528
300
42
1
youtube cleatTV
#VY2YLQQ8
12 4 792
2019-12-07 01:28:54
46
200
43
1
올바른 도전자
#PJYVQYY
12 4 759
2019-12-06 11:33:41
297
320
44
3
찬cool
#88QGJL988
12 4 749
2019-12-06 23:58:48
462
360
45
2
내 친구 클래시 로얄
#29YJYY0C0
11 4 737
2019-12-06 22:24:04
232
360
46 천둥번개샷
#98G2C8CG
13 4 719
2019-12-06 16:37:49
30
160
47
2
기사충
#LRJ88YCC
11 4 711
2019-12-06 22:16:57
290
440
48 Inferno Dragon
#2L9YL2QQC
11 4 661
2019-12-07 02:00:50
440
280
49 고블린의전략
#YPVC8V20C
10 4 532
2019-12-04 13:25:48
28
160
50 나루토
#290UCGRVG
12 4 521
2019-12-07 01:59:54
194
370

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord