بچه های آبادان

#PQ0220RL

11 829

10 / 50

کلن واسه ماس رفیقامون خاص ادب و احترام تو ذات ماس معرفت در وجود ماس.احترام به یکدیگر وظیفه ماس . فحش ندادن در ذات ماس

Admissão de clã
Membros 10 / 50
Tipo Abrir
Pontuação do clã 11 829
Troféus necessários 2 000
Líder do clã LOVE
Alcance de troféus 502 – 4 043
Informações do clã
Localização Irã
Doações por semana 0
Colíderes 4
# Rank Arena Jogador
Tag
Troféus
Last seen
Troféus
Last seen
Doações
Recebido
1 Colíder
pingo pingo
#98YQ89GY
11 4 043
2019-09-09 16:16:58
0
0
2 Colíder
DANIAL
#UYRC2C9Q
11 4 001
2019-08-12 19:25:44
0
0
3 Arena 12 Colíder
eminem
#8P9Q0UVUC
9 3 758
2019-08-28 17:16:53
0
0
4 Arena 8 Colíder
مهدی نادری
#PU2VRP8G9
7 2 455
2019-09-25 16:56:11
0
0
5 Arena 8 سیاوش
#YP88GQ98L
6 2 370
2019-08-17 07:04:36
0
0
6 Arena 7 Lider
LOVE
#2J9V9JRUG
7 2 117
2019-09-22 01:25:49
0
0
7
1
Arena 6 iman000
#YJLGJ882J
6 1 825
2019-08-26 21:05:58
0
0
8
1
Arena 5 امیر ⚔️
#Y9CUQ2U80
6 1 556
2019-09-01 07:54:38
0
0
9
1
Arena 4 mahdi
#YG89YRU0R
6 1 036
2019-08-18 17:56:04
0
0
10
1
Arena 2 Bab boy
#Y0GLC2YUQ
5 502
2019-09-06 18:29:57
0
0

A Deck Shop te ajudou? Divulgue para seus colegas de clã!

Esse idioma foi traduzido por:

  • Aiko
  • TheLarapio

🇧🇷 Help translate!

Reporte erros de tradução em: Deck Shop Discord